Energia- ja geotehnika doktorikool III
Doctoral School of Energy and Geotechnology III
 Uudised ja teated   Doktorikool   Konverentsid   Toetuse taotlejale   Interdistsiplinaarsed projektid 
  » Interdistsiplinaarsed projektid » Toote valmistusmoodulite energiatõhus juhtimine

 Follow  
 

Toote valmistusmoodulite energiatõhus juhtimine

 

Juht: Mart Tamre, TTÜ mehhatroonikainstituudi professor
Teema juhendajad: prof. Mart Tamre, prof. Tauno Otto, dots. Elmo Pettai
Osalevad doktorandid:
 • Viktoria Baškite
 • Tanel Aruväli
 • Marina Pribytkova
 • Merili Randmaa
 • Roman Zahharov
 • Märt Juurma
 • Ahti Põlder
 • Anti Peterson
 • Margus Müür
 • Eduard Brindfeldt
Osalevad partnerid: TTÜ mehhatroonikainstituut, TTÜ elektrotehnika instituut, TTÜ masinaehituse instituut

 

2009 - 2015 aasta publikatsioonid

1.1. publikatsioonid

 • Põlder, Ahti; Juurma, Märt; Tamre, Mart (2012). Sõrmejäljemeetodil põhinev puidu automaatne identifitseerimine. Journal of Vibroengineering, 14, 477 - 482.
 • Hiiemaa, M.; Tamre, M. (2009). Semi-autonomous Motion Control Layer for UGV-Type Robot. Tomas Brezina, Ryszard Jablonski (Toim.). Recent Advances in Mechatronics 2008-2009 (203 - 207).Springer
 • Tiimus, Kristjan; Murumäe, Mikk; Väljaots, Eero; Tamre, Mart (2015). High-Efficiency Internal Combustion Engine Used in the Unmanned Aircraft. Solid State Phenomena, 220-221, 928 - 933. [ilmumas]
 • Tiimus, Kristjan, Tamre, Mart (2015). Modular Multi-Rotor Helicopter Platforms. Solid State Phenomena, 220-221, 110 - 115. [ilmumas]
 • Aleksandrov, D.; Penkov, I. (2013). Optimization of Lift Force of Mini Quadrotor Helicopter by Changing of Gap Size Between Rotors. Solid State Phenomena, 226 - 231.
 • Snatkin, A.; Karjust, K.; Majak, J.; Aruväli, T.; Eiskop, T. (2013). Real time production monitoring system in SME. Estonian Journal of Engineering, 19(1), 62 - 75.
 • Aruväli, Tanel; Serg, Risto; Preden, Jürgo; Otto, Tauno (2011). In-process determining of the working mode in CNC turning. Estonian Journal of Engineering, 17(1), 4 - 16.
 • Shevtshenko, E.; Bashkite, V; Maleki, M.; Wang, Y. (2012). Sustainable Design of Material Handling Equipment: A win-win approach for manufacturers and customers. Mechanika, 18(5), 561 - 568.
 • Lõun, Kaia; Lavin, Jaak; Riives, Jüri; Otto, Tauno (2013). High performance workplace design model. Estonian Journal of Engineering, 19(1), 47 - 61.
 • Karaulova, T. ;Poljantshikov, I.; Shevtshenko, E.; Kramarenko, S. (2014). Fractal approach for manufacturing project management. Mechanika, 20(3), 352 - 359.
 • Portjanski, L.; Nekrassov, G.; Zahharov, R.; Shevtshenko, E. (2010). LOGBUILD -CAD/CAM system for log houses. Mechanika, 6, 58 - 65.
 • Hudjakov, Robert; Tamre, Mart (2013). Orthophoto Classification for UGV Path Planning using Heterogeneous Computing. International Journal of Advanced Robotic Systems , 10, 1 - 7.
 • Aryassov, Gennadi; Zhigailov, Sergei (2013). Optimal Design of System of Cross-Beams. Solid State Phenomena, 675 - 680.
 • Karaulova, T.; Kostina, M.; Sahno, J. (2012). Framework of reliability estimation for manufacturing processes. Mechanika, 18(6), 713 - 720.
 • Karaulova, T.; Kostina, M.; Shevtshenko, E. (2012). Reliability Assessment of Manufacturing Processes. International Journal of Industrial Engineering and Management, 3(3), 143 - 151.
 • Snatkin, A.; Karjust, K.; Majak, J.; Aruväli, T.; Eiskop, T. (2013). Real time production monitoring system in SME. Estonian Journal of Engineering, 19(1), 62 - 75.
 • Dhoska, K; Kübarsepp, T; Dorri, A; Pramono, A. (2015). Metrological Overview for Coordinate Measuring Machines. Applied Mechanics and Materials, 771, 195 - 199.
 • Antonov, M.; Veinthal, R.; Yung, D-L.; Katušin, D.; Hussainova, I. (2015). Mapping of impact-abrasive wear performance of WC–Co cemented carbides. Wear, 1 - 10. [ilmumas]
 • Sahno, J.; Shevtshenko, E.; Karaulova, T.; Tahera, K. (2015). Framework for continuous improvement of production processes . Inzinerine Ekonomika-Engineering Economics, 26, 169 - 180.
 • Pokatilov, A.; Parker, M.; Kolyshkin, A.; Märtens, O.; Kübarsepp, T. (2013). Inhomogeneity Correction in Calibration of Electrical Conductivity Standards. Measurement, 45, 1535 - 1540.
 • Lauk, Peep; Unt, Karl-Eerik (2015). MINIFLAPS INFLUENCE ON SAILPLANE FLIGHT CHARACTERISTICS. Aviation, 11 - 20. [ilmumas]
   

1.2. publikatsioonid

 • Kostina, M.; Karaulova, T.; Sahno, J.; Maleki, M. (2012). Reliability estimation for manufacturing processes. Journal of Achievements in Materials and Manufacturing Engineering, 51(1), 7 - 13.
 • Aleksandrov, D.; Penkov, I. (2012). Increasing of Power Characteristics of Mini UAV Helicopter by Changing of its Geometrical Parameters. Machines, Technologies, Materials, 6, 30 - 32.
 • Aleksandrov, D.; Penkov, I. (2012). Fluid flow optimization on semiautomatic code marker base. Journal of Energy and Power Engineering, 6, 916 - 920.
 • Penkov, I.; Aleksandrov, D. (2011). Axial Displacements in Ball Screw Mechanisms with Two and Four Contact-point. International Review of Mechanical Engineering, 5(7), 1213 - 1218.
 • Dmitry, Shvarts (2009). МЕТОДЫ УЛУЧШЕНИЯ ИЗОБРАЖЕНИЯ ДЛЯ СИСТЕМ ТЕХНИЧЕСКОГО ЗРЕНИЯ МОБИЛЬНОГО РОБОТА. Journal of International Scientific Publications: Materials, Methods and Technologies, 3, 49 - 58.
 • Gulevitš, Julia; Bashkite, Viktoria. (2010). Проблемы качественного производства строительного материала для строительства дорожного покрытия с высокой частотой движения. Проблемы Недропользования. Санкт-Петербургский Государственный Горный Инс, 189, 108 - 110.
 • Lõun, K., Otto, T., Riives, J. (2009). E-manufacturing concept solution for tooling sector. Estonian Journal of Engineering, 15(2), 108 - 120.
 • Riives, J.; Otto, T.; Lõun, K. (2007). Methods for Enhancing Productivity and Work Efficiency in the Workshop. JOURNAL OF MACHINE ENGINEERING, 7(2), 86 - 95.
 • Sahno, J.; Polyantchikov, I.; Pribytkova, M.; Shevtshenko, E. (2011). Model based enterprise manufacturing capacity definition and product cost estimation for SME. JOURNAL OF MACHINE ENGINEERING, 11(1-2), 23 - 34.
 • Polyantchikov, I.; Shevtshenko, E.; Kramarenko, S. (2010). Fractal Management Approach For the Manufacturing Projects in the Collaborative Networks of SME-s. JOURNAL OF MACHINE ENGINEERING, 9(4), 81 - 93.
 • Sonk, K.; Matsi, B.; Otto, T.; Roosimölder, L. (2009). Increasing of rapid prototyping performance by 3D printing technologies. JOURNAL OF MACHINE ENGINEERING, 9(1 S), 121 - 129.
 • Hudjakov, R.; Tamre, M. (2011). Ortophoto analysis for UGV long-range autonomous navigation. Estonian Journal of Engineering, 17(1), 17 - 27.
 • Paavel, M.; Snatkin, A.; Karjust, K. (2013). PLM optimization with cooperation of PMS in production stage. Archives of Materials Science and Engineering, 60(1), 38 - 45.
 • Kaganski, Sergei; Snatkin, Aleksei; Paavel, Marko; Karjust, Kristo (2013). Selecting the right KPIs for SMEs production with the support of PMS and PLM. International Journal of Research In Social Sciences, 1(3), 69 - 76.
 • Leppiman, A.; Kõrbe Kaare, K.; Koppel, O. (2014). Improving security of gas supply in Eastern Baltic region: LNG terminal alternatives. International Journal of Energy, 8(1), 1 - 7.
 • Mahmood, K; Shevtshenko, E (2015). ANALYSIS OF MACHINE PRODUCTION PROCESSES BY RISK ASSESSMENT APPROACH. JOURNAL OF MACHINE ENGINEERING, 15(1), 112 - 124.
   

2.3. publikatsioonid

 • Brindfeldt, Eduard (2013). Visuaalselt struktureeritud meetodid ja vahendid tootmise automatiseerimiseks . (Doktoritöö, Tallinn University of Technology)Tallinna Tehnikaülikool
 • Hiiemaa, Maido (2013). Motion Planner for Skid-Steer Unmanned Ground Vehicle., Tallinna Tehnikaülikool) Tallinn: Tallinn University of Technology Press
 • Aleksandrov, Dmitri (2013). Light-Weight Multicopter Structural Design for Energy Saving. (Doktoritöö, Tallinna Tehnikaülikool) Tallinn: Tallinn University of Technology Press
 • Shvarts, Dmitry; Tamre, Mart (2013). 3D globaalkaardi ühendamise meetodid roboti navigeerimiseks., Tallinna Tehnikaülikool) Tallinn: TTU Press
 • Lõun, K. (2013). Company's Strategy Based Formation of e-Workplace Performance in the Engineering Industry. (Doktoritöö, Tallinna Tehnikaülikool) Tallinn: Tallinna Tehnikaülikooli Kirjastus
 • Lõun, K. (2013). Company's strategy based formation of e-workplace performance in the engineering industry = E-töökoha võimekuse kujundamine lähtuvalt masinatööstusettevõtte tegevusstrateegiast. (Doktoritöö, Tallinna Tehnikaülikool.; Mehaanikateaduskond; Tallinna Tehnikaülikool.; Masinaehituse instituut) Tallinn: TUT Press
 • Hudjakov, Robert (2012). Kaugmaa navigatsioonisüsteem maastikuvõimekusega autonoomsetele liikuritele. (Doktoritöö, Tallinna Tehnikaülikool)Tallinna Tehnikaülikooli Kirjastus
 • Kostina, M. (2012). Reliability Management of Manufacturing Processes in Machinery Enterprises. (Doktoritöö, Tallinna Tehnikaülikool)TTU Press
 • Gornostajev, Dmitri; Arjassov, Gennadi (juhendaja); Penkov, Igor (kaasjuhendaja) (2014). Development of the Calculation Method of Barge Hull . (Doktoritöö, Tallinna Tehnikaülikool (Tallinn University of Technology))Tallinn University of Technology Press 
    

