Energia- ja geotehnika doktorikool III
Doctoral School of Energy and Geotechnology III
 Uudised ja teated   Doktorikool   Konverentsid   Toetuse taotlejale   Interdistsiplinaarsed projektid 
  » Interdistsiplinaarsed projektid » Optimaalne energiamuundamine ja juhtimine tark- ja kohtvõrkudes

 Follow  
 

Optimaalne energiamuundamine ja juhtimine tark- ja kohtvõrkudes (Optimal energy conversion and control in smart and microgrids)

 

Juht: Dmitri VINNIKOV, TTÜ elektrotehnika instituudi vanemteadur
Osalevad doktorandid (2014):
 • Andrii Chub
 • Liisa Liivik
 • Roman Kosenko
 • Anton Rassõlkin
 • Levon Gevorkov
 • Toomas Vaimann
Osalevad partnerid: TTÜ elektrotehnika instituut, Riia Tehnikaülikool, Gdynia Mereakadeemia, Lappeenranta Tehnikaülikool, Extremadura Ülikool

 

Kaitstud doktoritööd

Nr

Ees- ja perenimi

Doktoritöö pealkiri

Kaitsmise aeg

Instituut

 1. Hardi Hõimoja Energiatõhususe hindamise ja energiasalvestite arvutuse metoodika linna elektertranspordile.
Energy Efficiency Estimation and Energy Storage Calculation Methods for Urban Electric Transportation
18.12.2009 TTÜ Elektri-ajamite
ja jõuelektroonika instituut
 2. Indrek Roasto Research and Development of Digital Control Systems and Algorithms for High Power, High Voltage Isolated DC/DC Converters. Võimsate kõrgepingeliste alalisvoolumuundurite arvjuhtimissüsteemide ja -algoritmide uurimine ning väljatöötamine 18.12.2009 TTÜ Elektri-ajamite
ja jõuelektroonika instituut
 3. Tanel Jalakas Research and Development of High-Power High-Voltage DC/DC Converters. Võimsate kõrgepingeliste
alalispingemuundurite uurimine ja välmimine
14.06.2010 TTÜ Elektri-ajamite
ja jõuelektroonika instituut
4. Lauris Bisenieks Research and Development of Interface Converter for PMSG Based Wind Generator 02.08.2011 TTÜ Elektri-ajamite ja jõuelektroonika instituut
5. Mikhail Egorov Research and Development of Control Methods for Low-Loss IGBT Inverter-Fed Induction Motor Drives. (Energiatõhusa IGBT transistor-vaheldiga asünkroonajami juhtimismeetodite uurimine ja väljatöötamine) 05.09.2011 TTÜ Elektri-ajamite ja jõuelektroonika instituut
6. Andrei Blinov "Research of Switching Properties and Performance Improvement Methods of High-Voltage IGBT based DC/DC Convertes." (Kõrgepingelistel IGBT transistoridel põhinevate alalispingemuundurite lülitusomaduste ja jõudluse suurendamise meetodite uurimine) 11.06.2012 TTÜ Elektri-ajamite ja jõuelektroonika instituut
7. Oleksandr Husev Control of Three-Phase Power Line Conditioner with Properties of Adaptability to the Load 12.06.2012 TTÜ Elektri-ajamite ja jõuelektroonika instituut
8. Heigo Mõlder "Vedelmetalli juhitava segamisvõimaluse uurimine alalisvoolu kaarleekahjus" (Analysis of liquid metal controlled stirring method in dc electric arc furnace) 15.06.2012 TTÜ Elektrotehnika aluste ja elektrimasinate instituut
9. Lauri Kütt "Analysis and development of inductive current sensor for power line on-line measurements of fast transients" (Induktiivse voolutajuri uurimine ja välja töötamine kiirete siirdeprotsesside mõõtmiseks elektrivõrgus) 15.06.2012 TTÜ Elektrotehnika aluste ja elektrimasinate instituut
10. Irena Milaševski "Research and Development of Electronic Ballasts for Smart Lighting Systems with Light Emitting Diodes" (Tarkades valgustussüsteemides kasutatavate LED-valgustite elektrooniliste ballastseadmete uurimine ja arendamine) 14.01.2013 TTÜ Elektriajamite ja jõuelektroonika instituut
11. Anna Andrijanovitš "New Converter Topologies for Integration of Hydrogen Based Long-Term Energy Storages to Renewable Energy Systems" (Uued muundurite topoloogiad vesinikul põhinevate energiasalvestite integreerimiseks taastuvenergia-süsteemidesse) 12.04.2013 TTÜ Elektrotehnika instituut
12. Viktor Beldjajev "Research and Development of the New Topologies for the Isolation Stage of the Power Electronic Transformer" (Uudsete jõuelektroonilise trafo isolatsioonilüli topoloogiate uurimine ja arendamine) 20.06.2013 TTÜ Elektrotehnika instituut
13. Aleksandrs Suzdalenko Research and Development of Control Means for Intelligent Household Electrical Grids 28.11.2013 TTÜ Elektrotehnika instituut
14. Anton Rassõlkin "Research and Development of Trial Instrumentation for Electric Propulsion Motor Drives" (Elekterveoajamite katsekeskkonna uurimine ja arendamine) 25.06.2014 TTÜ Elektrotehnika instituut
15. Toomas Vaimann "Diagnostics of Induction Machine Rotor Faults Using Analysis of Stator Signals" (Asünkroonmasina rootori diagnostika staatorisignaalide uurimise meetodil) 21.08.2014 TTÜ Elektrotehnika instituut

 

2014. aasta publikatsioonid

1.1.

 • Chub, A.; Husev, O.; Vinnikov, D. (2014). Comparative Study of Rectifier Topologies for Quasi-Z-Source Derived Push-Pull Converter. Electronics and Electrical Engineering, 20(6), 29 - 34.
 • Chub, A; Husev, O.; Blinov, A.; Vinnikov, D. (2014). CCM and DCM Analysis of Quasi-Z-Source Derived Push-Pull DC/DC Converter. Informacije MIDEM-Journal of Microelectronics Electronic Components and Materials, 44(3), 224 - 234.
 • Vaimann, T.; Belahcen, A.; Kallaste, A. (2014). Changing of magnetic flux density distribution in a squirrel-cage induction motor with broken rotor bars. Electronics and Electrical Engineering, 20(7), 11 - 14.

1.2.

 • Rassõlkin, A.; Liivik, L.; Vodovozov, V.; Raud, Z. (2014). A Library of Samples for E-Vehicle Propulsion Drive Tuning. The Scientific Journal of Riga Technical University: Electrical, Control and Communication Engineering, 5, 27 - 33.
 • Vaimann, T.; Belahcen, A.; Martinez, J.; Kilk, A. (2014). Detection of induction motor broken bars in grid and frequency converter supply. Przeglad Elektrotechniczny, 90(1/2014), 90 - 94.

3.1.

