Energia- ja geotehnika doktorikool III
Doctoral School of Energy and Geotechnology III
 Uudised ja teated   Doktorikool   Konverentsid   Toetuse taotlejale   Interdistsiplinaarsed projektid 
  » Uudised ja teated » Uudiste arhiiv » 2013
 Uudised
 Pressiteated
 Uudiste arhiiv
  2013
  2012
  2011
  2010
  2009

 Follow  
 

 •  
 • 27.12.2013
  13.-18.01.2014 toimub Pärnus, Tervis Medical SPA-s neljateistkümnes rahvusvaheline sümpoosion "Topical Problems in the Field of Electrical and Power Engineering" ning Energia- ja geotehnika doktorikool II, kus osalevad kokku ligikaudu 110 osavõtjat.
  Loengutega doktorantidele esinevad kutsutud välisprofessorid ja lektorid: prof. Tapani Jokinen (Soome)
  prof. Istvan Vajda (Ungari), prof. Mariusz Malinowski (Poola), Dr. Jacek Kaniewski (Poola), prof. Sergii Ivanets (Ukraina), prof. Ilya Galkin (Läti), prof. Ivars Rankis (Läti), prof. Sergey Kharitonov (Venemaa), prof. Marius Klytta (Saksamaa), prof. Enrique-Romero Cadaval (Hispaania), prof. Joao Martins (Portugal), Dr. Tuomo Lindh (Soome), Dr. Pia Lindh (Soome), Dr. Tetiana Khyzhniak (Ukraina), prof. Victor Musalimov (Venemaa), prof. Zeljko Tekic (Serbia) ja prof. Manfred Glesner (Saksamaa).

  Doktorikooli raames toimub 15. jaanuaril ka doktoritöö kaitsmine.
  Sümpoosioni kavaga saab tutvuda aadressil http://egdk.ttu.ee/files/parnu2014/Parnu_2014-Symposium_guide.pdf.
  Lisainfo telefonil 620 3705.

  27.11.2013
  19. detsembril 2013. a. toimub TTÜ-s, ruumis SOC-413 projekti Energia- ja geotehnika doktorikool II raames Doktorantide sügisseminar.
  Seminar algab kell 13.00 ning käsitlevateks teemadeks on:

  • Ülevaade doktorikooli tegevustest 2013 aastal.
  • Mida ülikool ootab doktorantidelt ja doktorikoolist.
  • Doktoriõppest energeetikateaduskonnas.
  • Doktoriõppe kvaliteet energeetikateaduskonnas.
  • Doktoriõppe rahvusvahelistumine mehaanikateaduskonnas.
  • Esimese aasta doktorandid: Mis motiveeris neid tulema doktoriõppesse ja mida nad ootavad doktoriõppest?
  • Viimase aasta doktorandid: Doktoriõppe meeldejäävamad kogemused, mida soovitavad värsketele doktorantidele ning milliseid olukordi tuleks vältida.

  Seminari ajakava on alla laetav doktorikooli kodulehelt
  http://egdk.ttu.ee/files/2013/Doktorantide_sygisseminar_19_dets_2013.pdf
  Kuna ettekandjate osas infot veel täpsustatakse võib kavas ettekannete osas tulla veel väikeseid muudatusi.

  Kõik juhendajad ja doktorandid on oodatud kuulama, küsimusi küsima ning ettepanekuid ja kriitikat tegema.

  20.11.2013
  Doktoritöö kaitsmine TTÜ elektrotehnikainstituudis

  Elektrotehnika instituudi doktorant Igor Mets kaitseb 12. detsembril 2013 algusega kell 10:00 TTÜ Energeetikamaja auditooriumis 430 oma doktoritööd "Measurement and Data Communication Technology for the Implementation in Estonian Transmission Network" (Mõõte- ja andmesidetehnoloogia uurimine ja rakendamine Eesti kõrgepinge ülekandevõrgus).
  Juhendaja prof Tõnu Lehtla
  Oponendid PhD Kalle Kilk (AS Elering) ning professor Oskars Krievs (Riia Tehnikaülikool)