3.1. publikatsioonid

 • Brindfeldt, E.; Müür, M.; Pettai, E. (2012). Description of Learning Methods Using Sixdimensional Space Framework. 15th International Power Electronics and Motion Control Conference, EPE-PEMC 2012 ECCE Europe, Novi Sad,. IEEE, 1 - 8.
 • Brindfeldt, E.; Grinko, A.; Müür, M. (2011). Some Aspects of Blended Learning for Tallinn University of Technology and Tallinn Center of Industrial Education. In: 7th International Conference-Workshop Compatibility and Power Electronics (CPE2011) Conference Proceedings: 7th International Conference-Workshop Compatibility and Power Electronics (CPE2011), Tallinn, Estonia, June 01-03, 2011. IEEE, 365 - 370.
 • Brindfeldt, E.; Grinko, A. (2010). Servo drives - the use and importance in teaching mechatronics. EPE-PEMC 2010 14th International Power Electronics and Motion Control Conference. IEEE, T14-12 - T14-17 .
 • Karu, M.; Henno, E.; Veskimeister, V.; Tamre, M.; Juurma, M.; Hiiemaa, M. (2014). Technology for rapid foot support making. In: Proceedings of the 9th International DAAAM Baltic Conference "INDUSTRIAL ENGINEERING", 24-26th April 2014, Tallinn, ESTONIA: 9th International DAAAM Baltic Conference "Industrial Engineering", Tallinn, Estonia, 24-26. April 2014. (Toim.) Otto, t.. Tallinn University of Technolgy, 238 - 242.
 • Praks, T.; Romot, C.; Sillat, M.-L.; Soomänd, K.; Hiiemaa, M.; Tamre, M. & Juurma, M. (2014). Gesture controlled human machine interface for future machines. In: Proceedings of the 9th International DAAAM Baltic Conference "INDUSTRIAL ENGINEERING", 24-26th April 2014, Tallinn, ESTONIA: 9th International DAAAM Baltic Conference "Industrial Engineering", Tallinn, Estonia, 24-26. April 2014. Tallinn: Tallinn University of Technology, 268 - 272.
 • Põlder, A.; Juurma, M.; Tamre, M. (2014). Optimal use of spectral information for waste paper detection. In: Proceedings of the 9th International DAAAM Baltic Conference "INDUSTRIAL ENGINEERING", 24-26th April 2014, Tallinn, ESTONIA: 9th International DAAAM Baltic Conference "Industrial Engineering", Tallinn, Estonia, 24-26. April 2014. Tallinn: Tallinn University of Technology, 273 - 277.
 • Põlder, Ahti; Juurma, Märt; Tamre, Mart (2012). Automatic Products Identification Method. In: Proc.of the 8th International Conf. of DAAAM Baltic, Industrial Engineering: 8th International Conf. of DAAAM Baltic, Industrial Engineering, Tallinn, Estonia, 19-21 April, 2012. (Toim.) Ed. by T.Otto. Tallinn, Estonia: Tallinn Technical University Press, 338 - 344.
 • Põlder, Ahti; Juurma, Märt; Tamre, Mart (2011). Wood products automatic identification based on fingerprint method. In: 7th International Conf. Mechatronics Systems and Materials MSM 2011 Abstracts book and full papers CD: Mechatronic Systems and Materials (MSM 2011) 7th International Conference, Kaunas, Lithuania, 7 - 9 July, 2011. (Toim.) Skiedraite, I., Baskutiene, J., Dragašius, E.. Lithuania: Kaunas University of Technology Press, 1 - 11.
 • Juurma, M.; Tamre, M. (2010). Improvement of Timber Code Reading Methods. In: Proc. of the 7th International Conference of DAAAM Baltic Industrial Engineering: 7th International Conference of DAAAM Baltic Industrial Engineering, Tallinn, 22-24 April 2010. (Toim.) Küttner, R.. Tallinn: Tallinn University of Technology Press, 548 - 553.
 • Põlder, A.; Abiline, I.; Tamre, M. (2010). Automatic Visual Code Quality Evaluation for Wood Industry. In: Proc. of the 7th International Conference of DAAAM Baltic Industrial Engineering: 7th International Conference of DAAAM Baltic Industrial Engineering, Tallinn, 22-24 April 2010. (Toim.) Küttner, R.. Tallinn: Tallinn University of Technology Press, 554 - 559.
 • Sharma, Ishan; Hoxha, Admir; Mehmet, Deniz; Aydin Mesud, Hamid; Khanna, Riva; Teder, Leo; Mart Tamre, Maido Hiiemaa (2015). Advanced Forklift Concept for Automated Logistics. In: Proc. of the 10th International DAAAM Baltic Conference INDUSTRIAL ENGINEERING 12-13 May 2015, Tallinn, Estonia.Tallinn: Tallinn University of Technology: 10th International DAAAM Baltic Conference INDUSTRIAL ENGINEERING 12-13 May 2015, Tallinn, Estonia.. Estonia: Tallinna Tehnikaülikooli Kirjastus. [ilmumas]
 • Karu, M.; Henno, E.; Veskimeister, V.; Tamre, M.; Juurma, M.; Hiiemaa, M. (2014). Technology for rapid foot support making. In: Proceedings of the 9th International DAAAM Baltic Conference "INDUSTRIAL ENGINEERING", 24-26th April 2014, Tallinn, ESTONIA: 9th International DAAAM Baltic Conference "Industrial Engineering", Tallinn, Estonia, 24-26. April 2014. (Toim.) Otto, t.. Tallinn University of Technolgy, 238 - 242.
 • Praks, T.; Romot, C.; Sillat, M.-L.; Soomänd, K.; Hiiemaa, M.; Tamre, M. & Juurma, M. (2014). Gesture controlled human machine interface for future machines. In: Proceedings of the 9th International DAAAM Baltic Conference "INDUSTRIAL ENGINEERING", 24-26th April 2014, Tallinn, ESTONIA: 9th International DAAAM Baltic Conference "Industrial Engineering", Tallinn, Estonia, 24-26. April 2014. Tallinn: Tallinn University of Technology, 268 - 272.
 • Roosileht, I.; Lentsius, M.; Mets, O; Heering, S; Hiiemaa, M. & Tamre, M. (2014). Automated inspection system of electric motor stator and rotor sheets. In: Proceedings of the 9th International DAAAM Baltic Conference "INDUSTRIAL ENGINEERING", 24-26th April 2014, Tallinn, ESTONIA: 9th International DAAAM Baltic Conference "Industrial Engineering", Tallinn, Estonia, 24-26. April 2014. Tallinn: Tallinn University of Technology, 283 - 288.
 • Hiiemaa, Maido; Tamre, Mart (2012). Low Speed Motion Feedback for the Unmanned Ground Vehicle. In: Proc.of the 8th International Conf. of DAAAM Baltic, Industrial Engineering: 8th International Conf. of DAAAM Baltic, Industrial Engineering, Tallinn, Estonia, 19-21 April, 2012. (Toim.) Ed. by T.Otto. Tallinn, Estonia: Tallinn University of Technology Press, 293 - 300.
 • Hiiemaa, Maido; Tamre, Mart (2011). Assisting Control Algorithms for Simplified Operation of Remotely Controlled Unmanned Ground Vehicle. In: 7th International Conf. Mechatronics Systems and Materials MSM 2011 Abstracts book and full papers CD: Mechatronic Systems and Materials (MSM 2011) 7th International Conference, Kaunas, Lithuania, 7 - 9 July, 2011. (Toim.) Skiedraite, I., Baskutiene, J., Dragašius, E.. Lithuania: Kaunas University of Technology Press, 1 - 5.
 • Hiiemaa, M.; Tamre, M. (2010). Intelligent Energy Management of Unmanned Ground Vehicle. In: Proc. of the 7th International Conference of DAAAM Baltic Industrial Engineering: 7th International Conference of DAAAM Baltic Industrial Engineering, Tallinn, 22-24 April 2010. (Toim.) Küttner, R.. Tallinn: Tallinn University of Technology Press, 542 - 547.
 • Tiimus, Kristjan; Tamre, Mart (2013). MODULAR MULTI-ROTOR HELICOPTER PLATFORMS. In: Proceedings of the 9th International Conference Mechiatronics Systems and Materials MSM2013: 19th Conference Mechatronic Systems and Materials 2013, MSM'2013 Vilnius , Lithuania, July 01-03, 2013. (Toim.) Olegas Cernasejus and Arturas Kilikevicius. Vilnius, Lithuania: Vilnius Gediminas Technical University Press "Technika".
 • Tiimus, Kristjan; Murumäe, Mikk; Väljaots, Eero; Tamre, Mart (2013). High-efficiency internal combustion engine for unmanned aircraft use. In: Proceedings of 9th International Conference: Mechatronic Systems and Materials - MSM-2013: The 9th International Conference: Mechatronic Systems and Materials - MSM-2013, Vilnius, Lithuania, 1 - 3 July 2013. (Toim.) Olegas Cernasejus and Arturas Kilikevicius. Vilnius, Lithuania: Vilnius Gediminas Technical University Press "Technica".
 • Tiimus, Kristjan; Tamre, Mart (2012). Camera Gimbal Performance Improvement with Mechanical Gyroscopes on a Multi Rotor VTOL Platform. In: Proc.of the 8th International Conf. of DAAAM Baltic, Industrial Engineering: 8th International Conf. of DAAAM Baltic, Industrial Engineering, Tallinn, Estonia, 19-21 April, 2012. (Toim.) Ed. by T.Otto. Tallinn, Estonia: Tallinn University of Technology Press, 361 - 366.
 • Tiimus, K.; Tamre, M. (2010). Camera Gimbal Control System for Unmanned Platforms. In: Proc. of the 7th International Conference of DAAAM Baltic Industrial Engineering: 7th International Conference of DAAAM Baltic Industrial Engineering, Tallinn, 22-24 April 2010. (Toim.) Küttner, R.. Tallinn: Tallinn University of Technology Press, 560 - 565.
 • Aleksandrov, Dmitri; Penkov, Igor. (2012). Optimal Gap Distance Between Rotors of Mini Quadrotor Helicopter. In: Proceedings of the 8th International Conference of DAAAM Baltic Industrial Engineering: 8th International Conference of DAAAM Baltic Industrial Engineering. Tallinn University of Technology Press, 251 - 255.
 • Shvarts, D., Tamre, M. (2014). Bulk material volume estimation method and system for logistic applications. In: Proceedings of the 9th International Conference of DAAAM Baltic, INDUSTRIAL ENGINEERING: 9th International Conference DAAAM Baltic, INDUSTRIAL ENGINEERING, Tallinn, Estonia, 24-26 April 2014. Tallinn: Tallinn University of Technology, 289 - 294.
 • Kupriyanov, Dmitry, Shvarts, Dmitry, Musalimov, Victor, Tamre, Mart (2014). GLOBAL DESCRIPPTORS APPLICATION IN OBJECT RECOGNITION. In: Proceedings of 58th ILMENAU SCIENTIFIC COLLOQUIUM: 58th ILMENAU SCIENTIFIC COLLOQUIUM - Shaping the Future by Engineering. Ilmenau: TU Ilmenau, 1 - 6.
 • Shvarts, Dmitri; Tamre, Mart (2012). Local and Global Descriptors for Place Recognition in Robotics. In: Proc.of the 8th International Conf. of DAAAM Baltic, Industrial Engineering: 8th International Conf. of DAAAM Baltic, Industrial Engineering, Tallinn, Estonia, 19-21 April, 2012. (Toim.) Ed. by T.Otto. Tallinn, Estonia: Tallinn University of Technology Press, 351 - 356.