 • Chub, A.; Husev, O.; Vinnikov, D. (2014). Input-Parallel Output-Series Connection of Isolated Quasi-Z-Source DC-DC Converters. In: 2014 Electric Power Quality and Supply Reliability Conference (PQ2014): 2014 Electric Power Quality and Supply Reliability Conference (PQ2014), Rakvere, Estonia, June 11-13, 2014. IEEE, 1 - 8.
 • Chub, A.; Jalakas, T.; Milczarek, A.; Kallaste, A.; Malinowski, M. (2014). Grid Integration Issues of PMSG-Based Residential Wind Turbines. In: Electric Power Quality and Supply Reliability Conference PQ 2014: Electric Power Quality and Supply Reliability Conference PQ 2014, Rakvere, Estonia, June 11-13, 2014. IEEE, 1 - 8.
 • Chub, A.; Husev, O.; Vinnikov, D. (2014). Passive Modular Structure of a SEPIC Based DC/DC Converter. 2014 IEEE International Conference on Intelligent Energy and Power Systems (IEPS2014), Kyiv, Ukraine, June 2-6, 2014. IEEE, 81 - 85.
 • Chub, A.; Husev, O., Vinnikov, D., Blaabjerg, F. (2014). Novel Family of Quasi-Z-Source DC/DC Converters Derived from Current-Fed Push-Pull Converters. In: Proceedings of the 16th Conference on Power Electronics and Applications, EPE’14-ECCE Europe: The 16th Conference on Power Electronics and Applications, EPE’14-ECCE Europe, 26.-28.8.2014, Lappeenranta, Finland. IEEE, 1 - 10.
 • Chub, A.; Husev, O.; Zakis, J.; Rabkowski, J. (2014). Switched-Capacitor Current-Fed Quasi-Z-Source Inverter. In: Proc. of : The 14th Biennial Baltic Electronics Conference . IEEE, 229 - 232.
 • Liivik, L.; Chub, A.; Vinnikov, D. (2014). Impedance-Source Galvanically Isolated DC/DC Converters: State of the Art and Future Challenges. In: The 55th International Scientific Conference on Power and Electrical Engineering of Riga Technical University (RTUCON 2014) : IEEE, 67 - 74.
 • Liivik, L.; Vinnikov, D.; Jalakas, T. (2014). Synchronous Rectification in Quasi-Z-Source Converters: Possibilities and Challenges. In: 2014 IEEE International Conference on Intelligent Energy and Power Systems (IEPS2014): 2014 IEEE International Conference on Intelligent Energy and Power Systems (IEPS2014), June 2-6, 2014, Kyiv, Ukraine. IEEE, 32 - 35.
 • Roasto, I.; Liivik, L.; Vinnikov, D. (2014). Control of Quazi Z-source DC-DC Converter by the Overlap of Active States: New Possibilities and Limitations. 14th Biennial Baltic Electronics Conference, Tallinn, Estonia, Octoover 6-8. IEEE.
 • Liivik, L.; Vinnikov, D.; Zakis, J. (2014). Simulation Study of High Step-Up Quasi-Z-Source DC-DC Converter with Synchronous Rectification. In: The 55th International Scientific Conference on Power and Electrical Engineering of Riga Thecnical University (RTUCON 2014):, 34 - 37.
 • Vodovozov, V.; Raud, Z.; Lehtla, T.; Rassolkin, A.; Lillo, N. (2014). Comparative Analysis of Electric Drives Met for Vehicle Propulsion. 9th International Conference on Ecological Vehicles and Renewable Energies EVER 2014. Monaco: IEEE, 1 - 8.
 • Raud, Z.; Vodovozov, V.; Lillo, N.; Rassõlkin, A. (2014). Reserves for regenerative braking of battery electric vehicles. In: Electric Power Quality and Supply Reliability Conference PQ 2014: Electric Power Quality and Supply Reliability Conference PQ 2014, Rakvere, Estonia, June 11-13, 2014. IEEE, 1 - 6.
 • Rassõlkin, A.; Kallaste, A.; Hõimoja, H. (2014). Power Factor Correction With Vehicle-to-Grid STATCOM Implementation. 2014 Electric Power Quality and Supply Reliability Conference (PQ2014), Rakvere, Estonia, June 11th to 13th, 2014. IEEE, 1 - 4.
 • Vodovozov, V.; Rassõlkin, A.; Lillo, N.; Raud, Z. (2014). Energy Saving Estimates for Regenerative Braking and Downhill Driving of Battery Electric Vehicles. In: Proceedings of the 14th Biennial Baltic Electronics Conference: 14th Biennial Baltic Electronics Conference, Laulasmaa, Estonia. (Toim.) Tallinn University of Technology. IEEE, 237 - 240.
 • Gevorkov, L.; Vodovozov, V.; Raud, Z.; Lehtla, T. (2015). PLC-Based Hardware-in-the-Loop Simulator of a Centrifugal Pump. In: 2015, IEEE 5th International Conference on Power Engineering, Energy and Electrical Drives (POWERENG): 2015, IEEE 5th International Conference on Power Engineering, Energy and Electrical Drives, (POWERENG), Latvia, Riga, May 11th to May 13th, 2015. IEEE, 1 - 6.
 • Bakman, I.; Gevorkov, L.; Vodovozov, V. (2014). Optimization of Method of Adjustment of Productivity of Multi-Pump System Containing Directly Connected Motors . In: 2014 Electric Power Quality and Supply Reliability Conference (PQ2014): 2014 Electric Power Quality and Supply Reliability Conference (PQ2014), Rakvere, Estonia, June 11th to 13th, 2014. IEEE, 1 - 6.
 • Vodovozov, V.; Raud, Z.; Gevorkov, L. (2014). Development of Students’ Activity through On-Lecture Assessment in Electrical Engineering. In: 2014 IEEE 23rd International Symposium on Industrial Electronics (ISIE 2014): 2014 IEEE 23rd International Symposium on Industrial Electronics (ISIE 2014), Istanbul, Turkey, June 1st to 4th, 2014. IEEE, 2209 - 2213.
 • Bakman, I.; Gevorkov, L.; Vodovozov, V. (2014). Predictive Control of a Variable-Speed Multi-Pump Motor Drive . In: 2014 IEEE 23rd International Symposium on Industrial Electronics (ISIE 2014): 2014 IEEE 23rd International Symposium on Industrial Electronics (ISIE 2014), Istanbul, Turkey, June 1st to 4th, 2014. IEEE, 1409 - 1414.
 • Gevorkov, L.; Bakman, I.; Vodovozov, V. (2014). Hardware-in-the-Loop Simulation of Motor Drives for Pumping Applications . In: 2014 Electric Power Quality and Supply Reliability Conference (PQ2014): 2014 Electric Power Quality and Supply Reliability Conference (PQ2014), Rakvere, Estonia, June 11th to 13th, 2014. IEEE, 1 - 6.
 • Vodovozov, V.; Raud, Z.; Gevorkov, L. (2014). Experiences with Remote Labs in Electrical Drive. In: 2014 55th International Scientific Conference on Power and Electrical Engineering of Riga Technical University (RTUCON) : 2014 55th International Scientific Conference on Power and Electrical Engineering of Riga Technical University (RTUCON) , Riga, Latvia, October 14th, 2014. IEEE, 88 - 93.
 • Vaimann, T.; Kallaste, A.; Korn, N.; Laurit, S.; Belahcen, A. (2014). Design of slow-speed slotless SmCo permanent magnet synchronous generator for wind applications. In: Proceedings of the 2014 15th International Scienti c Conference on Electric Power Engineering (EPE): EPE 2014, May 12-14, 2014, Brno, Czech Republic. Brno: IEEE, 339 - 342.
 • Kallaste, A.; Vaimann, T.; Belahcen, A. (2014). Design of permanent magnet assisted synchronous reluctance machine. In: Proceedings of the 2014 15th International Scienti c Conference on Electric Power Engineering (EPE): EPE 2014, May 12-14, 2014, Brno, Czech Republic. Brno: IEEE, 579 - 582.
 • Laurit, S.; Kallaste, A.; Vaimann, T.; Belahcen, A. (2014). Cost efficiency analysis of slow-speed slotless permanent magnet synchronous generator using different magnetic materials. In: Electric Power Quality and Supply Reliability Conference PQ 2014: Electric Power Quality and Supply Reliability Conference PQ 2014, Rakvere, Estonia, June 11-13, 2014. IEEE, 221 - 224.
 • Korn, N.; Vaimann, T.; Kallaste, A.; Belahcen, A. (2014). Comparative study of slow-speed slotless synchronous generator using SmCo and NdFeB permanent magnets. In: Electric Power Quality and Supply Reliability Conference PQ 2014: Electric Power Quality and Supply Reliability Conference PQ 2014, Rakvere, Estonia, June 11-13, 2014. IEEE, 247 - 250.
 • Nukki, R.; Kilk, A.; Kallaste, A.; Vaimann, T.; Tiimus, K. (2014). Exterior-rotor permanent magnet synchronous machine with toroidal windings for unmanned aerial vehicles. In: Electric Power Quality and Supply Reliability Conference PQ 2014: Electric Power Quality and Supply Reliability Conference PQ 2014, Rakvere, Estonia, June 11-13, 2014. IEEE, 215 - 220.
 • Kangro, R.; Kallaste, A.; Vaimann, T.; Belahcen, A. (2014). Air-gap eccentricity analysis of slow-speed slotless permanent magnet synchronous generator. In: Electric Power Quality and Supply Reliability Conference PQ 2014: Electric Power Quality and Supply Reliability Conference PQ 2014, Rakvere, Estonia, June 11-13, 2014. IEEE, 225 - 228.
 • Belahcen, A.; Martinez, J.; Vaimann, T. (2014). Comprehensive computations of the response of faulty cage induction machines. In: Proceedings of the 2014 International Conference on Electrical Machines (ICEM): 21st International Conference on Electrical Machines (ICEM), Berlin, Germany, September 2-5, 2014. Berlin: IEEE, 1504 - 1509.
 • Kallaste, A.; Vaimann, T.; Belahcen, A. (2014). Possible manufacturing tolerance faults in design and construction of low speed slotless permanent magnet generator . In: Proceedings of the 16th European Conference on Power Electronics and Applications (EPE '14 ECCE Europe): 16th European Conference on Power Electronics and Applications (EPE '14 ECCE Europe), Lappeenranta, Finland, August 26-28, 2014. Lappeenranta: IEEE, 1 - 10.
 • Melentjev, S.; Belahcen, A.; Kallaste, A.; Vaimann, T. (2014). Overview of control methods of reluctance machines with sensors and sensorless. In: Proceedings of 55th International Scientific Conference on Power and Electrical Engineering: RTUCON, October 14, 2014, Riga, Latvia. IEEE, 26 - 29.
 • Kallaste, A.; Vaimann, T.; Kilk, A.; Belahcen, A. (2014). Comparative analysis of wind generator energy efficiency based on machine design. In: Proceedings of 55th International Scientific Conference on Power and Electrical Engineering: RTUCON, October 14, 2014, Riga, Latvia. IEEE, 9 - 12.
 • Tiirats, T.; Pabut, O.; Kallaste, A.; Herranen, H.; Naar, H.; Vaimann, T. (2014). Analysis of Mechanical Vibrations Caused by Eccentricity in a Slow-Speed Slotless Permanent Magnet Generator. In: Electric Power Quality and Supply Reliability Conference PQ 2014: Electric Power Quality and Supply Reliability Conference PQ 2014, Rakvere, Estonia, June 11-13, 2014. IEEE, 1 - 5.