  19.11.2013
  13. detsembril 2013. a. toimub TTÜ-s, Ehitajate tee 5, VII-431 projekti Energia- ja geotehnika doktorikool II raames e-kursus "ANDMEBAASIDE KASUTAMINE ELEKTRIAJAMITE JÄLGIMISEL JA -JUHTIMISEL".
  Intensiivkursus toimub eesti keeles ning e-õppe vormis. Registreerunud doktorandid saavad ligipääsu õppematerjalidele e-õppe keskkonnas. Auditoorne osa õppetööst ehk harjutustunnid on kavas 13. detsembril.
  Kursuse kava käsitletavate teemadega on üles laetud EGDK kodulehele.
  Osavõtjate arvu õigeks teadasaamiseks ja teeninduse tellimiseks palume registreeruda hiljemalt 11.12.2013 e-maili teel egdk@ttu.ee.

  13.11.2013
  5. detsembril 2013. algusega kell 14.45 toimub TTÜ Energeetikateaduskonna hoones, ruumis VII-430 Energia- ja geotehnika doktorikooli ning ettevõtte Ubik Solutions OÜ koostöös seminar "Teadussiire ettevõtlusesse; tootearendusprotsess ja selle juhtimine". Seminari eesmärk on anda doktorantidele infot teemadest, mis on seotud koostöö loomisega tehnoloogiaettevõttega.

  Seminari kava doktorikooli kodulehel: http://egdk.ttu.ee/files/2013/Seminar_05_detsember_2013.pdf
  Lisainfo telefonil 6203703.

  28.10.2013
  Doktoritöö kaitsmine EMÜ tehnikainstituudis

  01.10.2013
  31. oktoobril 2013. a. toimub TTÜ mäeinstituudis Energia- ja geotehnika doktorikool II raames e-kursus "LÕHKETÖÖD JA KESKKONNAMÕJU".
  Kursuse kava käsitletavate teemadega on üles laetud EGDK kodulehele.
  Koolituse läbinuile väljastatakse vastav tunnistus, mis kinnitab 0,5 EAP saamist.
  Kursus toimub e-õppe vormis eesti keeles.
  Kursuslasele edastatakse õppematerjalid 30.10.2013, pärast registreerumist.
  Korraldajatele jääb õigus kavas muudatusi teha, täpsem ajakava selgub hiljemalt 25.10.2013.
  Registreerumine. Palume registreeruda hiljemalt 21.10.2013 e-posti teel gaia.grossfeldt@ttu.ee  

  30.09.2013
  Stipendiumi määramine Energia ja Geotehnika Doktorikool II REV doktorantidele

  Seoses heade õppe- ja teadustulemustega ning vastavalt partnerinstituutide direktorite soovitustele määratakse stipendium (383,47 eurot kuus) perioodiks 01.09.2013 – 28.02.2014 järgmistele doktorantidele:

  • Viktoria Baškite
  • Imre Drovtar
  • Tiit Hõbejõgi
  • Ülo Kask
  • Kristjan Peterson
  • Priit Pikk
  • Ahti Põlder
  • Anton Rassõlkin
  • Merike Ring
  • Jevgeni Sahno
  • Sergei Žigailov

  ning järgmistele jätkuõppe doktorantidele:

  • Aigar Hermaste
  • Marko Karjus
  • Liisa Liivik
  • Janek Luppin
  • Sigmar Priman
  • Priit Raudsepp
  • Aleksandr Safronov

  12.09.2013
  Doktoritöö kaitsmine TTÜ elektrotehnikainstituudis

  02.09.2013
  Alates 2.09.2013 kuni 20.09.2013 on avatud taotluste vastuvõtt REV doktorantide 2013/14 õppeaasta sügissemestri stipendiumite konkursile. Stipendium (383,47 eurot kuus) määratakse iga partnerinstituudi parimale REV doktorandile. Konkursil osalemiseks tuleb doktorandil esitada doktorikooli projektijuhile järgmised dokumendid:
  - isiklik avaldus,
  - õppetulemuste väljatrükk õppeinfosüsteemist (ÕIS),
  - avaldatud publikatsioonide väljatrükk Eesti Teadusinfosüsteemist (ETIS),
  - instituudi direktori soovitus.

  Stipendiumitaotlusi võetakse vastu tööpäevadel kella 10.00-16.00 TTÜ VII õppehoone (energeetika maja) ruumis 407 ja 408.