 • Shvarts, D.; Tamre, M. (2011). The map merging approach for multi-robot monocular SLAM. Ryszard Jablonski and Tomas Brezina (Toim.). Mechatronics, Recent Technological and Scientific Advances (355 - 363).Springer-Verlag Berlin
 • Serg, R.;Aruväli , T.; Otto, T. (2014). POWER CONSUMPTION BASED ONLINE CONDITION MONITORING IN MILLING MACHINE. In: Proceedings of the 9th International DAAAM Baltic Conference "INDUSTRIAL ENGINEERING", 24-26th April 2014, Tallinn, ESTONIA: 9th International DAAAM Baltic Conference "Industrial Engineering", Tallinn, Estonia, 24-26. April 2014. (Toim.) Otto, T.. Tallinn University of Technology, 193 - 197.
 • Aruväli, Tanel; Maass, Wolfgang; Otto, Tauno (2014). Digital Object Memory Based Monitoring Solutions in Manufacturing Processes. Procedia Engineering, 69, 449 - 458.
 • Aruväli, T.; Otto, T. (2014). Digital object memory integration into indirect surface roughness measurement in turning. In: Applied Mechanics and Materials: 4th International Conference on Mechanical and Manufacturing Engineering "Innovative Solutions for Sustainable Engineering", Putrajaya, Malaysia, 17-18.12.2013. Switzerland: Trans Tech Publications Ltd, 764 - 768.
 • Astapov, S.; Riid, A.; Preden, J.; Aruväli, T. (2014). Industrial Process Monitoring by Multi-Channel Acoustic Signal Analysis. In: Proceedings of the 14th biennial Baltic Electronics Conference: BEC 2014: 14th biennial Baltic Electronics Conference. IEEE. [ilmumas]
 • Astapov, S.; Preden, J.-S.; Aruväli, T.; Gordon, B. (2012). Production machinery utilization monitoring based on acoustic and vibration signal analysis. In: Proceedings of the 8th International Conference od DAAAM Baltic Industrial Engineering 19-21st April 2012, Tallinn, Estonia: 8th International Conference of DAAAM Baltic Industrial Engineering, Tallinn, Estonia, 19-21 april 2012. (Toim.) Otto, T.. Tallinna Tehnikaülikooli Kirjastus, 268 - 273.
 • Aruväli, T.; Serg, R.; Otto, T. (2012). Machinery utilization monitoring and pause identification prototype model design. In: Proceedings of the 8th International Conference od DAAAM Baltic Industrial Engineering 19-21st April 2012, Tallinn, Estonia: 8th International Conference of DAAAM Baltic Industrial Engineering, Tallinn, Estonia, 19-21 april 2012. (Toim.) Otto, T.. Tallinn: Tallinna Tehnikaülikooli Kirjastus, 256 - 261.
 • Aruväli, T.; Reinson, T.; Serg, R. (2011). Real-time Machinery Monitoring Applications in Shop Floor. In: World Congress on Engineering and Computer Science 2011 Proceedings: International Conference on Intelligent Automation and Robotics 2011, USA, San Francisco, 19-21.10.2011. IAENG , 337 - 342.
 • Aruväli, T.; Serg, R.; Preden, J.; Otto, T. (2010). Smart dust applications in production environment. In: Proceedings of the 7th International Conference of DAAAM Baltic Industrial Engineering: 7th International DAAAM Baltic Conference "Industrial Engineering", Tallinn, Estonia, 22-24 April 2010. (Toim.) Küttner, R.. Tallinn University of Technology Press.
 • Aruväli, Tanel; Otto, Tauno; Preden, Jurgo (2010). Modern monitoring opportunities in shopfloor. In: Annals of DAAAM for 2010 & Proceedings: The 21st International DAAAM Symposium "Intelligent Manufacturing & Automation: Focus on Interdisciplinary Solutions", Croatia, Zadar, 20-23rd October 2010. (Toim.) Katalinic, Branco. Vienna, Austria: DAAAM International Vienna, 989 - 990.
 • Bashkite, V.; Karaulova, T. (2014). GREEN FRAMEWORK DEVELOPMENT FOR USED INDUSTRIAL EQUIPMENT . In: Proceedings of 9th International Conference of DAAAM Baltic Industrial Engineering, 24-26th April 2014, Tallinn, Estonia: 9th International Conference of DAAAM Baltic Industrial Engineering, Tallinn, Estonia, 24-26 April 2014. (Toim.) Otto, T.. Tallinn University of Technology, 210 - 215.
 • Bashkite, V.; Karaulova, T.; Starodubtseva, O. (2014). Framework for innovation-oriented product end-of-life strategies development. In: Procedia Engineering: 24th DAAAM International Symposium on Intelligent Manufacturing and Automation, 2013. (Toim.) Katalinic, B.. Elsevier, 526 - 535.
 • Bashkite, V.; Durmanenko, D.; Karaulova, T. (2012). Life Cycle Extension for Used Vehicles and Their Environmental Impact. In: Proceedings of the 8th International Conference od DAAAM Baltic Industrial Engineering 19-21st April 2012, Tallinn, Estonia: 8th International Conference of DAAAM Baltic Industrial Engineering, Tallinn, Estonia, 19-21 april 2012. (Toim.) Otto, T.. Tallinna Tehnikaülikooli Kirjastus, 401 - 406.
 • Jõgi, G.; Bashkite, V.; Karaulova, T. (2010). Analysis of first waste-to-energy plant production line at Kunda Nordic Cement AS. In: Proceedings of 7th International Conference of DAAAM Baltic Industrial Engineering : 7th International Conference of DAAAM Baltic Industrial Engineering, Tallinn, 22-24 April 2010. (Toim.)R .Küttner. Tallinn University of Technology Press, 358 - 363.
 • Moseichuk, V.; Bashkite, V.; Karaulova, T. (2010). Lifecycle extension for industrial equipment. In: Proceedings of 7th International Conference of DAAAM Baltic Industrial Engineering : 7th International Conference of DAAAM Baltic Industrial Engineering, Tallinn, 22-24 April 2010. (Toim.) R.Küttner. Tallinn University of Technology Press, 364 - 369.
 • Zahharov, R.; Bashkite, V.; Karaulova, T.; Miina, A. (2010). Industrial building life cycle extension through concept of modular construction . Katalinic, B. (Toim.). Proceedings of the21st DAAAM World Symposium, Zadar(Croatia) 20-23 October (805 - 806). Vienna: DAAAM International Vienna
 • Loun, K.; Riives, J. ; Otto, T. (2012). Workplace performance and capability optimization in the integrated manufacturing. In: Proceedings of 8th International Conference of DAAAM Baltic Industrial Engineering: 8th International DAAAM Baltic Conference In Estonia. INDUSTRIAL ENGINEERING, 19 - 21st April 2012, Tallinn. (Toim.) Otto, T.. Tallinn: Tallinna Tehnikaülikooli Kirjastus, 518 - 523.
 • Loun, K.; Riives, J. ; Otto, T. (2010). Framework for Extended Use of Technological Resources in the Network of Enterprises . In: Proceedings of 7th International Conference of DAAAM Baltic Industrial Engineering : 7th International Conference of DAAAM Baltic Industrial Engineering, Tallinn, 22-24 April 2010. (Toim.) Küttner, R.. Tallinn: TTU Press, 316 - 321.
 • Lõun, K.; Otto, T.; Riives, J. (2009). Promotion of Technology-Based Innovation and Entrepreneurship. In: Annals of DAAAM for 2009 & Proceedings of the 20th International DAAAM Symposium: 20th International DAAAM Symposium, 25-28th November 2009 ,Vienna. (Toim.) Katalinic, Branko. Viin, Austria: DAAAM International Vienna, 1853 - 1854.
 • Lõun, K.; Riives, J.; Otto, T. (2008). Necessity for e-manufacturing model in tooling cluster and its essence. Küttner, R. (Toim.). Proceedings of the 6th international conference of DAAAM Baltic industrial engineering, 24-26th april 2008, Tallinn, Estonia (345 - 350). Tallinn: Tallinn University of Technology
 • Matsi, B.; Lõun, K.; Otto, T.; Roosimölder, L. (2008). Data mining in production management and manufacturing. Katalinic, B. (Toim.). Annals of DAAAM for 2008 & Proceedings of the 19th International DAAAM Symposium "Intelligent Manufacturing & Automation: Focus on Next Generation of Intelligent Systems and Solutions" (827 - 828). Trnava, Slovakkia: DAAAM International Vienna
 • Lõun, K.; Riives, J.; Otto, T. (2007). E-Manufacturing as a Web-Based Decision-Making Support for Collaborating SME-s in Machine-Building Cluster. In: Annals of DAAAM for 2007 & Proceedings of the 18th International DAAAM Symposium "Intelligent Menufacturing & Automation: Focus on Creativity, Responsibility, and Ethics of Engineers": 18th International DAAAM Symposium "Intelligent Menufacturing & Automation: Focus on Creativity, Responsibility, and Ethics of Engineers" 24-27th October 2007, Zadar, Croatia. (Toim.) Katalinic, B.. Viin, Austria: DAAAM International Vienna, 427 - 428.
 • Shevtshenko, E.; Poljantchikov, I.; Mahmood, K.; Kangilaski, T.; Norta, A. (2015). Collaborative Project Management Framework for Partner Network Initiation. B. Katalinic (Toim.). Procedia Engineering (159 - 168).Elsevier
 • Kangilaski, T.; Polyantchikov, I.; Shevtshenko, E. (2013). Partner Network and its Process Management. In: Proceedings of 10th International Conference on Informatics in Control, Automation and Robotics, ICINCO 2013: 10th International Conference on Informatics in Control, Automation and Robotics, ICINCO 2013, Iceland, Reykyavik, 29-31 July, 2013. (Toim.) J.-L. Ferrier, O. Gusikhin, K. Madani and J. Sasiadek. Portugal: SCITEPRESS - Science and Technology Publications, 519 - 527.
 • Polyantchikov, I.; Bangalore Srinivasa, A.; Veerana Naikod, G.; Tara, T.; Kangilaski, T.; Shevtshenko, E. (2012). Enterprise Architecture Management Based Framework for Integration of SME to Collaborative Network. Collaborative Networks in the Internet of Services (158 - 165). London New York: Springer Heidelberg
 • Savimaa, P.; Kangilaski, T.; Polyantchikov, I. (2011). A framework for time-aware change management in virtual enterprises. Branko Katalinic (Toim.). Annals of DAAAM for 2011 & Proceedings of the 22nd International DAAAM Symposium (1545 - 1546). Vienna, Austria: DAAAM International Vienna
 • Polyantcikov, I.; Shevtshenko, E. (2010). Collaborative Framework For Virtual Organisation. In: Proceedings of 7th International Conference of DAAAM Baltic Industrial Engineering : 7th International Conference of DAAAM Baltic Industrial Engineering, Tallinn, 22-24 April 2010. (Toim.) R. Küttner. Tallinn: Tallinn University of Technology, 398 - 403.