3.2.

 • Gevorkov, L. (2014). Semi-Natural Simulation of Pumping Systems. In: 14th International Symposium "Topical problems in the field of electrical and power engineering. Doctoral school of energy and geotechnology II": (Toim.) Zakis, J.. Elektrijam, 129 - 134.
 • Gevorkov, L. (2014). Universal Single-Phase Voltage Converter for Illumination, Heating and Ventilation Systems. In: 14th International Symposium "Topical problems in the field of electrical and power engineering. Doctoral school of energy and geotechnology II": (Toim.) Zakis, J.., 125 - 128.

 

2013. aasta publikatsioonid

1.1.

 • Lindh, P.; Vaimann, T.; Kallaste, A.; Pyrhönen, J.; Vinnikov, D.; Naumanen, V. (2013). Influence of slot wedge material on permanent magnet losses in a traction motor with tooth coil windings. International Journal of Applied Electromagnetics and Mechanics, 42(2), 227 - 236.
 • Roncero-Clemente, C.; Husev, O.; Minambres-Marcos, V.; Romero-Cadaval, E.; Stepenko, S.; Vinnikov, D. (2013). Tracking of MPP for three-level neutral-point clamped qZ-source off-grid inverter in solar applications. Informacije MIDEM-Journal of Microelectronics Electronic Components and Materials, 43(4), 212 - 221.

1.2.

 • Chub, A. (2013). Модель двухтактного квази-импедансного преобразователя для малого сигнала. Energy Saving. Power Engineering. Energy Audit, 8 (114), 12 - 19.
 • Blinov, A.; Chub, A.; Vinnikov, D.; Husev, O. (2013). Об экспериментальных испытаниях двухтактного квази-импедансного преобразователя постоянного напряжения с полупроводниковыми элементами на основе карбида кремния. Energy Saving. Power Engineering. Energy Audit, 8 (114), 51 - 58.
 • Vinnikov, D.; Zakis, J.; Liivik, L.; Rankis, I. (2013). qZS-BASED SOFT-SWITCHING DC/DC CONVERTER WITH A SERIES RESONANT LC CIRCUIT. Технiчна електродинамiка, 8, 42 - 50.
 • Rassõlkin, A.; Vodovozov, V. (2013). Test Bench with Supercapacitor Storage to Study Propulsion Drives. Energy Saving. Power Engineering. Energy Audit, 114(8, 2), 65 - 70.
 • Roncero-Clemente, C.;Husev, O.; Stepenko, S.; Vinnikov, D.; Romero-Cadaval, E. (2013). Output voltage control system for a three-level neutral-point clamped quasi-Z-source inverter. Przeglad Elektrotechniczny, 5, 76 - 80.
 • Roncero-Clemente, C.; Stepenko, S.; Husev, O.; Vinnikov, D.; Cadaval, E. (2013). Simulation of Grid Connected Three-Level Neutral-Point-Clamped qZS Inverter using PSCAD. Electrical, Control and Communication Engineering, 2, 14 - 19.
 • Vodovozov, Valery; Bakman, Ilja (2013). Performance Improvement of Pumps Fed by the Variable Speed Drives. Electrical, Control and Communication Engineering, 4, 45 - 51.

1.3.

 • Chub, A.; Husev, O.; Vinnikov, D. (2013). Классификация изолированных DC/DC квази-импедансных преобразователей. Biсник Нацiонального Технiчного Унiверситета "ХПИ", 18, 15 - 21.

3.1.

 • Blinov, A.; Chub, A.; Vinnikov, D.; Rang, T. (2013). Feasibility Study of Si and SiC MOSFETs in High-Gain DC/DC Converter for Renewable Energy Applications. In: Proceedings of : IECON 2013 - 39th Annual Conference of the IEEE Industrial Electronics Society, 11-14 November 2013, Vienna, Austria. , 2013, 5973 - 5976.
 • Husev, O.; Blinov, A.; Vinnikov, D.; Chub, A. (2013). Steady-State Analysis of qZS-Derived Push-Pull DC/DC Converter with Wide Input Voltage Regulation Range. In: 8th International Conference-Workshop Compatibility and Power Electronics (CPE2013), Ljubljana, Slovenia, June 05-07, 2013: IEEE, 2013, 320 - 325.
 • Beldjajev, V.; Roasto, I.; Zakis, J.. (2013). Impact of Component Losses of the Efficiency of the New Quasi-Z Source Based Dual Active Bridge. In: Technological Innovation for the Internet of Things: Doctoral Conference on Computing, Electrical and Industrial Systems. Portugal: Springer Heidelberg, 2013, 485 - 492.
 • Beldjajev, V.; Lehtla, T.; Zakis, J. (2013). Impact of Component Losses on the Efficiency of the LC-Filter Based Dual Active Bridge for the Isolation Stage of Power Electronic Transformer . 8th International Conference-Workshop Compatibility and Power Electronics (CPE2013), Ljubljana, Slovenia, June 05-07, 2013. IEEE, 2013, 132 - 137.
 • Beldjajev, V.; Rang, T.; Zakis, J. (2013). Steady State Analysis of the Commutating LC Filter Based Dual Active Bridge for the Isolation Stage of Power Electronic Transformer. 8th International Conference-Workshop Compatibility and Power Electronics (CPE2013), Ljubljana, Slovenia, June 05-07, 2013. IEEE, 2013, 138 - 143.
 • Tuttelberg, K.; Vaimann, T.; Kallaste, A. (2013). Analysis of a slow-speed slotless permanent magnet synchronous generator. In: Proceedings of the 4th International Youth Conference on Energy: IYCE2013, 6-8 June, Siofok, Hungary. IEEE, 2013, ID - 71.
 • Vaimann, T.; Janson, K.; Bolgov, V.; Kallaste, A. (2013). Analysis of off-grid hybrid power supply for sparsely populated areas. In: Proceedings of the 14th International Scientific Conference Electric Power Engineering 2013: EPE 2013, May 28-30, 2013, Kouty nad Desnou, Czech Republic. (Toim.) Rusek, S.; Goňo, R.. IEEE, 2013, 175 - 179.
 • Kallaste, A.; Vaimann, T.; Janson, K.; Bolgov, V. (2013). Components selection of local power supply system for sparsely populated areas. In: Proceedings of the 14th International Scientific Conference Electric Power Engineering 2013: EPE 2013, May 28-30, 2013, Kouty nad Desnou, Czech Republic. (Toim.) Rusek, S.; Goňo, R.. IEEE, 2013, 181 - 186.
 • Vaimann, T.; Belahcen, A.; Kallaste, A.; Kilk, A. (2013). Lifecycle-based design and optimization of electrical motor-drives – challenges and possibilities. In: Proceedings of 3rd International Conference on Electric Power and Energy Conversion Systems 2013: EPECS 2013, October 2-4, 2013, Istanbul, Turkey. Istanbul: IEEE, 2013, 1 - 4.
 • Vaimann, T.; Kallaste, A.; Belahcen, A.; Kilk, A. (2013). Magnetic properties of reduced Dy NdFeB permanent magnets and their usage in electrical machines. In: Proceedings of IEEE AFRICON 2013 Conference: IEEE AFRICON 2013, 9-12 September 2013, Pointe-aux-Piments, Mauritius. Mauritius: IEEE, 2013, 1124 - 1128.
 • Niitsoo, J.; Palu, I.; Kilter, J.; Taklaja, P.; Vaimann, T. (2013). Residential load harmonics in distribution grid. In: Proceedings of 3rd International Conference on Electric Power and Energy Conversion Systems 2013: EPECS 2013, October 2-4, 2013, Istanbul, Turkey. Istanbul: IEEE, 2013, 1 - 6.
 • Rassõlkin, A.; Vodovozov, V. (2013). A Test Bench to Study Propulsion Drives of Electric Vehicles . 2013 International Conference-Workshop Compatibility and Power Electronics (CPE) (275 - 279).University of Ljubljana
 • Roncero-Clemente, C.; Stepenko, S.; Husev, O.; Miñambres-Marcos, V.; Romero-Cadaval, E.; Vinnikov, D. (2013). Three-Level Neutral-Point-Clamped Quasi-Z-Source Inverter with Maximum Power Point Tracking for Photovoltaic Systems. Technological Innovation for the Internet of Things 4th IFIP WG 5.5/SOCOLNET Doctoral Conference on Computing, Electrical and Industrial Systems, DoCEIS 2013, Costa de Caparica, Portugal, April 15-17, 2013. Proceedings (334 - 342).Springer
 • Roncero-Clemente, C.; Husev, O.; Miñambres-Marcos, V.; Stepenko, S.; Romero-Cadaval, E.; Vinnikov, D. (2013). Comparison of Three MPPT Algorithms for Three-Level Neutral-Point-Clamped qZ-Source Inverter. 8th International Conference-Workshop Compatibility and Power Electronics (CPE2013), Ljubljana, Slovenia, June 05-07, 2013. IEEE, 2013, 80 - 85.
 • Roncero-Clemente, C.; Romero-Cadaval, E.; Husev, O.; Vinnikov, D.; Stepenko, S. (2013). Grid-Connected PV System Based on a Single-Phase Three-Level qZS Inverter. In: Proceedings of IECON 2013 - 39th Annual Conference of the IEEE Industrial Electronics Society, 11-14 November 2013, Vienna, Austria: IEEE, 2013, 5977 - 5982.
 • Husev, O.; Stepenko, S.; Roncero-Clemente, C.; Vinnikov, D.; Romero-Cadaval, E. (2013). Output Filter Design for Grid Connected Single Phase Three-Level Quasi-Z-Source Inverter. 8th International Conference-Workshop Compatibility and Power Electronics (CPE2013), Ljubljana, Slovenia, June 05-07, 2013. IEEE, 2013, 46 - 51.
 • Bakman, I.; Vodovozov, V. (2013). Sensorless Pressure Control of Centrifugal Pumps. 8th International Conference-Workshop on Compatibility and Power Electronics CPE 2013. Ljubljana, Slovenia: IEEE, 2013, 304 - 309.
 • Oliveira-Lima, J. A.; Delgado-Gomes, V.; Martins, J. F.; Lima, C.; Romero-Cadaval, E.; Vinnikov, D. (2013). A Standard-based Software Infrastructure to Support Weather Forecasting in Distributed Energy Systems. 8th International Conference-Workshop Compatibility and Power Electronics (CPE2013), Ljubljana, Slovenia, June 05-07, 2013. IEEE, 2013, 36 - 39. P27.4.