  12.08.2013
  Doktoritööde kaitsmine TTÜ mehhatroonikainstituudis

  11.08.2013
  Oleme alustanud 13.-18. jaanuaril 2014. Pärnus toimuva rahvusvahelisele sümpoosioni “TOPICAL PROBLEMS IN THE FIELD OF ELECTRICAL AND POWER ENGINEERING” ning Energia- ja geotehnika doktorikooli II ettevalmistamist.
  Jälgige infot konverentsi veebilehel http://egdk.ttu.ee/?id=155.

  04.06.2013
  Doktoritöö kaitsmine TTÜ elektrotehnika instituudis

  • Elektrotehnika instituudi doktorant Marek Mägi kaitseb 27. juunil 2013 algusega kell 14:00 TTÜ energeetikamaja ruumis 422 oma doktoritööd "Development and Control of Energy Exchange Processes Between Electric Vehicle and Utility Network" (Elektriauto energiasalvesti ja elektrijaotusvõrgu energiavahetusprotsesside uurimine ja juhtimine).
   Juhendaja dotsent Elmo Pettai (TTÜ)
   Oponendid professor, Dr. Hab. Ing. Grzegorz Benysek (Zielona Góra Ülikool, Poola) ning
   professor, Dr. Andres Annuk (Eesti Maaülikool)

  30.05.2013
  Doktoritööde kaitsmine TTÜ mehhatroonika- ja masinaehituse instituudis

  • Mehhatroonikainstituudi doktorant Dmitry Shvarts kaitseb 27. juunil 2013 algusega kell 12:00 VI õppehoone ruumis 442 oma doktoritööd "Global 3D Map Merging Methods for Robot Navigation" (3D globaalkaardi ühendamise meetodid roboti navigeerimiseks).
   Juhendaja prof Mart Tamre (TTÜ)
   Oponendid professor Victor Musalimov (St.Peterburg National Research University of Information Technologies, Mechanics and Optics) ning dotsent Javier Civera (Zaragoza Ülikool, Hispaania)
    
  • Masinaehituse instituudi doktorant Kaia Lõun kaitseb 27. juunil 2013 algusega kell 15:00 VI õppehoone ruumis 222 oma doktoritööd "Company’s Strategy Based Formation of e-Workplace Performance in the Engineering Industry" (E-töökoha võimekuse kujundamine lähtuvalt masinatööstusettevõtte tegevusstrateegiast).
   Juhendajad prof Jüri Riives ja prof Tauno Otto (TTÜ)
   Oponendid: professor Torsten Kjellberg (KTH) ning
   PhD Tiit Hindreus (Bureau Veritas Eesti OÜ)

  29.05.2013
  Doktoritööde kaitsmine TTÜ elektrotehnika instituudis

  • Elektrotehnika instituudi doktorant Eduard Brindfeldt kaitseb 20. juunil 2013 algusega kell 12:00 TTÜ energeetikamaja auditooriumis 422 oma doktoritööd "Visually structured methods and tools for industry automation" (Visuaalselt struktureeritud meetodid ja vahendid tootmise automatiseerimiseks).
   Juhendaja dotsent Elmo Pettai (TTÜ)
   Oponendid: professor Roma Rinkevičienė (Vilniuse Gediminase Tehnikaülikool, Leedu);
   tehnikateaduste doktor Jüri Joller (OÜ Energiatehnika arendusjuht, Eesti) ning
   professor Krista Loogma (Tallinna Ülikool, Eesti)
    
  • Elektrotehnika instituudi doktorant Viktor Beldjajev kaitseb 20. juunil 2013 algusega kell 14:00 TTÜ energeetikamaja auditooriumis 422 oma doktoritööd "Research and Development of the New Topologies for the Isolation Stage of the Power Electronic Transformer" (Uudsete jõuelektroonilise trafo isolatsioonilüli topoloogiate uurimine ja arendamine).
   Juhendajad: vanemteadur Indrek Roasto; professor Tõnu Lehtla (TTÜ) ning professor Dr. -Ing. Marius Klytta (Mittelhesseni Tehnikakõrgkool, Saksamaa)
   Oponendid: professor, D.Sc. (Tech.) Pertti Silventoinen (Lappenranna Tehnikaülikool, Soome) ning Ph.D. Marek Jasinski (Varssavi Tehnikaülikool, Poola).