 • Pribytkova, M.; Poljantsikov, I.; Karaulova, T. (2010). Influence of variability on a reliable production process. In: 21st DAAAM international symposium, Croatia, Zadar, 20-23rd October: (Toim.) Branko Katalinic. DAAAM International Vienna, 0329 - 0330.
 • Polyanchikov, I.; Pribytkova, M.; Shevtshenko, E.; Kangilaski, T. (2010). E-Maintenance Framework For the Collaborative Network of SME-S. Katalinic, B. (Toim.). Annals of DAAAM for 2010 & Proceedings of the 21st International DAAAM Symposium, 20-23rd October 2010, Zadar, Croatia (0877 - 0878).DAAAM International Vienna
 • Karaulova, T.; Shevtshenko, E.; Polyanchikov, I.; Sahno, J. (2009). Reorganisation of Production System on SME Enterprises. Proceedings of the 20th International Symposium: Intelligent Manufacturing & Automation: Theory, Practice & Education, 25-28th November 2009, Vienna, Austria (869 - 870).DAAAM International Vienna
 • Randmaa, M.; Otto, T. (2014). VALUE-CENTERIC BUSINESS: AN IN-DEPTH ANALYSIS OF ONE CASE COMPANY. In: Proceedings of the 9th International DAAAM Baltic Conference "INDUSTRIAL ENGINEERING", 24-26th April 2014, Tallinn, ESTONIA: 9th International DAAAM Baltic Conference "Industrial Engineering", Tallinn, Estonia, 24-26. April 2014. (Toim.) Otto, T.. Tallinn University of Technology, 169 - 174.
 • Randmaa, M.; Howard, T.; Otto, T. (2012). From product centered design to value centered design: understanding the value-system. In: Proceedings of the 8th International Conference od DAAAM Baltic Industrial Engineering 19-21st April 2012, Tallinn, Estonia: 8th International Conference of DAAAM Baltic Industrial Engineering, Tallinn, Estonia, 19-21 april 2012. (Toim.) T. Otto. Tallinn: Tallinn University of Technology, 548 - 554.
 • Lavin, J.; Randmaa, M. (2012). Relationships between business objectives and the actual outcome of the business. In: Proceedings of the 8th International Conference od DAAAM Baltic Industrial Engineering 19-21st April 2012, Tallinn, Estonia: 8th International Conference of DAAAM Baltic Industrial Engineering, Tallinn, Estonia, 19-21 april 2012. (Toim.) T. Otto. Tallinn: Tallinn University of Technology, 512 - 517.
 • Randmaa, M.; Sonk, K. (2010). Virtual product developing environment in customer-centered design approach. In: Proceedings of 7th International Conference of DAAAM Baltic Industrial Engineering: 7th International Conference of DAAAM Baltic Industrial Engineering, Tallinn, 22-24 April 2010. (Toim.) R. Küttner. Tallinn University of Technology Press, 72 - 78.
 • Randmaa, M.; Otto, T.; Kuusik, A. (2009). RFID Rack Assembly Development for Mobile Platform. In: Annals of DAAAM for 2009 & Proceedings of the 20th International DAAAM Symposium: 20th International DAAAM Symposium, 25-28th November 2009, Vienna. (Toim.) Katalinic, Branko. Viin, Austria: DAAAM International Vienna, 1697 - 1698.
 • Sarkans, M.; Pikner, H.; Sell, R.; Sonk, K. (2014). Energy efficiency monitoring system for technology mapping driven by FoF concept. In: Proceedings of 9th International Conference of DAAAM Baltic Industrial Engineering, 24-26th April 2014, Tallinn, Estonia: 9th International Conference of DAAAM Baltic Industrial Engineering, Tallinn, Estonia, 24-26 April 2014. (Toim.) Otto, T.. Tallinn University of Technology, 187 - 192.
 • Hermaste, A.; Riives, J.; Sonk, K.; Sarkans, M. (2014). Design principles of flexible manufacturing systems. In: Proceedings of 9th International Conference of DAAAM Baltic Industrial Engineering, 24-26th April 2014, Tallinn, Estonia: 9th International Conference of DAAAM Baltic Industrial Engineering, Tallinn, Estonia, 24-26 April 2014. (Toim.) Otto, T.. Tallinn University of Technology, 92 - 96.
 • Sonk, K.; Sarkans, M.; Hermaste, A.; Paavel, M. (2014). Optimizing production technology selection process with functional requirements. In: Proceedings of 9th International Conference of DAAAM Baltic Industrial Engineering, 24-26th April 2014, Tallinn, Estonia: 9th International Conference of DAAAM Baltic Industrial Engineering, Tallinn, Estonia, 24-26 April 2014. (Toim.) Otto, T.. Tallinn University of Technology, 204 - 206.
 • Paavel, M.; Kaganski, S.; Lavin, J.; Sonk, K. (2014). OPTIMIZING PLM IMPLEMENTATION FROM VISION TO REAL IMPLEMENTATION IN ESTONIAN SME`s. In: Proceedings of 9th International Conference of DAAAM Baltic Industrial Engineering, 24-26th April 2014, Tallinn, Estonia: 9th International Conference of DAAAM Baltic Industrial Engineering, Tallinn, Estonia, 24-26 April 2014. (Toim.) Otto, T.. Tallinn University of Technolgy, 157 - 162.
 • Sonk, K. Hermaste, A. Sarkans, M (2012). Functional requirements as a company and process modeling tool. In: Proceedings of the 8th International Conference od DAAAM Baltic Industrial Engineering 19-21st April 2012, Tallinn, Estonia: 8th International Conference of DAAAM Baltic Industrial Engineering, Tallinn, Estonia, 19-21 april 2012. (Toim.) T. Otto. Tallinn: Tallinna Tehnikaülikooli Kirjastus, 98 - 103.
 • Sonk, K (2011). Automatic creation of a company model using functional requirements. In: Proceedings of the 22nd DAAAM International World Symposium: The 22nd DAAAM International World Symposium, Viin, Austria. 23-26 novmeber 2011. DAAAM International Vienna, 1453 - 1454.
 • Randmaa, M.; Sonk, K. (2010). Virtual product developing environment in customer-centered design approach. In: Proceedings of 7th International Conference of DAAAM Baltic Industrial Engineering: 7th International Conference of DAAAM Baltic Industrial Engineering, Tallinn, 22-24 April 2010. (Toim.) R. Küttner. Tallinn University of Technology Press, 72 - 78.
 • Zahharov, R.; Karaulova, T.; Otto, T.; Boccato, G. (2012). From Industry-University Cooperation to Research Brokering in Estonia. Cremonese, Francesca (Toim.). The Innovation Competence Broker: Bridging firms and R&D institutions (67 - 82). Milano: McGraw-Hill
 • Zahharov, R.; Bashkite, V.; Karaulova, T.; Miina, A. (2010). Industrial building life cycle extension through concept of modular construction . Katalinic, B. (Toim.). Proceedings of the21st DAAAM World Symposium, Zadar(Croatia) 20-23 October (805 - 806). Vienna: DAAAM International Vienna
 • Shevtshenko, E.; Zahharov, R.; Karaulova, T. (2009). Integrated Cad/Erp Framework to Industrialize Modular Construction Through Lean Manufacturing Concepts. Proceedings of 20th International DAAAM Symposium: Intelligent Manufacturing & Automation: Theory, Practice & Education, 25-28th November 2009, Vienna, Austria (591 - 592).DAAAM International Vienna
 • Lees, Ü.; Hudjakov, R.; Tamre, M. (2014). Development of virtual reality interface for remote robot control. In: Proceedings of the 9th International DAAAM Baltic Conference "INDUSTRIAL ENGINEERING", 24-26th April 2014, Tallinn, ESTONIA: 9th International DAAAM Baltic Conference "Industrial Engineering", Tallinn, Estonia, 24-26. April 2014. Tallinn: Tallinn University of Technology, 247 - 250.
 • Hudjakov, Robert; Tamre, Mart (2012). Comparison of Aerial Imagery and Satellite Imagery for Autonomous Vehicle Path Planning. In: Proc.of the 8th International Conf. of DAAAM Baltic, Industrial Engineering: 8th International Conf. of DAAAM Baltic, Industrial Engineering, Tallinn, Estonia, 19-21 April, 2012. (Toim.) Ed. by T.Otto. Tallinn, Estonia: Tallinn University of Technology Press, 301 - 308.
 • Hudjakov, Robert; Tamre, Mart (2011). Aerial Imagery Based Long-Range Path Planning for Unmanned Ground Vehicle. In: 7th International Conf. Mechatronics Systems and Materials MSM 2011 Abstracts book and full papers CD: Mechatronic Systems and Materials (MSM 2011) 7th International Conference, Kaunas, Lithuania, 7 - 9 July, 2011. (Toim.) Skiedraite, I., Baskutiene, J., Dragašius, E.. Lithuania: Kaunas University of Technology Press, 1 - 7.
 • Hudjakov, R.; Tamre, M. (2010). Aerial Imagery Terrain Classification for Long-Range Autonomous Navigation. In: Proc. of the 7th International Conference of DAAAM Baltic Industrial Engineering: 7th International Conference of DAAAM Baltic Industrial Engineering, Tallinn, 22-24 April 2010. (Toim.) Küttner, R.. Tallinn: Tallinn Technical University Press, 530 - 535.
 • Hudjakov, R; Tamre, M. (2009). Aerial Imagery Terrain Classification for Long-Range Autonomous Navigation. In: Proc. of International Symposium on Optomechatronic Technologies: ISOT2009. (Toim.) Okyay Kaynak. IEEE, 88 - 91.
 • Gornostajev, D.; Aryassov, G.; Zhigailov, S. (2015). Development of the Method for Calculation of Plates to Ensure Optimization of Hull Thickness. A. V. Valiulis, O. Černašėjus, V. Mokšin (Toim.). Mechatronic Systems and Materials VI (796 - 801).Trans Tech Publications Ltd
 • Gornostajev, D.; Aryassov, G.; Zhigailov, S. (2015). Development of the Method for Calculation of Plates to Ensure Optimization of Hull Thickness. A. V. Valiulis, O. Černašėjus, V. Mokšin (Toim.). Mechatronic Systems and Materials VI (796 - 801).Trans Tech Publications Ltd
 • Zhigailov, S.; Kuznetcov, A.; Musalimov, V.; Aryassov, G. (2015). Measurement and Analysis of Human Lower Limbs Movement Parameters during Walking. A. V. Valiulis, O. Černašėjus, V. Mokšin (Toim.). Mechatronic Systems and Materials VI (538 - 543).Trans Tech Publications Ltd
 • Zhigailov, S. ;. Musalimov, V.; Aryassov, G. (2014). Design of experimental stand for human gait imitation. In: Proceedings of the 9th International Conference of DAAAM Baltic, INDUSTRIAL ENGINEERING: 9th International Conference DAAAM Baltic, INDUSTRIAL ENGINEERING, Tallinn, Estonia, 24-26 April 2014. Tallinn:, 300 - 304.
 • Zhigailov, Sergei; Kuznetcov, Artem; Musalimov, Victor; Aryassov, Gennady (2013). MEASUREMENT AND ANALYSIS OF HUMAN LOWER LIMBS MOVEMENT PARAMETERS DURING WALKING. In: Proceedings of the 9th International Conference Mechatronics Systems and Materials MSM-2013: 9th Conference Mechatronic Systems and Materials 2013, MSM'2013 Vilnius , Lithuania, July 1-3, 2013. (Toim.) Olegas Cernasejus and Arturas Kilikevicius. Vilnius, Lithuania: VGTU Press "Technika", 268.