3.2.

 • Blinov, A.; Vinnikov, D.; Husev, O.; Chub, A. (2013). Experimental Analysis of Wide Input Voltage Range qZS-derived Push-Pull DC/DC Converter for PMSG-based Wind Turbines. In: Proceedings of PCIM Europe 2013: PCIM Europe 2013, Nuremberg, Germany, 14 – 16 May 2013. Berlin: VDE VERLAG GMBH, 2013, 1435 - 1444.
 • Liivik, L.;Vodovozov, V.; Rassõlkin, A. (2013). A Library of Samples for Testing Variable Load Electric Drives. Scientific proceedings of Riga Technical University. Power and Electrical Engineering (p12.1 - p12.5). Riga : Riga Technical University
 • Vaimann, T.; Belahcen, A.; Martinez, J.; Kilk, A. (2013). Stator Voltage Analysis of Frequency Converter Fed Induction Generator with Broken Rotor Bars. In: 13th International Symposium “Topical Problems in the Field of Electrical and Power Engineering” and “Doctoral School of Energy and Geotechnology II”: (Toim.) Zakis, J. Tallinn: Elektriajam, 2013, 249 - 251.
 • Liivik, L.;Vodovozov, V.; Rassõlkin, A. (2013). A Library of Samples for Testing Variable Load Electric Drives. Scientific proceedings of Riga Technical University. Power and Electrical Engineering (p12.1 - p12.5). Riga : Riga Technical University
 • Rassõlkin, A. (2013). An Overview of Electrical Vehicle and Hybrid Electrical Vehicle Drives. Zakis, J. (Toim.). 13th International Symposium "Topical problems in the field of electrical and power engineering. Doctoral school of energy and geotechnology II" (76 - 80).Elektrijam
 • Rassõlkin, A.; Vodovozov, V.; Raud, Z. (2013). Study of E-Vehicle Drive Behavior Under Changeable Control . Scientific proceedings of Riga Technical University. Power and Electrical Engineering (p13.1 - p13.5). Riga : Riga Technical University
 • Rassõlkin, A.; Vodovozov, V. (2013). Experimental Setup to Explore the Drives of Battery Electric Vehicles. In: Electric Vehicle Symposium 27: The 27th International Electric Vehicle Symposium & Exhibition, bARCELONA, 17th to 20th of November 2013. (Toim.) Fira Barcelona., 2013, - - -.
 • Vodovozov, V.; Bakman, I. (2013). Control of Liquid Density to Prevent Abnormal Pumping Performance. 7th WSEAS International Conference on Waste Management, Water Pollution, Air Pollution, Indoor Climate (WWAI '13), Lemesos, Cyprus, March 21-23, 2013. , 2013, 217 - 222.
 • Bakman, I. (2013). Implementation and Testing the Sensorless Pressure Measurement of Centrifugal Pumps. 11th International Symposium "Topical Problems in the Field of Electrical and Power Engineering". Doctoral School of Energy and Geotechnology II. Pärnu:, 2013, 132 - 138.
 • Vodovozov, V.; Bakman, I. (2013). Slip Compensation in Sensorless Scalar Electric Drive of a Pump. 54th International Scientific Conference of Riga Technical University. Riga: Riga Technical University, 2013, P27.1