  22.05.2013
  Viimati täiendatud 03.06.2013.
  13. juunil 2013. toimub energeetikateaduskonna poolt koostöös Energia- ja geotehnika doktorikooliga korraldatav doktorantide kevadseminar/atesteerimine. Seminari eesmärk on doktorantidelt saada atesteerimiseks ja doktorikoolile infot nende doktorantuuri hetkeseisust ning kaitsmise kavast. Kuna kevadseminaril toimub ka iga-aastane atesteerimine, siis doktorantidel ja nende juhendajatel palun ka ÕIS-is atesteerimiseks vajalik info õigeaegselt sisestada.

  Seminar/atesteerimine toimub 13. juunil 2013. kell 9.00-14.00 hotelli Üksik Rüütel seminarisaalis. Üksik Rüütel asub Jüri lähedal Tallinna ringteel, aadressiga Õlleköögi tee 10, Kurna Küla, Rae vald, Harjumaa. http://www.ryytel.ee/index.php/et/kontaktandmed/asukoht

  Osalemisest teatada doktorikooli e-postil egdk@ttu.ee.
  Kes vajavad kohale ja tagasi sõiduks transporti, palume sellest meid informeerida. Positiivne on ka informatsioon võimalusest kaasdoktorante oma auto peale võtta.

  Tagasisidet osalemise või mitteosalemise (kindlasti põhjendusega) kohta soovime kõikidelt doktorantidelt.

  Kui dekanaatist tuleb täpsustavat infot, edastame selle ka koheselt teile ning kui teil on küsimusi võite need saata doktorikooli e-postiaadressil egdk@ttu.ee.

  07.05.2013
  15.-17. mail 2013. a. toimub TTÜ mäeinstituudis Energia- ja geotehnika doktorikool II raames e-kursus "MINING WASTE MANAGEMENT IN ESTONIA".
  Intensiivkursus toimub e-õppe vormis.
  Kursuse kava käsitletavate teemadega on üles laetud EGDK kodulehele.
  Koolituse läbinuile väljastatakse vastav tunnistus, mis kinnitab 1 EAP saamist.
  Kursuslasele edastatakse õppematerjalid 15.05.2013, pärast registreerumist.
  Kursuse korraldajatele jääb õigus kavas muudatusi teha, täpsem ajakava selgub hiljemalt 13.05.2013.
  Osavõtjate arvu õigeks teadasaamiseks ja teeninduse tellimiseks palume registreeruda hiljemalt 14.05.2013 aadressil http://mi.ttu.ee/koolitus -> Registreerimisvorm.

  22.04.2013
  8. mail 2013. a. toimub Eesti Maaülikoolis, Fr.R.Kreutzwaldi 56, Tartu, projekti Energia- ja geotehnika doktorikool II raames intensiivkursus "CURRENT TRENDS IN PROCESS TYPE PRODCUTION AND DESCTRE TYPE MANUFACTURING".
  Intensiivkursus toimub inglise keeles. Vaata ka kursuse kava. Kursuse maht on 1 EAP.
  Tallinnast osalejatele organiseeritakse transport Tartusse ja tagasi Tallinna, transpordisoovi palume ära märkida registreerumisel.
  Osavõtjate arvu õigeks teadasaamiseks ja teeninduse tellimiseks palume registreeruda hiljemalt 03.05.2013 e-maili teel Tonu.Leemet@emu.ee.

  08.04.2013
  8.-9. mail 2013. a. toimub TTÜ-s, Ehitajate tee 5, VII-431 projekti Energia- ja geotehnika doktorikool II raames intensiivkursus "PERMANENT MAGNET SYNCHRONOUS MACHINE CONTROL (FIELD ORIENTED CONTROL AND DIRECT TORQUE CONTROL) FOR WIND ENERGY CONVERSION SYSTEMS AND DRIVES".
  Intensiivkursus toimub inglise keeles. Vaata ka kursuse kava. Kursuse maht on 1 EAP.
  Osavõtjate arvu õigeks teadasaamiseks ja teeninduse tellimiseks palume registreeruda hiljemalt 03.05.2013 e-maili teel dmitri.vinnikov@ieee.org.