 • Dmitri Gornostajev, Gennady Aryassov, Sergei Zhigailov (2013). DEVELOPMENT OF THE CALCULATION METHOD OF PLATES FOR OPTIMIZATION OF BARGE HULL THICKNESS . In: Proceedings of the 9th International Conference Mechatronics Systems and Materials MSM 2013: 9th Conference Mechatronic Systems and Materials 2013, MSM'2013 Vilnius , Lithuania, July 01-03, 2013. (Toim.) Olegas Cernasejus and Arturas Kilikevicius. Vilnius, Lithuania: Vilnius Gediminas Technical University Press "Technika", 77 - 78.
 • Aryassov, G.; Zhigailov, S.; Zinovjev, E. (2012). Development of movement algorithms for a robot manipulator . In: Proceedings of the 8th International Conference od DAAAM Baltic Industrial Engineering 19-21st April 2012, Tallinn, Estonia: 8th International Conference of DAAAM Baltic Industrial Engineering, Tallinn, Estonia, 19-21 april 2012. (Toim.) O.Tauno. Tallinn University of Technology, 262 - 267.
 • Arjassov, G.; Žigailov, S. (2012). Optimal Design of System of Cross-Beams. In: The 8th International Conference Mechatronics Systems and Materials: 8th Conference Mechatronic Systems and Materials 2012, MSM'2012 Bialystok , POLAND July 8-13, 2012. (Toim.) Zdzislaw Cosiewski and Zbigniew Kulesza. Bialystok Technical University, Bialystok, Poland: Bialystok Technical University, 120 - 121.
 • Sahno, J.; Opik, R.; Kostina, M.; Paavel, M.; Shevtshenko, E., Wang, Y. (2012). Knowledge Management Framework for Production Route Selection in Manufacturing Enterprises. In: Proceedings of the 8th International Conference od DAAAM Baltic Industrial Engineering 19-21st April 2012, Tallinn, Estonia: 8th International Conference of DAAAM Baltic Industrial Engineering, Tallinn, Estonia, 19-21 april 2012. (Toim.) T. Otto. Tallinna Tehnikaülikooli Kirjastus, 567 - 572.
 • Snatkin, A.; Eiskop, T.; Kõrgesaar, K. (2014). Production monitoring system concept development. In: Proceedings of 9th International Conference of DAAAM Baltic Industrial Engineering, 24-26th April 2014, Tallinn, Estonia: 9th International Conference of DAAAM Baltic Industrial Engineering, Tallinn, Estonia, 24-26 April 2014. (Toim.) Otto, T.. Tallinna Tehnikaülikool, 198 - 203.
 • Kõrgesaar, K.; Eiskop, T.; Snatkin, A. (2014). Overview about person monitoring possibilities in workplace performance evaluation. In: Proceedings of 9th International Conference of DAAAM Baltic Industrial Engineering, 24-26th April 2014, Tallinn, Estonia: 9th International Conference of DAAAM Baltic Industrial Engineering, Tallinn, Estonia, 24-26 April 2014. (Toim.) Otto, T.. Tallinn University of Technolgy, 121 - 126.
 • Eiskop, T.; Snatkin, A., Kõrgesaar, K.; Jørgensen, S. (2014). DEVELOPMENT AND APPLICATION OF A HOLISTIC PRODUCTION MONITORING SYSTEM. In: Proceedings of 9th International Conference of DAAAM Baltic Industrial Engineering, 24-26th April 2014, Tallinn, Estonia: 9th International Conference of DAAAM Baltic Industrial Engineering, Tallinn, Estonia, 24-26 April 2014. (Toim.) T. Otto. Tallinn: Tallinna Tehnikaülikool, 85 - 91.
 • Snatkin, A.; Karjust, K.; Eiskop, T. (2012). Real time production monitoring system in SME. In: Proceedings of the 8th International Conference od DAAAM Baltic Industrial Engineering 19-21st April 2012, Tallinn, Estonia: 8th International Conference of DAAAM Baltic Industrial Engineering, Tallinn, Estonia, 19-21 april 2012. (Toim.) Otto, T.. Tallinn: Tallinna Tehnikaülikooli Kirjastus, 573 - 578.
 • Dhoska, K; Vabson, V; Hermaste, A; Kübarsepp, T. (2014). Dimensional Accuracy for Multi-element Photodetector. Proceedings of NEWRAD 2014, The 12th International Conference on New Developments and Applications in Optical Radiometry, Espoo, Finland, 24-27 June 2014, 352
 • Dhoska, K.; Kübarsepp, T.; Hermaste, A. (2014). Uncertainty evaluation of angle measurements by using 3d coordinate measuring machine. Proceedings of 9th International Conference of DAAAM Baltic Industrial Engineering, 24-26th April 2014, Tallinn, Estonia, 221 - 225.
 • Kübarsepp, T; A. Pokatilov, A; Vabson, V; Dhoska, K; Porrovecchio, G; Götzinger, S; Manninen, A; Kück, S. (2014). High-attenuation tunnel-type detector for calibration of single-photon devices. Proceedings of NEWRAD 2014, The 12th International Conference on New Developments and Applications in Optical Radiometry, Espoo, Finland, 24-27 June 2014, 115 - 116.
 • Gornostajev, D.; Aryassov, G.; Zhigailov, S. (2015). Development of the Method for Calculation of Plates to Ensure Optimization of Hull Thickness. A. V. Valiulis, O. Černašėjus, V. Mokšin (Toim.). Mechatronic Systems and Materials VI (796 - 801).Trans Tech Publications Ltd
 • Gornostajev, D.; Aryassov, G.; Zhigailov, S. (2015). Development of the Method for Calculation of Plates to Ensure Optimization of Hull Thickness. A. V. Valiulis, O. Černašėjus, V. Mokšin (Toim.). Mechatronic Systems and Materials VI (796 - 801).Trans Tech Publications Ltd
 • Dmitri Gornostajev, Gennady Aryassov, Sergei Zhigailov (2013). DEVELOPMENT OF THE CALCULATION METHOD OF PLATES FOR OPTIMIZATION OF BARGE HULL THICKNESS . In: Proceedings of the 9th International Conference Mechatronics Systems and Materials MSM 2013: 9th Conference Mechatronic Systems and Materials 2013, MSM'2013 Vilnius , Lithuania, July 01-03, 2013. (Toim.) Olegas Cernasejus and Arturas Kilikevicius. Vilnius, Lithuania: Vilnius Gediminas Technical University Press "Technika", 77 - 78.
 • Aryassov, G.; Barashkova, T.; Gornostajev, D. (2012). Estimation of Complex Derivatives and Application for Fault Diagnosis. In: Annals of DAAAM for 2012 & Proceedings of the 23nd International DAAAM Symposium “Intelligent Manufacturing & Automation: Power of Knowledge and Creativity“: 23 nd International DAAAM Symposium, University of Zadar, Zadar, Croatia, 21-28th October 2012. (Toim.) B.Katalinic. DAAAM International, Vienna, Austria, EU, 2012: DAAAM International Vienna, (CDROM version; 1), 0469 - 0472.
 • Sahno, J.; Shevtshenko, E.; Zahharov, R. (2015). Framework for Continuous Improvement of Production Processes and Product Throughput . Procedia Engineering, 511 - 519.
 • Sahno, J.; Shevtshenko, E. (2014). QUALITY IMPROVEMENT METHODOLOGIES FOR CONTINUOUS IMPROVEMENT OF PRODUCTION PROCESSES AND PRODUCT QUALITY AND THEIR EVOLUTION. In: Proceedings of the 9th International DAAAM Baltic Conference, “INDUSTRIAL ENGINEERING”, 24-26 April 2014, Tallinn, Estonia: 9th International DAAAM Baltic Conference, “INDUSTRIAL ENGINEERING”, 24-26 April 2014, Tallinn, Estonia. (Toim.) Otto, T.., 181 - 185.
 • Sahno, J.; Sevtsenko, E.; Karaulova, T. (2013). Knowledge Management Framework for Six Sigma Performance Level Assessment. Advances in Information Systems and Technologies (255 - 267). Portugal: Springer-Verlag Heidelberg
 • Pokatilov, A.; Parker, M.; Kübarsepp, T.; Märtens, O.; Kolyshkin, A. (2013). Grid-based computational algorithm for accurate AC conductivity measurements. 16th International Congress of Metrology, Paris, France, October 7-10, 2013. EDP Sciences.
 • Kõrbe Kaare, K.; Otto, T. (2015). Smart Health Care Monitoring Technologies to Improve Employee Performance in Manufacturing. In: Procedia Engineering: 25th DAAAM International Symposium on Intelligent Manufacturing and Automation, Vienna, 2014. (Toim.) Katalinic, B.. Elsevier, 826 - 833.
 • Kuhi, K.; Kõrbe Kaare, K.; Koppel, O. (2015). Using Probabilistic Models for Missing Data Prediction in Network Industries Performance Measurement Systems. Procedia Engineering, 100, 1348 - 1353.
 • Kuhi, K.; Kõrbe Kaare, K.; Koppel, O. (2014). Performance measurement in network industries: example of power distribution and road networks. In: Proceedings of 9th International Conference of DAAAM Baltic INDUSTRIAL ENGINEERING, 24–26 April 2014, Tallinn, Estonia: 9th International DAAAM Baltic Conference "Industrial Engineering", Tallinn, Estonia, 24-26. April 2014. (Toim.) Otto, T.. Tallinn: Tallinn University of Technology, 115 - 120.
 • Hurt, Ulrika; Otto, Tauno; Kõrbe Kaare, Kati; Koppel, Ott (2014). New Approach to Knowledge Transfer Environment Development. Procedia Engineering, 69, 273 - 281.
 • Snatkin, A.; Eiskop, T.; Kõrgesaar, K. (2014). Production monitoring system concept development. In: Proceedings of 9th International Conference of DAAAM Baltic Industrial Engineering, 24-26th April 2014, Tallinn, Estonia: 9th International Conference of DAAAM Baltic Industrial Engineering, Tallinn, Estonia, 24-26 April 2014. (Toim.) Otto, T.. Tallinna Tehnikaülikool, 198 - 203.
 • Kõrgesaar, K.; Eiskop, T.; Snatkin, A. (2014). Overview about person monitoring possibilities in workplace performance evaluation. In: Proceedings of 9th International Conference of DAAAM Baltic Industrial Engineering, 24-26th April 2014, Tallinn, Estonia: 9th International Conference of DAAAM Baltic Industrial Engineering, Tallinn, Estonia, 24-26 April 2014. (Toim.) Otto, T.. Tallinn University of Technolgy, 121 - 126.
 • Eiskop, T.; Snatkin, A., Kõrgesaar, K.; Jørgensen, S. (2014). DEVELOPMENT AND APPLICATION OF A HOLISTIC PRODUCTION MONITORING SYSTEM. In: Proceedings of 9th International Conference of DAAAM Baltic Industrial Engineering, 24-26th April 2014, Tallinn, Estonia: 9th International Conference of DAAAM Baltic Industrial Engineering, Tallinn, Estonia, 24-26 April 2014. (Toim.) T. Otto. Tallinn: Tallinna Tehnikaülikool, 85 - 91.
 • Shevtshenko, E.; Poljantchikov, I.; Mahmood, K.; Kangilaski, T.; Norta, A. (2015). Collaborative Project Management Framework for Partner Network Initiation. B. Katalinic (Toim.). Procedia Engineering (159 - 168).Elsevier
   