2012. aasta publikatsioonid

 • Andrijanovits, A.; Blinov, A.; Vinnikov, D.; Martins, J. (2012). Magnetically Coupled Multiport Converter with Integrated Energy Storage. Przeglad Elektrotechniczny, 88(7b), 171 - 176.
 • Andrijanovits, A.; Hoimoja, H.; Vinnikov, D. (2012). Comparative Review of Long-Term Energy Storage Technologies for Renewable Energy Systems. Electronics and Electrical Engineering, 2(118), 21 - 26.
 • Beldjajev, V.; Roasto, I. (2012). Efficiency and Voltage Characteristics of the Bi-Directional Current Doubler Rectifier. Przeglad Elektrotechniczny, 88(8), 124 - 129.
 • Blinov, A.; Vinnikov, D.; Ivakhno, V.; Zamaruev, V. (2012). Hybrid IGBT-IGCT Switch. Przeglad Elektrotechniczny, 88(1a/2012), 12 - 15.
 • Blinov, A.; Vinnikov, D.; Ivakhno, V.; Zamaruev, V. (2012). Implementation possibilities of hybrid IGBT-IGCT switches in three-level NPC inverters. COMPEL: The International Journal for Computation and Mathematics in Electrical and Electronic Engin, 31(6), 1917 - 1930.
 • Raud, Z.; Vodovozov, V. (2012). Innovative Training Practice in Electronics for Enterprises. Przeglad Elektrotechniczny (Electrical Review), 2012(7b), 166 - 170.
 • Shafiq, M.; Kütt, L.; Isa, M.; Hashmi, M.; Lehtonen, M. (2012). Directional Calibration of Rogowski Coil for Localization of Partial Discharges in Smart Distribution Networks. International Review of Electrical Engineering, 5, 5881 - 5890.
 • Vaimann, T.; Kallaste, A.; Kilk, A. (2012). Using Clarke vector approach for stator current and voltage analysis on induction motors with broken rotor bars. Electronics and Electrical Engineering, 123(7), 17 - 20.
 • Vaimann, T.; Niitsoo, J.; Kivipõld, T.; Lehtla, T. (2012). Power Quality Issues in Dispersed Generation and Smart Grids. Electronics and Electrical Engineering, 10(8), 23 - 26.
 • Beldjajev, V.; Roasto, I.. (2012). State of the art trends and design challenges of power electronic transformer for future distribution grids. Технiчна електродинамiка, 55 - 62.
 • Blinov, A.; Vinnikov, D.; Rang, T. (2012). SiC и GaAs Диоды в Устройствах Силовой Электроники. Технiчна електродинамiка, 42-46
 • Husev, O.; Stepenko, S.; Clemente, C.; Cadaval, E.; Vinnikov, D. (2012). Трёхуровневый квази-импедансный инвертор с новым методом модуляции. Технiчна електродинамiка, 47 - 52.
 • Roncero-Clemente, C.; Romero-Cadaval, E.; Husev, O.; Vinnikov, D. (2012). Simulation Study of Different Modulation Techniques for Three-Level Quasi-Z-Source Inverter. Scientific Journal of Riga Techical University: Power and Electrical Engineering, 1 - 7.
 • Vinnikov, D.; Husev, O.; Blinov, A. (2012). Двухтактный Квази-Импедансный Повышающий DC/DC Преобразователь . Технiчна електродинамiка, 36 - 42.
 • Andrijanovits, A.; Beldjajev, V. (2012). Techno-Economic Analysis of Hydrogen Buffers for Distributed Energy Systems. Power Electronics, Electrical Drives, Automation and Motion (SPEEDAM), Sorento (Italy), 20-22 June 2012. IEEE, 2012, 1401 - 1406.
 • Andrijanovitš, A.; Blinov, A.; Husev, O.; Vinnikov, D. (2012). Multiport Converter with Integrated Energy Storage for Hydrogen Buffer Interfacing with Renewable Energy Systems. In: Proceedings : 2012 IEEE International Conference on Industrial Technology: IEEE International Conference on Industrial Technology (ICIT), Ateena, 19-21 March 2012. IEEE, 2012, 230 - 235.
 • Avotins, A.; Suzdalenko, A., Galkin, I. (2012). Implementation of FPGA based LED dimmer control as practical workshop for students of power Electronics . 15th International Power Electronics and Motion Control Conference, EPE-PEMC 2012 ECCE Europe, Novi Sad, Serbia. IEEE, 2012, DS3e.10-1 - DS3e.10-7.
 • Beldjajev, V.; Roasto, I.; Zakis, J. (2012). Isolation Stage for Power Electronic Transformer: Dual Active Bridge vs Bi-Directional Current Doubler Rectifier. In: International Symposium on Power Electronics, Electrical Drives, Automation and Motion (SPEEDAM): SPEEDAM, Sorrento, Itaalia, 20-22 June 2012. IEEE, 2012, 849 - 854.
 • Blinov, A.; Ivakhno, V.; Zamaruev, V.; Vinnikov, D.; Husev, O. (2012). A Novel High-Voltage Half-Bridge Converter with Phase-Shifted Active Rectifier. In: Proceedings : 2012 IEEE International Conference on Industrial Technology: IEEE International Conference on Industrial Technology (ICIT), Ateena, 19-21 March 2012. IEEE, 2012, 967 - 970.
 • Blinov, A.; Ivakhno, V.; Zamaruev, V.; Vinnikov, D.; Husev, O. (2012). Experimental Verification of DC/DC Converter with Full-Bridge Active Rectifier. In: Proceedings of IECON 2012: IECON 2012 - 38th Annual Conference on IEEE Industrial Electronics Society, October 25-28, 2012, Montreal, Canada. IEEE, 2012, 5161 - 5166.
 • Blinov, A.; Vinnikov, D. (2012). On Implementation Possibilities of High-Voltage IGBTs in Resonant Converters. Luis M. Camarinha-Matos, Ehsan Shahamatnia, Goncalo Nunes (Toim.). Technological Innovation for Value Creation (443 - 450).Springer
 • Blinov, Andrei; Vinnikov, Dmitri; Rang, Toomas (2012). Experimental analysis of the dynamic performance of Si, GaAs and SiC diodes. In: Proceedings of the 13th Biennial Baltic Electronics Conference: 2012 13th Binnial Baltic Electronics Conference. (Toim.) Toomas Rang, Peeter Ellervee. Tallinn, Estonia; IEEE Catalog Number: CFP12BEC-PRT: TTU Press, 2012, 49 - 52.
 • Galkin, I.; Suzdalenko, A.; Armas, J. (2012). Distance Encoding Waves for Identification of Lighting Failures. BEC 2012 : 13th biennial Baltic Electronics Conference : proceedings of the 13th biennial Baltic Electronics Conference : Tallinn University of Technology, October 3-5, 2012, Tallinn, Estonia. Tallinn: IEEE, 2012, 227 - 230.
 • Husev, O.; Blinov, A.; Vinnikov, D. (2012). Experimental Results of Parallel Active Filter Implementation in Nonideal Power Grid. Luis M. Camarinha-Matos, Ehsan Shahamatnia, Goncalo Nunes (Toim.). Technological Innovation for Value Creation (291 - 298).Springer
 • Husev, O.; Roncero-Clemente, C.; Stepenko, S.; Vinnikov, D.; Romero-Cadaval, E. (2012). CCM Operation Analysis of the Single-Phase Three-Level Quasi-Z-Source Inverter. In: Proceedings of: 15th International Power Electronics and Motion Control Conference and Exposition, EPE-PEMC 2012 ECCE Europe, SEptember 4-6, 2012, Novi Sad, Serbia. IEEE, 2012, DS1b.21-1 - DS1b.21-6.
 • Husev, O.; Stepenko, S.; Roncero-Clemente, C.; Romero-Cadaval, E.; Vinnikov, D. (2012). Single-Phase Three-Level Quasi-Z-Source Inverter with a New Boost Modulation Technique. In: Proceedings of : IECON 2012 - 38th Annual Conference on IEEE Industrial Electronics Society, October 25-28,2012, Montreal, Canada. IEEE, 2012, 5856 - 5861.
 • Husev, O.; Vinnikov, D.; Roasto, I. (2012). Stability Analysis of the Quasi-Z-Source DC/DC Converter Based on Small Signal Model. In: Proceedings : 2012 International Symposium on Power Electronics, Electrical Drives, Automation and Motion (SPEEDAM), Sorrento, Italy, 20th – 22nd June, 2012. IEEE, 2012, 298 - 303.
 • Kallaste, A.; Belachen, A.; Kilk, A.; Vaimann, T. (2012). Analysis of the Eccentricity in a Low-Speed Slotless Permanent-Magnet Wind Generator. In: Proceedings of 8th International Conference 2012 Electric Power Quality and Supply Reliability: 2012 Electric Power Quality and Supply Reliability, Tartu, June 11 - 13, 2012. (Toim.) Sakkos, T.. IEEE, 2012, 47 - 52.
 • Kallaste, A.; Kilk, A.; Belahcen, A.; Vaimann, T.; Janson, K. (2012). Demagnetization in Permanent Magnet Slotless Generator Using Halbach Array. In: Proceedings of the 13th International Scientific Conference Electric Power Engineering 2012: EPE 2012, May 23-25, 2012, Brno, Czech Republic. Brno: IEEE, 2012, 1053 - 1057.
 • Kazakov, A.; Janson, K.; Vaimann, T.; Järvik, J. (2012). DC Microgrid Protection Means. In: Proceedings of 8th International Conference 2012 Electric Power Quality and Supply Reliability: 2012 Electric Power Quality and Supply Reliability, Tartu, June 11 - 13, 2012. (Toim.) Sakkos, T.. IEEE, 2012, 311 - 316.
 • Kütt, L.; Järvik, J.; Kilter, J.; Shafiq, M.; Lehtonen, M. (2012). Air-core Inductive Current Sensor for Fast Transients Measurements in Distribution Networks. In: Proceedings of 8th International Conference 2012 Electric Power Quality and Supply Reliability: 2012 Electric Power Quality and Supply Reliability, Tartu, June 11 - 13, 2012. (Toim.) Sakkos, T.. IEEE, 2012, 249 - 252.
 • Kütt, L.; Järvik, J.; Kilter, J.; Shafiq, M.; Lehtonen, M. (2012). Design of High-Frequency Transient Current Sensor for Powerline On-Line Measurement. In: Proceedings of the 7th International Conference on Electrical and Control Technologies ECT-2012: 7th International Conference on Electrical and Control Technologies ECT-2012, Kaunas, Lithuania; May 3 - 5, 2012. Kaunas Technologija, 2012, 212 - 216.
 • Kütt, L.; Järvik, J.; Mõlder, H.; Kilter, J.; Muhammad, S. (2012). Magnetic Current Sensor Stray Components in High Frequency Operation and their Effects. In: Conference Proceedings: 2012 11th International Conference on Environment and Electrical Engineering, Venice, May 18-25. IEEE, 2012, 617 - 620.