  07.04.2013
  29. aprillil 2013. a. toimub TTÜ-s, Ehitajate tee 5, VII-431 projekti Energia- ja geotehnika doktorikool II raames intensiivkursus "ELEKTRIAJAMITE KAUGJÄLGIMINE JA -JUHTIMINE E-LABORI NÄITEL".
  Intensiivkursus toimub eesti keeles ning e-õppe vormis. Registreerunud doktorandid saavad ligipääsu õppematerjalidele e-õppe keskkonnas. Auditoorne osa õppetööst on kavas 29. aprillil.
  Kursuse kava käsitletavate teemadega on üles laetud EGDK kodulehele. Kursuse maht on 1 EAP.
  Osavõtjate arvu õigeks teadasaamiseks ja teeninduse tellimiseks palume registreeruda hiljemalt 25.04.2013 e-maili teel egdk@ttu.ee.

  05.04.2013
  18.-19. aprillil 2013. a. toimub TTÜ-s, Ehitajate tee 5, VI-222 projekti Energia- ja geotehnika doktorikool II raames intensiivkursus "DIGITAL FACTORY FOR HUMAN ORIENTED PRODUCTION SYSTEM".
  Intensiivkursus toimub inglise keeles. Vaata ka kursuse kava. Kursuse maht on 1 EAP.
  Osavõtjate arvu õigeks teadasaamiseks ja teeninduse tellimiseks palume registreeruda hiljemalt 16.04.2013 e-maili teel tauno.otto@ttu.ee.

  15.03.2013
  Doktoritöö kaitsmine TTÜ elektrotehnika instituudis

  Elektrotehnika instituudi doktorant Anna Andrijanovitš kaitseb 12. aprillil 2013 algusega kell 14:00 ruumis VII-422 oma doktoritööd "New Converter Topologies for Integration of Hydrogen Based Long-Term Energy Storages to Renewable Energy Systems" (Uued muundurite topoloogiad vesinikul põhinevate energiasalvestite integreerimiseks taastuvenergia-süsteemidesse).
  Käesolevas doktoritöös uuritakse vesinikusalvestites kasutatavate jõupooljuhtmuundurite skeemilahednusi ning pakutakse välja skeemilahenduslikke uuendusi saavutamaks kõrgemat kasutegurit, madalamat hinda, väiksemaid mõõtmeid ning suuremat võimsustihedust. Doktoritöös välja töötatud projekteerimisjuhiseid võib kasutada ka mitmete teiste rakendusalade näiteks, side, elektriraudtee, lennundus, merendus, jõupooljuhtmuundurite töökindluse ja kasuteguri tõstmiseks.

  Juhendaja vanemteadur Dmitri Vinnikov (TTÜ)
  Oponendid PhD Hannes Agabus ning dotsent Sergii Ivanets (Tšernigivi Riiklik Tehnikaülikool, Ukraina)

  14.03.2013
  Doktorantidel on võimalus kandideerida Euroopa Noore Teadlase Auhinnale 2013

  Euroopa Noore Teadlase Auhind (EYRA) antakse noortele teadlastele, kes on näidanud silmapaistvaid teaduslikke saavutusi ja juhtimisoskust. Auhind antakse välja Euroscience Open Forum’il (ESOF), kus auhinnasaajad saavad ka võimaluse oma tööd esitleda.

  Täpsem info ning taotlusvormid:
  http://www.euroscience.org/eyra-2013.html

  Liina Raju
  Kommunikatsioonijuht
  Eesti Teadusagentuur
  Tel: 730 0328

  01.03.2013
  08.-12. märtsil 2013. a. toimub TTÜ raamatukoguhoones, 2 korrus, kab. XI-215 projekti Energia- ja geotehnika doktorikool II raames intensiivkursus "KIVIMITE TÖÖTLEMINE JA KÄITLEMINE".
  Intensiivkursus toimub eesti keeles ning e-õppe vormis. Kursuse kava saab vaadata EGDK kodulehelt http://egdk.ttu.ee/files/2013/Intensiivkursus_08-12_03_2013.pdf
  Kursuslasele antakse e-õppele ligipääs pärast registreerumist. Kontaktmoodul on kavas 12. märtsil.
  Koolituse läbinuile väljastatakse tunnistus, mis kinnitab 1 EAP saamist.
  Registreerumine. Osavõtjate arvu õigeks teadasaamiseks ja teeninduse tellimiseks palume registreeruda hiljemalt 06.03.2013 e-maili teel gaia.grossfeldt@ttu.ee (nimi, i.k, kontaktandmed).
  Info telefonilt: +372 620 3850