3.2. publikatsioonid

 • Mahmood, K. (2015). Productivity Improvement by Implementing Lean Production Approach. In: Doctoral School of Energy and Geotechnology II: Closing Conference of the Project “Doctoral School of Energy and Geotechnology II” January 12 - 17, 2015, Pärnu, Estonia. Faculty of Power Engineering at Tallinn University of Technology, 183 - 188.
 • Aryassov, G.; Gornostajev, D. (2013). The Calculation of Round Plates under the Action of Local Loading by Generalized Functions. In: Topical Problems in the Field of Electrical and Power Engineering: 13th International Symposium “Topical Problems in the Field of Electrical and Power Engineering* Doctoral School of Energy and Geotechnology”, Pärnu, Estonia, 14-19 January , 2013. (Toim.) Janis Zakis. Tallinn University of Technology, Elektrijaam, 296 - 299.
 • Dhoska, Klodian; Kübarsepp, Toomas. (2013). Metrological Problem Mapping for Coordinate Measuring Machines. 13th International Symposium “TOPICAL PROBLEMS IN THE FIELD OF ELECTRICAL AND POWER ENGINEERING” and, 312 - 316.
 • Kuznetcov, A.; Zhigailov, S. (2013). Design of Orthesys for Correction of Human Gait. In: Proc. of 13th International Symposium, Topical Problems in the Field of Electrical and Power Engineering: 13th International Symposium, Topical Problems in the Field of Electrical and Power Engineering, Estonia, Pärnu, 2013. (Toim.) Zakis, J.. Tallinn: Elektriajam, 289 - 291.
 • Aryassov, G.; Zhigailov, S. (2013). Approximation of Limit Amplitudes of Stresses. In: Topical Problems in the Field of Electrical and Power Engineering: 13th International Symposium “Topical Problems in the Field of Electrical and Power Engineering* Doctoral School of Energy and Geotechnology”, Pärnu, Estonia, 14-19 January , 2013. (Toim.) Janis Zakis. Tallinn University of Technology, Elektrijaam, 332 - 333.
 • Aryassov, G.; Zhigailov, S. (2012). Optimal Design of Elastic Elements of Ladder Frames. 11th International Symposium "Topical Problems in the Field of Electrical and Power Engineering* Doctoral School of Energy and Geoltechnology", Pärnu, Estonia, 16-21 January 2012. (Toim.) Estonian Society of Moritz Hermann Jacobi. Talliinn, Estonia: Tallinn University of Technology, 287 - 288.
 • Aryassov, G.; Zhigailov, S. (2012). An Alternative Approach to Solving of the Inverse Kinematics . 12th International Symposium "Topical Problems in the Field of Electrical and Power Engineering* Doctoral School of Energy and Geoltechnology", Kuressaare, Estonia, 11-16 Juuni 2012. (Toim.) Estonian Society of Moritz Hermann Jacobi. Tallinn University of Technology, 164 - 165.
 • Hudjakov, Robert; Tamre, Mart (2013). Long-Range Navigation for Unmanned Off-Road Ground Vehicle. In: Proc. of 13th International Symposium, Topical Problems in the Field of Electrical and Power Engineering: 13th International Symposium, Topical Problems in the Field of Electrical and Power Engineering, Pärnu, 2013. (Toim.) Zakis, J.. Tallinn: Elektriajam, 330 - 331.
 • Hudjakov, Robert; Tamre, Mart (2012). Aerial Imagery Classification and Path Planning. In: Proc of 12th International Symp Topical Problems in the Field of Electrical and Power Engineering: 12th International Symp Topical Problems in the Field of Electrical and Power Engineering, Kuressaare, 2012. (Toim.) Rain Lahtmets. Tallinn: Elektriajam, 147 - 148.
 • Matsi, B; Otto, T; Loun, K; Roosimolder, L. (2009). Data Mining in Production Management and Manufacturing. Katalinic, Branko (Toim.). DAAAM International Scientific Book 2009 (97 - 106). Viin, Austria: DAAAM International Vienna
 • Otto, T.; Riives, J.; Loun, K. (2008). Productivity improvement through monitoring of human resources competence level. B. Katalinic (Toim.). DAAAM International Scientific Book 2008 (565 - 576). Vienna: DAAAM International Vienna
 • Riives, J.; Otto, T.; Lõun, K. (2007). Human resources development process in the company based on competence charts. Riives, J.; Otto, T. (Toim.). Innovative development of human resources in enterprise and in society (22 - 37). Tallinn: Tallinna Tehnikaülikooli Kirjastus
 • Bashkite, V.; Durmanenko, D.; Ševtsova, K. (2012). Value Investigation for Used Automotive Products by Analysis of Possible End-of-Life Scenarios. Dr. Janis Zakis (Toim.). 11th International Symposium "Topical problems in the field of electrical and power engineering", Doctoral school of energy and geotechnology II (295 - 300).Tallinn University of Technology
 • Bashkite, V.; Karaulova, T (2012). Integration of Green thinking into Lean fundamentals by Theory of Inventive Problems-Solving tools. DAAAM International, Vienna, Austria, EU, 2012, Ed. B. Katalinic (345 - 350).DAAAM International Vienna
 • Bashkite, V.; Zahharov, R. (2011). Modularization impact to product end of life. Lahtmets, R. (Toim.). 10th International Symposium "Topical problems in the field of electrical and power engineering. Doctoral school of energy and geotechnology". II : Pärnu, Estonia, January 10-15, 2011 (213 - 218).Estonian Society of Moritz Hermann Jacobi
 • Jõgi, G.; Baškite, V.; Karaulova, T. (2010). Waste Management: Energy Recovery from Solid Waste. In: 8th International Symposium "Topical problems in the field of electrical and power engineering. Doctoral school of energy and geotechnology". II : Pärnu, Estonia, 11.01.-16.01.2010: (Toim.) Lahtmets, R.. Elektriajam, 250 - 255.
 • Gulevitš, J.; Bashkite, V.; Iskül, R. (2010). Sustainable development of Estonian mineral resources for economical usage in roads construction. Lahtmets, R. (Toim.). 9th International Symposium Pärnu 2010 “Topical Problems In The Field Of Electrical And Power Engineering” and “Doctoral School of Energy and Geotechnology II”, Pärnu, Estonia, June 14 - 19, 2010 (77 - 82).Tallinn University of Technology
 • Bashkite, V.; Moseichuk, V.; Zahharov, R.; Karaulova, T. (2010). Green aspects application in product life cycle engineering. Lahtmets, R. (Toim.). 9th International Symposium Pärnu 2010 “Topical Problems In The Field Of Electrical And Power Engineering” and “Doctoral School of Energy and Geotechnology II”, Pärnu, Estonia, June 14 - 19, 2010 (111 - 116).Tallinn University of Technology
 • Sabanov, S.; Šommet, J.; Milaševski, I.; Bashkite, V.; Gulevitš, J.; Beldjaev, V.; Robam, K. (2010). Sustainability assessment methods for developing advanced mining technologies. In: 9th International Symposium Pärnu 2010 “Topical Problems in the Field of Electrical and Power Engineering” and “Doctoral School of Energy and Geotechnology II”, Pärnu, Estonia, June 14 - 19, 2010: Tallinn University of Technology, 69 - 74.
 • Aruväli, Tanel (2012). Nanodevices expectations in construction engineering. In: Proceeding of the 11th International Symposium "Topical Problems in the Field of Electrical and Power Engineering. Doctoral School of Energy and Geotechnology II": 11th international symposium: Topical Problems in the Field of Electrical and Power Engineering. Doctoral School of Energy and Geotechnology II. (Toim.) Zakis, Janis. Pärnu: Elektriajam, 289 - 294.
 • Aruvaeli, T.; Serg, R.; Kaare, K;.Otto, T. (2012). Monitoring System Framework and Architecture over Supply Chain. In: Annals of DAAAM for 2012 & Proceedings of the 23rd International DAAAM Symposium: 23rd International DAAAM Symposium, Zadar, 2012-10-21/28. (Toim.) Katalinic, B.. Vienna, Austria: DAAAM International Vienna, 661 - 667.
 • Aruväli, Tanel; Otto, Tauno; Serg, Risto (2011). In-process vibration monitoring on CNC lathe . In: 10th International Symposium "Topical problems in the field of electrical and power engineering": 10th International Symposium "Topical problems in the field of electrical and power engineering", Pärnu, Estonia, January 10-15.2011. (Toim.) Lahtmets, Rain. Pärnu: Estonian Society of Moritz Hermann Jacobi, 174 - 178.
 • Aruväli, Tanel; Risto, Serg; Tauno, Otto; Jürgo, Preden (2010). Monitoring of manufacturing machinery using smart dust applications. In: 9th International Symposium "Topical Problems in the Field of Electrical and Power Engineering,"Doctoral School of Energy and Geotechnology II" Proceedings: 9th International Symposium "Topical Problems in the Field of Electrical and Power Engineering", Pärnu, Estonia, 14-19 June 2010. (Toim.) Rain Lahtmets. Pärnu: Estonian Society of Moritz Hermann Jacobi, 209 - 213.
 • Shvarts, Dmitry; Tamre, Mart (2010). Computer vision in applications of adaptive management. In: Topical Problems In The Field Of Electrical And Power Engineering: 8th International Symposium “Topical Problems In The Field Of Electrical And Power Engineering", Pärnu, January 11-16 2010 . , 212 - 215 .
 • Shvarts, Dmitry; Tamre, Mart (2010). Review of Methods for Estimation of 2D Homography. In: Proc. of 9th International Symposium „Topical Problems in the Field of Electrical and Power Engineering“: 9th International Symposium „Topical Problems in the Field of Electrical and Power Engineering“. Tallinn: Estonian Society of Moritz Hermann Jacobi, 204 - 208.
 • Shvarts, D.; Tamre, M. (2010). Review of the methods for estimation of 2D homography. 9th International Symposium Pärnu 2010 “Topical Problems In The Field Of Electrical And Power Engineering” and “Doctoral School of Energy and Geotechnology II”, Pärnu, Estonia, June 14 - 19, 2010 (204 - 208).Tallinn University of Technology
 • Shvarts, D. (2009). Intelligent Navigation Control of Mobile Robots in Unknown Environment. 7th International Symposium "Topical Problems in the Field of Electrical and Power Engineering", Doctoral School of Energy and Geotechnology. Narva-Jõesuu, Estonia, 16.06.-19.06.2009 (39 - 42).Estonian Society of Moritz Hermann Jacobi
 • Tiimus, Kristjan; Tamre, Mart (2012). Camera gimbal performance improvement with spinning-mass mechanical gyroscopes. In: Proc. of 12th International Symposium, Topical Problems in the Field of Electrical and Power Engineering: 12th International Symposium, Topical Problems in the Field of Electrical and Power Engineering, Kuressaare, 2012. (Toim.) Lahtmets Rain. 2012: Elektriajam, 160 - 163.
 • Brindfeldt, E.; Müür, M.; Pettai, E. (2012). Description of Teaching Processes Using Six-Dimensional Space Framework. In: 11th International Symposium "Topical Problems in the Field of Electrical and Power Engineering". Doctoral school of energy and geotechnology. II : Pärnu, Estonia, January 16-21, 2012 : (Toim.) J. Zakis. Tallinn: Elektriajam, 76 - 83.
 • Brindfeldt, E.; Müür, M. (2012). Student and Employer Satisfaction Survey Concerning Acquisition of Production Automation Related Disciplines at Tallinn University of Technology. In: 12th International Symposium "Topical Problems in the Field of Electrical and Power Engineering * Doctoral School of Energy and Geotechnology II": 12th International Symposium "Topical Problems in the Field of Electrical and Power Engineering" and "Doctoral School of Energy and Geotechnology II", Kuressaare, Estonia, 11.06-16.06.2012. (Toim.) Rain Lahtmets. Tallinn, Estonia: Elektriajam, 56 - 59.
 • Brindfeldt, E.; Grinko, A.; Müür, M. (2011). Course of automation in industrial processes based on the blended learning approach. In: 10th International Symposium "Topical Problems in the Field of Electrical and Power Engineering", Doctoral School of Energy and Geotechnology II: 10th International Symposium ""Topical Problems in the Field of Electrical and Power Engineering * Doctoral School of Energy and Geotechnology II", Pärnu, Estonia, 10.01-15.01.2011. (Toim.) Rain Lahtmets. Tallinn, Estonia: Estonian Society of Moritz Hermann Jacobi, 187 - 192.
 • Põlder, Ahti; Juurma, Märt; Tamre, Mart (2013). Waste Paper Sorting Using Imaging Spectroscopy. In: Proc. of 13th International Symposium, Topical Problems in the Field of Electrical and Power Engineering: 13th International Symposium, Topical Problems in the Field of Electrical and Power Engineering, Estonia, Pärnu, 2013. (Toim.) Zakis, J.. Tallinn: Elektriajam, 283 - 284.
 • Juurma, Märt; Tamre, Mart (2012). Infrared Radiation Excited Pigment Marking Technology. In: Proc of 12th International Symp Topical Problems in the Field of Electrical and Power Engineering: 12th International Symp Topical Problems in the Field of Electrical and Power Engineering, Kuressaare, 2012. (Toim.) Rain Lahtmets. Tallinn: Elektriajam, 149 - 150.
 • Juurma, M.; Põlder, A. (2011). Energy Efficiency Aspects in Wood Production Value Chain. 10th International Symp Topical Problems in the Field of Electrical and Power Engineering, Pärnu. Tallinn: Estonian Society of Moritz Hermann Jacobi, 183 - 186.