 • Kütt, L.; Järvik, J.; Vaimann, T.; Shafiq, M.; Lehtonen, M.; Kilter, J. (2012). High-Frequency Current Sensor for Power Network On-line Measurements. In: Proceedings of the 13th International Scientific Conference Electric Power Engineering 2012: EPE 2012, May 23-25, 2012, Brno, Czech Republic. Brno: IEEE, 2012, 367 - 371.
 • Milashevski, I.; Tetervenok, O.; Suzdalenko, A. (2012). Comparative Study of LED Ballasts for Different Light Regulation Techniques. 15th International Power Electronics and Motion Control Conference, EPE-PEMC 2012 ECCE Europe, Novi Sad, Serbia. IEEE, 2012, DS2b.16-1 - DS2b.16-6.
 • Mõlder, H.; Järvik, J.; Vaimann, T.; Gordon, R. (2012). Multi-Electrode Arc Furnace Technology with Improved Metal Processing Capability Using Current Driven Mixing. In: Conference Proceedings: 2012 11th International Conference on Environment and Electrical Engineering, Venice, May 18-25. IEEE, 2012, 313 - 316.
 • Mõlder, H; Järvik, J; Vaimann, T; Gordon, R. (2012). Investigation of molten metal mixing in a DC electric arc furnace with added AC component on different frequencies. In: Proceedings of 8th International Conference 2012 Electric Power Quality and Supply Reliability: 2012 Electric Power Quality and Supply Reliability, Tartu, June 11 - 13, 2012. (Toim.) Sakkos, T.. IEEE, 2012, 4 p..
 • Raud, Z.; Vodovozov, V.; Lehtla, T. (2012). Educational Thesaurus for Learning Electronics. In: Recent Researches in Communications, Information Science and Education: Proceedings ...: 3rd World Conference on Education and Educational Technologies (WORLD-EDU 2012), Vouliagmeni, Athens, Greece, March 7-9, 2012. (Toim.) Kambe, T.; Bulucea, A. C.; Arapatsakos, C.. WSEAS, 2012, 67 - 72.
 • Raud, Z.; Vodovozov, V.; Lehtla, T. (2012). Enhancing Students’ Activity in Electrical Engineering through Web and Social Networks. IEEE International Conference EDUCON 2012, Marrakech, Morocco. IEEE, 2012, 263 - 269.
 • Stepenko, S.; Husev, O.; Vinnikov, D.; Ivanets, S. (2012). FPGA Control of the Neutral Point Clamped Quasi-Z-Source Inverter. In: BEC 2012 : 13th biennial Baltic Electronics Conference : proceedings of the 13th biennial Baltic Electronics Conference : Tallinn University of Technology, October 3-5, 2012, Tallinn, Estonia : (Toim.) T. Rang, P. Ellervee. Tallinn: IEEE, 2012, 263 - 266.
 • Suzdalenko, A.; Galkin, I. (2012). Advantages of Enhancement of Street Lighting Infrastructure with DC link. In: BEC 2012 : 13th biennial Baltic Electronics Conference : proceedings of the 13th biennial Baltic Electronics Conference : Tallinn University of Technology, October 3-5, 2012, Tallinn, Estonia : Tallinn: IEEE, 2012, 235 - 238.
 • Suzdalenko, A.; Lazdans, A.; Galkin, I. (2012). Development of Multi-Channel Analogue Signal Data Logger based on MSP430. 5th European DSP Education and Research Conference. IEEE, 2012, 40 - 43.
 • Suzdalenko, A.; Milashevski, I.; Galkin, I. (2012). Comparative Study of Smart Lighting Grids with LEDs Operated with Concentrated, Localized or Distributed Control. 21st edition of the International Symposium on Power Electronics, Electrical Drives, Automation and Motion. IEEE, 2012, 1437 - 1441.
 • Suzdalenko, A.; Stepanov, A.; Galkin, I. (2012). Example of Autonomous Monitoring Device Powered by Traffic Participants. 13th International Scientific Conference on Electrical Power Engineering. IEEE, 2012, 563 - 566.
 • Zakis, J.; Vinnikov, D.; Husev, O.; Rankis, I. (2012). Dynamic Behaviour of qZS-based Bi-directional DC/DC Converter in Supercapacitor Charging Mode. In: 2012 International Symposium on Power Electronics, Electrical Drives, Automation and Motion, Sorrento, Italy, 20th – 22nd June, 2012: IEE, 2012, 764 - 768.
 • Vaimann, T.; Belahcen, A.; Martinez, J.; Kilk, A. (2012). Detection of Broken Rotor Bars in Frequency Converter Fed Induction Motor Using Park's Vector Approach. In: Proceedings of 8th International Conference 2012 Electric Power Quality and Supply Reliability: 2012 Electric Power Quality and Supply Reliability, Tartu, June 11 - 13, 2012. (Toim.) Sakkos, T.. IEEE, 2012, 53 - 56.
 • Vaimann, T.; Belahcen, A.; Martinez, J.; Kilk, A. (2012). Park's Vector Approach for Detection Broken Rotor Bars in Frequency Converter Fed Induction Generator. In: Proceedings of the 13th International Scientific Conference Electric Power Engineering 2012: EPE 2012, May 23-25, 2012, Brno, Czech Republic. Brno: IEEE, 2012, 985 - 988.
 • Vinnal, T.; Janson, K.; Kalda, H.; Kütt, L. (2012). Supply Voltage Level Optimisation in Low Voltage Networks Using Shunt Capacitors. In: Proceedings of the 7th International Conference on Electrical and Control Technologies ECT-2012: 7th International Conference on Electrical and Control Technologies ECT-2012, Kaunas, Lithuania; May 3 - 5, 2012. Kaunas Technologija, 2012, 206 - 211.
 • Vinnikov, D.; Zakis, J.; Husev, O.; Strzelecki, R. (2012). New High-Gain Step-Up DC/DC Converter with High-Frequency Isolation. In: 2012 Twenty-Seventh Annual IEEE Applied Power Electronics Conference and Exposition (APEC), Orlando (FL), USA, 5-9 Feb. 2012: IEEE, 2012, 1204 - 1209.
 • Vodovozov, V.; Raud, Z.; Lehtla, T. (2012). A Toolbox to Design Inverters for Automotive Applications. In: Recent researches in applications of electrical and computer engineering :Proceedings of the 11th International Conference on Applications of Electrical Engineering (AEE '12) [...] Vouliagmeni Beach, Athens, Greece March 7-9, 2012: (Toim.) Kambe, T.; Bulucea, C. A.; Arapatsakos, C.. Vouliagmeni Beach, Athens, Greece:, 2012, 190 - 195.
 • Beldjajev, V.; Roasto, I.. (2012). Dual Active Bridge Based Isolation Stage for Power Electronic Transformer. In: 11th International Symposium "Topical Problems in the Field of Electrical and Power Engineering". Doctoral school of energy and geotechnology. II : Pärnu, Estonia, January 16-21, 2012 : (Toim.) Zakis, J.. Tallinn: Elektriajam, 2012.
 • Järvik, J.; Mõlder, H.; Vaimann, T. (2012). Impact of Conducting and Insulating Material to Electric Field. In: 11th International Symposium “Topical Problems in the Field of Electrical and Power Engineering” and “Doctoral School of Energy and Geotechnology II”: (Toim.) Zakis, J.. Tallinn: Elektriajam, 2012, 107 - 112.
 • Kallaste, A.; Vaimann, T.; Pabut, O. (2012). Slow-Speed Ring-Shaped Permanent Magnet Generator for Wind Applications. In: 11th International Symposium “Topical Problems in the Field of Electrical and Power Engineering” and “Doctoral School of Energy and Geotechnology II”: (Toim.) Zakis, J.. Tallinn: Elektriajam, 2012, 66 - 69.
 • Kazakov, A.; Janson, K.; Vaimann, T. (2012). Microgrids Performance Challenges. In: 11th International Symposium “Topical Problems in the Field of Electrical and Power Engineering” and “Doctoral School of Energy and Geotechnology II”: (Toim.) Zakis, J.. Tallinn: Elektriajam, 2012, 42 - 46.
 • Kütt, L.; Järvik, J. (2012). Experiments with Travelling Wave Transients for Verification of Suitability of Sensor. In: 11th International Symposium “Topical Problems in the Field of Electrical and Power Engineering” and “Doctoral School of Energy and Geotechnology II”: (Toim.) Zakis, J.. Tallinn: Elektriajam, 2012.
 • Raud, Z. (2012). Web-Based Learning with Social Networking of Electronic Engineering and Electrical Drives. In: 11th International Symposium “Topical Problems in the Field of Electrical and Power Engineering”: Doctoral school of energy and geotechnology. II: Tallinn: Elektriajam, 2012, 220 - 225.
 • Raud, Z.; Vodovozov, V. (2012). Flexible Curricula Based on Educational Thesaurus. In: Proceedings of the IASTED International Conference Computers and Advanced Technology in Education (CATE 2012) June 25 - 27, 2012 Napoli, Italy: IASTED Educational Conference "Computers and Advanced Technology in Education" (CATE 2012). Napoly, Italy:, 2012, 219 - 226.
 • Vaimann, T.; Kallaste, A. (2012). Condition Monitoring of Electrical Machines. In: 11th International Symposium “Topical Problems in the Field of Electrical and Power Engineering” and “Doctoral School of Energy and Geotechnology II”: (Toim.) Zakis, J.. Tallinn: Elektriajam, 2012, 209 - 212.
 • Kallaste, A.; Vaimann, T.; Pabut, O. (2012). Aeglasekäiguline otsetoimeline püsimagnetgeneraator tuuleagregaatidele. In: TEUK XIV: Taastuvate energiaallikate uurimine ja kasutamine - neljateistkümnenda konverentsi kogumik: TEUK XIV: Taastuvate energiaallikate uurimine ja kasutamine, Tartu, 8. november 2012. Tartu: Eesti Maaülikool, 2012, 68 - 77.
 • Vaimann, T.; Kallaste, A.; Kilk, A. (2012). Pöörlevate elektrimasinate diagnostika staatorisignaalide analüüsi meetodil. In: TEUK XIV: Taastuvate energiaallikate uurimine ja kasutamine - neljateistkümnenda konverentsi kogumik: TEUK XIV: Taastuvate energiaallikate uurimine ja kasutamine, Tartu, 8. november 2012. Tartu: Eesti Maaülikool, 2012, 78 - 87.
 • Niitsoo, J.; Taklaja, P.; Kütt, L.; Niilo, H.; Kallaste, A.; Mõlder, H.; Vaimann, T. (2012). Keskkonnamõjust hoolimata on põlevkivielekter möödapääsmatu.
 • Vaimann, T.; Kütt, L.; Järvik, J. (2012). Rahvusvaheline elektritoite kvaliteedi ja varustuskindluse konverents PQ2012 möödus edukalt. Elektriala, 5, 10 - 11.