  26.02.2013
  Stipendiumi määramine Energia ja Geotehnika Doktorikool II REV doktorantidele

  Seoses heade õppe- ja teadustulemustega ning vastavalt partnerinstituutide direktorite soovitustele määratakse stipendium (383,47 eurot kuus) perioodiks 01.03.2013 – 30.08.2013 järgmistele REV doktorantidele:

  • Dmitri Aleksandrov
  • Viktoria Baškite
  • Dmitri Gornostajev
  • Tiit Hõbejõgi
  • Ülo Kask
  • Sergei Melentjev
  • Kristjan Peterson
  • Priit Pikk
  • Aleksander Pototski
  • Ahti Põlder
  • Anton Rassõlkin
  • Merike Ring
  • Sergei Žigailov

  ning järgmistele jätkuõppe doktorantidele:

  • Aigar Hermaste
  • Marko Karjus
  • Liisa Liivik
  • Janek Luppin
  • Ellen Parik
  • Sigmar Priman
  • Priit Raudsepp
  • Aleksandr Safronov
  Lisaks määrati stipendium 2012/13 õppeaasta sügissemestri eest järgmistele jätkuõppe doktorantidele:
  • Dmitri Goljandin
  • Taavi Leola
  • Marek Mägi
  • Madis Pennar

  15.02.2013
  14. märtsil 2013. a. toimub TTÜ Energeetikamajas, ruumis VII-430 projekti Energia- ja geotehnika doktorikool II raames intensiivkursus "RAJALEIDJA TEADUSES".
  Intensiivkursus toimub eesti keeles ning e-õppe vormis. Registreerunud doktorandid saavad ligipääsu õppematerjalidele e-õppe keskkonnas peale registreerumistähtaega. Auditoorne osa õppetööst on kavas 14. märtsil.
  Koolituse läbinuile väljastatakse tunnistus, mis kinnitab 1 EAP saamist.
  Osavõtjate arvu õigeaegseks teadasaamiseks palume registreeruda hiljemalt 7. märtsiks 2013. e-posti aadressil: tonu.lehtla@ttu.ee .
  Lisainfo telefonil 620 3704.

  07.02.2013
  Energia- ja geotehnika doktorikool kuulutab välja stipendiumikonkursi REV doktorantidele.

  Alates 11.02.2013 kuni 21.02.2013 on avatud taotluste vastuvõtt REV doktorantide 2012/2013 õppeaasta kevadsemestri stipendiumite konkursile. Stipendium (383,47 eurot kuus) määratakse iga partnerinstituudi nominaalajas õppivale parimale doktorikoolis osalevale REV doktorandile. Konkursil osalemiseks tuleb doktorandil esitada doktorikooli projektijuhile järgmised dokumendid:
  - isiklik avaldus,
  - õppetulemuste väljatrükk õppeinfosüsteemist (ÕIS),
  - avaldatud publikatsioonide väljatrükk Eesti Teadusinfosüsteemist (ETIS),
  - instituudi direktori soovitus.

  Stipendiumitaotlusi võetakse vastu tööpäevadel kella 10.00-16.00 VII õppehoone (TTÜ energeetika maja) ruumis 407 ja 408.

  04.01.2013
  Doktoritöö kaitsmine Eesti Maaülikooli tehnikainstituudis.


  Eesti Maaülikooli tehnikainstituudi doktorant Andres Menind kaitseb EMÜ ruumis B136, Kreutzwaldi 56 Tartus 11. jaanuaril kell 12.00 oma väitekirja „Biomassi eeltöötluse ja kütusteks väärindamise iseärasused. Peculiarities of pretreatment and fuels refining of biomass” filosoofiadoktori kraadi taotlemiseks bioenergeetika erialal.
  Doktoritöö juhendaja on prof. Jüri Olt ning oponent prof. Dagnija Blumberga ( Riia Tehnikaülikool, Energia ja elektrotehnika instituut).