 • Juurma, Märt (2010). An Image Processing Algorithm for Decoding Line Type Code. 8th International Symp. Topical Problems in the Field of Electrical and Power Engineering. Tallinn: Tallinn University of Technology, 193 - 197.
 • Juurma, Märt; Ehala, Johannes; Tamre, Mart (2010). Design of Passive Bokode Marker. In: Proc. of 9th International Symposium „Topical Problems in the Field of Electrical and Power Engineering“: 9th International Symposium „Topical Problems in the Field of Electrical and Power Engineering“. Tallinn: Estonian Society of Moritz Hermann Jacobi, 131 - 133.
 • Põlder, Ahti (2012). Overview of automatic paper sorting. In: Proc. of 12th International Symposium, Topical Problems in the Field of Electrical and Power Engineering: 12th International Symposium, Topical Problems in the Field of Electrical and Power Engineering, Kuressaare, 2012. (Toim.) Lahtmets Rain. Tallinn: Elektriajam, 166 - 168.
 • Põlder, Ahti (2010). Modified Fingerprint Method for Traceability Enhancement of Marked Products. In: Proc. of 9th International Symposium „Topical Problems in the Field of Electrical and Power Engineering“: 9th International Symposium „Topical Problems in the Field of Electrical and Power Engineering“. Tallinn: Estonian Society of Moritz Hermann Jacobi, 121 - 125.
 • Põlder, Ahti (2010). Analysis of the Quality Problems of Marking Saw Material in the Sawmill. 8th International Symp. Topical Problems in the Field of Electrical and Power Engineering. Tallinn: Tallinn University of Technology, 185 - 189.
 • Hiiemaa, Maido; Tamre, Mart (2012). Low Speed Motion Feedback from the Unmanned Ground Vehicle Wheels by Single-pole Magnetic Encoders. In: Proc of 12th International Symp Topical Problems in the Field of Electrical and Power Engineering: 12th International Symp Topical Problems in the Field of Electrical and Power Engineering, Kuressaare, 2012. (Toim.) Rain Lahtmets. Tallinn:, 145 - 146.
 • Hiiemaa, M.; Tamre, M. (2011). Using Wireless Sensor Network Components in Practical Assignments. 10th International Symp Topical Problems in the Field of Electrical and Power Engineering, Pärnu. Tallinn: Estonian Society of Moritz Hermann Jacobi, 193 - 196.
 • Hiiemaa, Maido; Tamre, Mart (2010). Practical Issues in Utilizing Intelligent Motion Control Layer in UGV-type Robots. 8th International Symp. Topical Problems in the Field of Electrical and Power Engineering. Tallinn: Tallinna Tehnikaülikool, 190 - 192.
 • Hiiemaa, Maido; Tamre, Mart (2010). Reconfigurable Battery Pack for Unmanned Ground Vehicle. In: Proc. of 9th International Symposium „Topical Problems in the Field of Electrical and Power Engineering“: 9th International Symposium „Topical Problems in the Field of Electrical and Power Engineering“. Tallinn: Estonian Society of Moritz Hermann Jacobi, 200 - 203.
 • Hiiemaa, Maido; Tamre, Mart. (2009). UGV-type robot motion control simulation. 7th Int.Symp. Topical Problems in the Field of Electrical and Power Engineering (43 - 46). Tallinn: Estonian Society of Moritz Hermann Jacobi
 • Sell, R; Tamre, M.; Hiiemaa, M.; Leitaru, E.; Salong, P. (2007). Hybrid Locomotion of Autonomous Vehicle - UGV. 8th International Workshop on Research and Eduaction in Mechatronics (305 - 311). Tallinn: TUT Press
 • Aleksandrov, Dmitri; Penkov, Igor (2013). Rotor Lifting Force Optimization by Changing Dimensions of Rim Around it. In: 13th International Symposium TOPICAL PROBLEMS IN THE FIELD OF ELECTRICAL AND POWER ENGINEERING: Doctoral School of Energy and Geotechnology II, PÄRNU 2013. Elektrijam, 292 - 295.
 • Aleksandrov, D.; Penkov, I. (2012). Energy Consumption of Mini UAV Helicopters with Different Number of Rotors. 11th International Symposium „Topical Problems in the Field of Electrical and Power Engineering“, Pärnu, Estonia, January 16-21. , 259 - 262.
 • Aleksandrov, D.; Penkov, I. (2012). Optimization Mini Unmanned Helicopter Energy Consumption by Changing Geometrical Parameters of Coaxial Rotor Pairs. In: Topical Problems in the Field of Electrical and Power Engineering, Doctoral School of Energy and Geotechnology II: Tallinn: Elektriajam, 139 - 141.
 • Aleksandrov, D.; Penkov, I. (2012). Optimization mini unmanned helicopter energy consumption by changing parameters of coaxial rotor pairs. In: Proc. of 12th International Symposium, Topical Problems in the Field of Electrical and Power Engineering: 12th International Symposium, Topical Problems in the Field of Electrical and Power Engineering. (Toim.) Lahtmets Rain. Tallinn: Elektriajam, 139 - 141.
 • Aleksandrov, D.; Penkov, I. (2010). Energy Saving Types of Mini UAV. Proceedings of 9th International Symposium „Topical Problems in the Field of Electrical and Power Engineering“. , 117 - 120.
 • Aleksandrov, D.; Penkov, I. (2010). Fluid Flow Optimization on Semiautomatic Code Marker Base. Proceedings of 8th International Symposium „Topical Problems in the Field of Electrical and Power Engineering“. , 306 - 308.
 • Polyantchikov, I.; Karaulova, T.; Shevtshenko, E.; Kangilaski, T.; Netribiitshuk, V. (2013). Web-Environment Elaboration for Working with ISO 9001 Documents at a Production Enterprise. Zakis,J. (Toim.). 13th International Symposium "Topical problems in the field of electrical and power engineering. Doctoral school of energy and geotechnology II" (304 - 311).Elektrijam
 • Pribytkova, M.; Polyantchikov, I.; Karaulova, T. (2011). Design of Experiments for Processes Reliability Management. In: Publication of the 10th International Symposium „Topical Problems in the Field of Electrical and Power Engineering* Doctoral school of energy and geotechnology II" Proceedings: 10th International Symposium „Topical Problems in the Field of Electrical and Power Engineering“ Pärnu, Estonia, January 10-15, 2011. (Toim.) Rein Lahtmets. Estonian Society of Moritz Hermann Jacobi, 203 - 208.
 • Sahno, J.; Polyantchikov, I.; Shevtshenko, E. (2011). Preparation and estimation methods for transformation Small enterprise to Medium-size . In: Publication of the 10th International Symposium „Topical Problems in the Field of Electrical and Power Engineering* Doctoral school of energy and geotechnology II" Proceedings: 10th International Symposium „Topical Problems in the Field of Electrical and Power Engineering“ Pärnu, Estonia, January 10-15, 2011. (Toim.) Rein Lahtmets. Estonian Society of Moritz Hermann Jacobi, 197 - 202.
 • Pribytkova, M.; Polyantchikov, I.; Karaulova, T. (2010). Statistical Process Control for Production Process Reliability Management. Lahtmets, R. (Toim.). 9th International Symposium Pärnu 2010 “Topical Problems in the Field of Electrical and Power Engineering” and “Doctoral School of Energy and Geotechnology II”, Pärnu, Estonia, June 14 - 19, 2010 (134 - 137).Tallinn University of Technology
 • Polyantchikov, I.; Pribytkova, M.; Shevtshenko, E. (2010). Challenges and prospective of maintenance in SMEs Collaborative Network. Lahtmets, R. (Toim.). 9th International Symposium Pärnu 2010 “Topical Problems in the Field of Electrical and Power Engineering” and “Doctoral School of Energy and Geotechnology II”, Pärnu, Estonia, June 14 - 19, 2010 (126 - 131).Tallinn University of Technology
 • Randmaa, M.; Otto, T.; Howard, T. (2014). Test Results of Practical Value-Centric Business Development Methodology. In: Proceedings of NordDesign 2014 Conference: NordDesign 2014, Espoo, Finland/ Melbourne, Australia, 27-29 August 2014. (Toim.) M. Laakso, K. Ekman. Soome: Aalto Design Factory, Aalto University, 642 - 651.
 • Randmaa, M. (2010). Sustainable RFID rack assembly solution for mobile robot platform manufacturing. Lahtmets, R. (Toim.). 8th International Symposium "Topical problems in the field of electrical and power engineering. Doctoral school of energy and geotechnology". II : Pärnu, Estonia, 11.01.-16.01.2010 (198 - 201). Pärnu: Elektriajam
 • Sonk, K.; Otto, T. (2011). Online CAD library applications and pitfalls. In: 10th International Symposium “Topical Problems in the Field of Electrical and Power Engineering” and “Doctoral School of Energy and Geotechnology II”, Pärnu, Estonia, January 10 - 15, 2011: (Toim.) Rein Lahtmets. Tallinn,: Eesti Moritz Hermann Jacobi Selts, 179 - 182.
 • Sonk, K. (2010). Overview of e-manufacturing practices and possibilites. Lahmets, R. (Toim.). 8th International Symposium "Topical problems in the field of electrical and power engineering. Doctoral school of energy and geotechnology". II : Pärnu, Estonia, 11.01.-16.01.2010 (208 - 211). Tallinn: Elektriajam
 • Sonk, K.; Otto, T.; Eerme, M. (2008). Three dimensional printing - possibilities and limitations in digital factory. In: MITIP 2008 10th International Conference on The modern Information Technology in the Innovation Processes of the Industrial Enterprises: MITIP 2008, Praha, Tsehhi vabariik, 12-14 November 2008. (Toim.) Han, J.; Holejsovska, P.. Pilsen, Tsehhi Vabariik: University of West Bohemia, 187 - 192.
 • Bashkite, V.; Zahharov, R. (2011). Modularization impact to product end of life. Lahtmets, R. (Toim.). 10th International Symposium "Topical problems in the field of electrical and power engineering. Doctoral school of energy and geotechnology". II : Pärnu, Estonia, January 10-15, 2011 (213 - 218).Estonian Society of Moritz Hermann Jacobi
 • Bashkite, V.; Moseichuk, V.; Zahharov, R.; Karaulova, T. (2010). Green aspects application in product life cycle engineering. Lahtmets, R. (Toim.). 9th International Symposium Pärnu 2010 “Topical Problems In The Field Of Electrical And Power Engineering” and “Doctoral School of Energy and Geotechnology II”, Pärnu, Estonia, June 14 - 19, 2010 (111 - 116).Tallinn University of Technology
 • Shevtshenko, E., Zahharov, R., Karaulova, T.; Wang, Y. (2008). Advanced Concepts Integration for the Compression of Construction Project Schedule. Katalinic, B. (Toim.). DAAAM International Scientific Book 2008 (759 - 772). Viin, Austria: DAAAM International Vienna
 • Pribytkova, M.; Sahno, J.; Karaulova, T.; Shevtshenko, E.; Maleki, M.; Cruz-Machado, V. (2012). Reliability Analysis Module Development for Production Route Elaboration. I. Horvath, Z. Rusak, A. Albers, M. Behrendt (Toim.). Proceedings of the Ninth International Symposium on Tools and Methods of Competitive Engineering -TMCE 2012 (1013 - 1026).Delft University Press
 • Snatkin, A. (2014). Machinery Prognostics. Zakis, J. (Toim.). 14th International Symposium "Topical problems in the field of elctric and power engineering". Doctoral school of energy and geotechnology II: Pärnu, Estonia, January 13-18, 2014 (220 - 223). Tallinn: Elektrijam
 • Snatkin, A.; Eiskop, T. (2014). Visual module development for effective production monitoring. In: 10th International Confirence Mechatronic Systems and Materials MSM 2014 Abstracts book and full papers CD: 10th International Confirence Mechatronic Systems and Materials MSM 2014, Opole, Poland, 7-10, 2014. (Toim.) Robak, G.; Macha, E.. Opole University of Technology, 1 - 12.
 • Snatkin, A. (2013). Machinery Monitoring as a Part of Higher Level Systems. Zakis, J. (Toim.). 13th International Symposium "Topical problems in the field of elctric and power engineering". Doctoral school of energy and geotechnology II: Pärnu, Estonia, January 14-19, 2013 (285 - 288). Tallinn: Elektrijam
 • Katušin, Dmitri; Vu, Trieu Minh; Antonov, Maksim; Yung, Der-Liang (2013). Laboratory Testing of Materials for Tunnel Boring Machine Drag Bits. In: Proc. of 13th International Symposium, Topical Problems in the Field of Electrical and Power Engineering: 13th International Symposium, Topical Problems in the Field of Electrical and Power Engineering, Estonia, Pärnu, 2013. (Toim.) Zakis, J.. Tallinn: Elektriajam, 300 - 303.
 • Koppel, O.; Kõrbe Kaare, K. (2014). The Role of Performance Measurement in Forming Estonian National Transportation Policy. Proceedings of the 13rd WCTR, July 15-18, 2013 – Rio de Janeiro, Brazil (1 - 19).World Conference on Transport Research Society
 • Kõrbe Kaare, K.; Otto, T. (2014). Smart Health Care Monitoring Technologies to Improve Employee Performance in Manufacturing. B. Katalinic (Toim.). Annals of DAAAM International for 2014 & Collection of Working Papers for 25th DAAAM International Symposium (1 - 6).DAAAM International Vienna
 • Kuhi, K.; Kõrbe Kaare, K.; Koppel, O. (2014). Applying Probabilistic Models for Missing Data Prediction in Network Industries Performance Systems. B. Katalinic (Toim.). Annals of DAAAM International for 2014 & Collection of Working Papers for 25th DAAAM International Symposium (1 - 6).DAAAM International Vienna
   