 

2011. aasta publikatsioonid

 • Vinnikov, D.; Roasto, I.; Zakis, J.; Ott, S.; Jalakas, T. (2011). Analysis of Switching Conditions of IGBTs in Modified Sine Wave qZSIs Operated with Different Shoot-Through Control Methods. Electronics and Electrical Engineering, 111(5), 45 - 50.
 • Vinnikov, D.; Roasto, I.; Jalakas, T.; Ott, S. (2011). Extended Boost Quasi-Z-Source Inverters: Possibilities and Challenges. Electronics and Electrical Engineering, 112(6), 51 - 56.
 • Roasto, I.; Jalakas, T.; Vinnikov, D. (2011). High-voltage IGBT based converters for rolling stock: Possibilities and Challenges. Saarbrücken, Germany: Lambert Academic Publishing AG & Co. KG
 • Beldjajev, V.; Roasto, I.; Vinnikov, D. (2011). Analysis of Current Doubler Rectifier Based High Frequency Isolation Stage for Intelligent Transformer. In: 7th International Conference-Workshop Compatibility and Power Electronics (CPE2011), Tallinn, Estonia, June 01-03, 2011: Tallinn, Eesti:, 2011, 336 - 341.
 • Bisenieks, L.; Vinnikov, D.; Zakis, J. (2011). Analysis of Operating Modes of the Novel Isolated Interface Converter for PMSG Based Wind Turbines . In: Proceedings of the 2011 International Conference on Power Engineering, Energy and Electrical Drives: International Conference on Power Engineering, Energy and Electrical Drives, POWERENG2011. IEEE, 2011, 1 - 8.
 • Vinnikov, D.; Roasto, I.; Strzelecki, R.; Adamowicz, M. (2011). CCM and DCM Operation Analysis of Cascaded Quasi-Z-Source Inverter. In: Proceedings of IEEE International Symposium on Industrial Electronics ISIE'2011, 27-30 June 2011, Gdansk, Poland: IEEE, 2011, 159 - 164.
 • Palamar, A.; Karpinskyy, M.; Vodovozov, V. (2011). Design and Implementation of a Digital Control and Monitoring System for an AC/DC UPS. 7th International Conference-Workshop "Compatibility and Power Electronics" CPE 2011, Tallinn, Estonia. , 2011, 173 - 177.
 • Vodovozov, V.; Egorov, M. (2011). Discontinuous Space Vector Modulation Technique For Motor Supply. In: EUROCON 2011, Lisbon, Portugal, April 27-29: IEEE, 2011, paper 259.
 • Rassõlkin, A.; Hõimoja, H.; Teemets, R. (2011). Energy Saving Possibilities in the Industrial Robot IRB 1600 Control . In: Conference Info 7th International Conference-Workshop "Compatibility and Power Electronics" CPE 2011:, 2011, 226 - 229.
 • Blinov, A.; Vinnikov, D.; Ivakhno, V. (2011). Energy-Efficient High-Voltage Switch Based on Parallel Connection of IGBT and IGCT. In: 7th IEEE Conference-Workshop "Compatibility and Power Electronics CPE'2011". 01.06.-03.06.2011, Tallinn, Estonia:, 2011, 360 - 364.
 • Vinnikov, D.; Andrijanovitš, A.; Roasto, I.; Jalakas, T. (2011). Experimental study of new integrated DC/DC converter for hydrogen-based energy storage. 10th International Conference on Environment and Electrical Engineering (ICEEE´11), Rome (Italy), May 2011. IEEE, 2011, 1 - 4.
 • Vodovozov, V.; Egorov, M.; Raud, Z.; Lehtla, T. (2011). Inverters with Reduced Switching Losses for Industrial Applications. 9th IEEE International Conference on Industrial Informatics INDIN 2011. Caparica, Lisbon, Portugal: IEEE, 2011, 274 - 279.
 • Husev, O.; Ivanets, S.; Vinnikov, D. (2011). Neuro-fuzzy Control System for Active Filter with Load Adaptation. In: 7th International Conference-Workshop Compatibility and Power Electronics (CPE2011), Tallinn, Estonia, June 01-03, 2011:, 2011, 28 - 33.
 • Ott, S.; Roasto, I.; Vinnikov, D. (2011). Neutral Point Clamped Quasi-Impedance-Source Inverter. 7th International Conference-Workshop Compatibility and Power Electronics (CPE2011), Tallinn, Estonia, June 01-03. IEEE, 2011, 348 - 353.
 • Bisenieks, L.; Vinnikov, D.; Galkin, I. (2011). New Converter for Interfacing PMSG based Small-Scale Wind Turbine with Residential Power Network. In: 7th International Conference-Workshop Compatibility and Power Electronics (CPE2011), Tallinn, Estonia, June 01-03, 2011:, 2011, 354 - 359.
 • Bisenieks, Lauris; Vinnikov, Dmitri; Galkin, Ilya (2011). New Isolated Interface Converter for Grid-Connected PMSG based Wind Turbines. 2011 10th International Conference on Environment and Electrical Engineering. IEEE, 2011, 869 - 872.
 • Auväärt, A.; Rosin, A.; Belonogova, N.; Lebedev, D. (2011). NordPoolSpot price pattern analysis for households energy management. In: 7th International Conference-Workshop Compatibility and Power Electronics (CPE2011), Tallinn, Estonia, June 01-03, 2011: IEEE, 2011, 103 - 106.
 • Zakis, J.; Vinnikov, D.; Roasto, I.; Ribickis, L. (2011). Quasi-Z-Source Inverter Based Bi-Directional DC/DC Converter: Analysis of Experimental Results. 7th International Conference-Workshop, Compatibility and Power Electronics (CPE 2011). IEEE, 2011, 1 - 6.
 • Zakis, J.; Vinnikov, D.; Bisenieks, L. (2011). Some Design Considerations for Coupled Inductors for Integrated Buck-Boost Converters. III International Conference On Power Engineering, Energy And Electrical Drives (POWERENG`2011). IEEE, 2011, 1 - 6.
 • Andrijanovitš, A.; Vinnikov, D.; Roasto, I.; Blinov, A. (2011). Three-level half-bridge ZVS DC/DC converter for electrolyzer integration with renewable energy systems. 10th International Conference on Environment and Electrical Engineering (ICEEE´11), Rome (Italy), May 2011. IEEE, 2011, 1 - 4.