  03.01.2013
  14.-19.01.2013 toimub Pärnus, Tervis Medical SPA-s kolmeteistkümnes rahvusvaheline sümpoosion "Topical Problems in the Field of Electrical and Power Engineering" ning Energia- ja geotehnika doktorikool II, kus osalevad kokku ligikaudu 120 osavõtjat.
  Loengutega doktorantidele esinevad kutsutud välisprofessorid ja lektorid: prof. Vanja Ambrozic (Sloveenia), prof. Roma Rinkeviciene (Leedu), prof. Manfred Glesner (Saksamaa), prof. Ivars Rankis (Läti), prof. Marius Klytta (Saksamaa), prof. Petri Kuosmanen (Soome), prof. Enrique-Romero Cadaval (Hispaania), prof. Istvan Vajda (Ungari), Dr. Tuomo Lindh (Soome), Dr. Pia Lindh (Soome), Dr. Miklós Kuczmann (Ungari), Dr. Pertti Silventoinen (Soome), Dr. Marek Jasinski (Poola), Dr. Panu Kiviluoma (Soome), Dr. Marcin Jarnut (Poola), Dr. Justyna Adamczyk (Poola), Dr. Stefan Kreisel (Saksamaa) ja Dr. Staffan Norrga (Rootsi)

  Doktorikooli raames toimub ka 2 doktoritöö kaitsmist.
  Sümpoosioni kavaga saab tutvuda aadressil http://egdk.ttu.ee/files/Parnu2013/Symposium_Parnu_2013-Schedule.pdf.
  Lisainfo telefonil 620 3705.

  02.01.2013
  Doktoritööde kaitsmine TTÜ elektriajamite ja jõuelektroonika instituudis ja Mehhatroonikainstituudis

  • Elektriajamite ja jõuelektroonika instituudi doktorant Irena Milaševski kaitseb 14. jaanuaril 2013 algusega kell 16.15 oma doktoritööd "Research and Development of Electronic Ballasts for Smart Lighting Systems with Light Emitting Diodes" (Tarkades valgustussüsteemides kasutatavate LED-valgustite elektrooniliste ballastseadmete uurimine ja arendamine). Kaitsmine toimub Energia ja Geotehnika II doktorikooli rahvusvahelisel sümpoosiumil Pärnus, spaahotell Tervises.
   Juhendajad prof Ilya Galkin (Riia Tehnikaülikool); dotsent Raivo Teemets (TTÜ) ning PhD Jelena Armas, (Elektrilevi OÜ)
   Oponendid: Prof. Ivars Rankis (Riia Tehnikaülikool) ning prof. Enrique Romero-Cadaval (Extremadura Ülikool, Hispaania)
   Doktoritöö on avalikustatud raamatukogu digikogus aadressil http://digi.lib.ttu.ee/i/?817
     
  • Mehhatroonikainstituudi doktorant Robert Hudjakov kaitseb 16. jaanuaril 2013 algusega kell 11.00 oma doktoritööd "Long-Range Navigation for Unmanned Off-Road Ground Vehicle" (Kaugmaa navigatsioonisüsteem maastikuvõimekusega autonoomsetele liikuritele). Kaitsmine toimub Energia ja Geotehnika II doktorikooli rahvusvahelisel sümpoosiumil Pärnus, spaahotell Tervises.
   Juhendaja prof Mart Tamre (TTÜ)
   Oponendid: professor Petri Kuosmanen (Aalto Ülikool, Soome); professor Johannes Steinbrunn (Hawassa Ülikool, Etioopia) ning
   professor Jüri Vain (TTÜ)
   Doktoritöö on avalikustatud raamatukogu digikogus aadressil
   http://digi.lib.ttu.ee/i/?819

  EL soitsiaalfondi logo
  Ehitajate tee 5, 19086 Tallinn    E-mail: egdk@ttu.ee    Tel. +372 620 3705    Fax +372 620 3701