3.4. publikatsioonid

 • Aruväli, Tanel (2012). Machinery real time monitoring application planning for workshop. In: Proceeding of the 12th International Symposium "Topical Problems in the Field of Electrical and Power Engineering. Doctoral School of Energy and Geotechnology II": 12th International Symposium "Topical Problems in the Field of Electrical and Power Engineering. Doctoral School of Energy and Geotechnology II", Kuressaare, 11-16.06.2012. (Toim.) Lehtmets, Rain. Kuressaare: Elektriajam, 142 - 144.
 • Lõun, Kaia; Tammoja, Peeter (2004). Quality functions as key factors for organization development. In: Proceedings of the 4th International Conference "Industrial engineering - new challenges to SME": 29.-30.04.2004; Tallinn, Estonia. (Toim.) Papstel, J.; Branko Katalinic, B.. Tallinn: Tallinn University of Technology, 257 - 260.
 • Randmaa, Merili (2011). Introducing proactive thinking in value alliance concept. In: 10th International Symposium PÄRNU 2011 “TOPICAL PROBLEMS IN THE FIELD OF ELECTRICAL AND POWER ENGINEERING” and “Doctoral School of Energy and Geotechnology II”: 10th International Symposium PÄRNU 2011 “TOPICAL PROBLEMS IN THE FIELD OF ELECTRICAL AND POWER ENGINEERING” and “Doctoral School of Energy and Geotechnology II”, Pärnu, Estonia, January 10 - 15, 2011. , 218 - 223.
 • Randmaa, M.; Mougaard, K.; Howard, T.; McAloone, T. C. (2011). Rethinking value: a value-centric model of product, service and business development. In: 18TH INTERNATIONAL CONFERENCE ON ENGINEERING DESIGN, 15 - 18 August 2011 IMPACTING SOCIETY THROUGH ENGINEERING DESIGN: International Conference on Engineering Design, ICED11; Kopenhaagen; 14.-18. august. (Toim.) ICED 11. Kopenhaagen: Scandinavian Digital Printing A/S (SDP), DS 68-11.
 • Startseva, E; Zahharov, R. (2011). Методика оценки эффективности функционирования технологической системы производственного предприятия (на примере E-PROFIIL AS). Jaan Alver (Toim.). Business Analysis, Accounting, Taxes and Auditing: Business Analysis, Accounting, Taxes and Auditing, Tallinn, 10-11 November 2011. (452 - 462). Tallinn: Tallinn University of Technology
 • Fridrici, V.; Antonov, M.; Dubujet, P.; Taboulet, A.; Marou-Alzouma, O.; Katushin, D.; Yung, D.-L.; Méité, M.; Chaze, M., Kapsa, P.; Veinthal, R.; Hussainova, I.; Camus, T. (2014). NeTTUN project: how to increase the lifetime of TBM drag bits? 2nd Eastern European Tunnelling Conference (EETC2014), Athens, September 28 – October 1, 2014 . (Toim.) I. Bakogiannis..
 • Sahno, Jevgeni; Shevtshenko, Eduard; Karaulova, Tatjana (2013). Data Mart with Lean Six Sigma Concept for Performance Level Assessment in Knowledge Management Framework . ACPI, 14, 932 - 941.
 • Lauk, Peep; Unt, Karl-Eerik. (2014). Miniflap influence on sailplane flight characteristics. Research and Education in Aircraft Design 2014. (Toim.) Jonas Stankūnas. Vilnius, Lithuania: Antanas Gustaitis Aviation Institute of Vilnius Gediminas Technical University
   

3.5. publikatsioonid

 • Brindfeldt, Eduard; Müür, Margus; Pettai, Elmo. (2011). Description of Teaching Processes Using Six-dimensional Space Framework. 11th International Symposium PÄRNU 2012 “TOPICAL PROBLEMS IN THE FIELD OF ELECTRICAL AND POWER ENGINEERING” (164 - 169).Tallinna Tehnikaülikool
 • Brindfeldt, Eduard; Grinko, Aleksandr (2010). Flexible approach of professional competences in times of economic downturn. TOPICAL PROBLEMS IN THE FIELD OF ELECTRICAL AND POWER ENGINEERING (158 - 165). Tallinn: Tallinn Technical University
 • Brindfeldt, Eduard; Grinko, Aleksandr (2010). Elements of TRIZ in the course "Building Automation". TOPICAL PROBLEMS IN THE FIELD OF ELECTRICAL AND POWER ENGINEERING (159 - 165). Pärnu, Estonia, June 14-19, 2010: Tallinna Tehnikaülikool
   

6.2. publikatsioonid

 • Karjust, K.; Kers, J.; Kiolein, I.; Kokla, M.; Küttner, R.; Lavin, J.; Lavrentjev, J.; Lumiste, R.; Lõun, K.; Mõtus, L.; Naams, I.; Otto, T.; Pohlak, M.; Raba, K.; Riives, J.; Reedik, V.; Roosimölder, L.; Saks, A.; Talkop, A.; Tähemaa, T.; Veinthal, R. (2011). Uuenduslik tootmine : käsiraamat. Tallinn: Tallinna Tehnikaülikooli Kirjastus
   

6.4. publikatsioonid

 • Tamre, Mart; Juurma, Märt; Põlder, Ahti. (2009). "Indisputable Key" - toodangu jälgitavus puidutööstuses. Tallinna Tehnikaülikooli aastaraamat (32 - 35).Tallinn University of Technology
   

6.7. publikatsioonid

 • Lõun, K.; Riives, J.; Küttner, R.; Otto, T.; Hõbemägi, A.; Lelumees, T.; Halling, J. (2008). Eesti ettevõtete suunalise uuringu raport. 
    

Patentsed leiutised

 • Patentne leiutis: Transponder ja meetod selle paigaldamiseks, TRANSPONDER AND METHOD FOR ITS APPLICATION , Omanik Tallinna Tehnikaülikool;
  Autorid: Mart Tamre, Priit Põdra, Ahti Põlder, Märt Juurma;
  Dokumendi numbrid ja kuupäevad:
  PCT/EE2010000015 WIPO, 29.09.2010
  EE05527B1 Eesti Vabariik, 16.04.2012
  EP10775694.2 EPO, 27.04.2012

EL soitsiaalfondi logo
Ehitajate tee 5, 19086 Tallinn    E-mail: egdk@ttu.ee    Tel. +372 620 3705    Fax +372 620 3701