 

2010. aasta publikatsioonid

 • Blinov, A.; Jalakas, T.; Vinnikov, D. Study of Operating Conditions of 3,3 kV Dual IGBT Modules in Three-Level Neutral Point Clamped Inverters // Нацiональна Академiя Наук Украïни. Технiчна електродинамiка. Силова електроніка та енергоефективність, частина 1 (2010), pp 135...140.
 • Palamar, A.; Pettai, E.; Beldjajev, V. Control System for a Diesel Generator and UPS Based Microgrid // Scientific journal of Riga Technical University 4. sērija Enerģētika un Elektrotehnika / Power and Electrical Engineering, sējums 27 (2010), pp 47...52.
 • Dmitrenko, I.; Laugis, J. The Handle of Substation Remote Terminal Unit Configuration // Scientific journal of Riga Technical University 4. sērija Enerģētika un Elektrotehnika / Power and Electrical Engineering, sējums 27 (2010), pp 63...68.
 • Blinov, A.; Jalakas, T.; Vinnikov, D.; Janson, K. Switch-Off Behaviour of 6,5 kV IGBT Modules in Two-Level Voltage Source Inverter // Scientific journal of Riga Technical University 4. sērija Enerģētika un Elektrotehnika / Power and Electrical Engineering, sējums 27 (2010), pp 121..126.
 • Andrijanovitš, A.; Egorov, M.; Lehtla, M.; Vinnikov, D. New Method for Stabilization of Wind Power Generation Using Energy Storage Technology. Estonian University of Life Sciences. Agronomy Research volume 8. Biosystems Engineering. Special issue 1. – Saku, 2010. – pp 12...24.
 • Vinnikov, D.; Roasto, I.; Jalakas, T.; Lehtla, T.; Laugis, J. New Fuel Cell Power Conditioning System for Supplying Dedicated Loads. In Proc. 2010 9th International Conference on Environment and Electrical Engineering. May 16–19, 2010. Prague, Czech Republic. – IEEE Catalog Number CFP1051I-PRT. – pp 341...344.
 • Roasto, I.; Vinnikov, D.; Jalakas, T.; Zaķis, J.; Ott, S. Experimental Study of Shoot-Through Control Methods for qZSI-Based DC/DC Converters. In proc. SPEEDAM, 2010. – pp 29...34.
 • Blinov, A.; Jalakas, T.; Vinnikov, D.; Laugis, J. Analysis of Switching Properties of Different High Voltage IGBTs Operating Under Hard-Switching Conditions. In Proc. BEC2010. – pp 323...326.
 • Beldjajev, V.; Lehtla, T.; Mõlder, H. Influence of Regenerative Braking to Power Characteristics of a Gantry Crane. In Proc. 7th International Conference 2010 Electric Power Quality and Supply Reliability. June 16–18, 2010. Kuressaare, Estonia – Tallinn: Tallinn University of Technology, 2010 (Hereinafter – PQ2010 IEEE, 2010). – pp 73...77.
 • Mõlder, H.; Vinnal, T.; Beldjajev, V. Harmonic Losses in Induction Motors Caused by Voltage Waveform Distortions. In Proc. PQ2010 IEEE, 2010. – pp 143...148.
 • Dmitrenko, I.; Laugis, J. Obstacles of Substation Telematics System. In Proc. EPE-PEMC 2010. – pp T1-48...52.

 

2009. aasta publikatsioonid

 • Vinnikov, D.; Jalakas, T.; Roasto, I. (2009). Analysis and Design of 3.3 kV IGBT Based Three-Level DC/DC Converter with High-Frequency Isolation and Current Doubler Rectifier. Power and Electrical Engineering. Scientific Journal of Riga Technical University, 25, 97 - 102.
 • Vinnikov, D.; Roasto, I. (2009). Design and Development of 3.3 kV IGBT Based Three-Level DC/DC Converter. Electrical Engineering Research Report, 1 - 6.
 • Vinnikov, D.; Roasto, I.; Strzelecki, R. (2009). Experimental Study of Voltage-Fed Quasi-Z-Source Inverter Based Isolated DC/DC Converter. Electrical Engineering Research Report, 3, 1 - 7.
 • Vinnikov, D.; Roasto, I.; Jalakas, T. (2009). An Improved High-Power DC/DC Converter for Distributed Power Generation . In: Proceedings of 10th International Conference on "Electrical Power Quality and Utilisation": 10th International Conference on "Electrical Power Quality and Utilisation", September 15-17, 2009, Lodz, Poland. (Eds.)IEEE. IEEE, 2009, 1 - 6.
 • Vinnikov, D.; Hõimoja, H.; Andrijanovitš, A.; Roasto, I.; Lehtla, T.; Klytta, M. (2009). An Improved Interface Converter for a Medium-Power Wind-Hydrogen System. In: Proceedings of 2nd IEEE International Conference on Clean Electrical Power: Renewable Energy Resources Impact (ICCEP'2009). June 9-11, 2009, Capri, Italy: IEEE Publishing , 2009, 426 - 432.
 • Hõimoja, H.; Vinnikov, D.; Jalakas, T. (2009). Analysis and Design of Ultracapacitor-Boosted Back-Up Power Supply for Trams. In: Proceedings of International IEEE Conference EUROCON'2009. May 18-23, 2009, St.-Petersburg, Russia: (Eds.)IEEE., 2009, 598 - 604.
 • Vinnikov, D.; Jalakas, T.; Roasto, I. (2009). Analysis of Implementation Possibilities and Benefits of Three-Level Half-Bridge NPC Topology in Static Auxiliary Converters for Rolling Stock. Proceedings of Second International Conference on Power Engineering, Energy and Electrical Drives, POWERENG; Lisbon, Portugal, March 18-20, 2009. (Eds.)IEEE. Lisbon, Portugal:, 2009, 587 - 592.
 • Hõimoja, H.; Vinnikov, D.; Strzelecki, R. (2009). Application of Ultracapacitors in Low-Voltage Power Supply Systems of Light Rail Vehicles. In: The Online Journal on Electronics and Electrical Engineering, OJEEE Vol 1, No 1, July 2009: The 2009 World Congress on Electronics and Electrical Engineering, WCEEENG'09; Kairo, Egiptus, 6.-8. aprill 2009. Kairo:, 2009, 5 pp..
 • Roasto, I.; Vinnikov, D.; Galkin, I. (2009). Comparison of Control Methods for High-Voltage High-Power Three-Level Half-Bridge DC/DC Converters. In: Proceedings of : 6th IEEE Conference-Workshop "Compatibility and Power Electronics CPE'2009". 20.05.-22.05.2009, Badajoz, Spain. (Eds.)IEEE., 2009, 258 - 264.
 • Vinnikov, D.; Egorov, M.; Strzelecki, R. (2009). Evaluative Analysis of 2- and 3-level DC/DC Converters for High-Voltage High-Power Applications. In: Proceedings of: 6th IEEE Conference-Workshop "Compatibility and Power Electronics CPE'2009". 20.05.-22.05.2009, Badajoz, Spain. IEEE, 2009, 432 - 437.
 • Jalakas, T.; Vinnikov, D.; Lehtla, T.; Bolgov, V. (2009). Interlock Delay Time Minimization and its Impact on the High-Voltage Half-Bridge DC/DC Converter . In: Proceedings of: 6th IEEE Conference-Workshop "Compatibility and Power Electronics CPE'2009". 20.05.-22.05.2009, Badajoz, Spain. IEEE, 2009, 438 - 443.
 • Vinnikov, D.; Roasto, I.; Jalakas, T. (2009). New Step-Up DC/DC Converter with High-Frequency Isolation . In: Proceedings : IECON 2009 : 35th Annual Conference of the IEEE Industrial Electronics Society, Alfândega Congress Center, Porto, Portugal, 3-5 November 2009. Porto: IEEE, 2009, 667 - 672.
 • Roasto, I.; Vinnikov, D. (2009). Simplified Digital Average Current Mode Control Algorithm for Half- or Full-Bridge Isolated DC/DC Converters . In: Proceedings : IECON 2009 : 35th Annual Conference of the IEEE Industrial Electronics Society, Alfândega Congress Center, Porto, Portugal, 3-5 November 2009. Porto: IEEE, 2009, 1744 - 1749.
 • Roasto, I.; Vinnikov, D.; Vodovozov, V. (2009). Simulation and Evaluation of Control Methods for the Rolling Stock Static Auxiliary Converter Based on Three-Level NPC Inverter Topology. In: Conference proceedings of IEEE Second International Conference on Power Engineering, Energy and Electrical Drives, POWERENG; Lisbon, Portugal, March 18-20, 2009: Lisbon, Portugal: IEEE, 2009, 593 - 598.

 

EL soitsiaalfondi logo
Ehitajate tee 5, 19086 Tallinn    E-mail: egdk@ttu.ee    Tel. +372 620 3705    Fax +372 620 3701