Energia- ja geotehnika doktorikool III
Doctoral School of Energy and Geotechnology III
 Uudised ja teated   Doktorikool   Konverentsid   Toetuse taotlejale   Interdistsiplinaarsed projektid 
  » Uudised ja teated » Uudiste arhiiv » 2012
 Uudised
 Pressiteated
 Uudiste arhiiv
  2013
  2012
  2011
  2010
  2009

 Follow  
 

14.12.2012
Doktoritööde kaitsmine Eesti Maaülikooli tehnikainstituudis.

 • Eesti Maaülikooli tehnikainstituudi doktorant Kaupo Toom kaitseb EMÜ ruumis A202, Kreutzwaldi 56 Tartus 18. detsembril kell 12.00 oma väitekirja “Tuulikute väljundvõimsuste balansseerimise võimalus. Possibilities for balancing wind generators output power” filosoofiadoktori kraadi taotlemiseks energiakasutuse erialal.
  Doktoritöö juhendaja on prof. Andres Annuk ning oponent Dr. Emmanuel Karapidakis (Technological Educational Institute of Crete).
   
 • Eesti Maaülikooli tehnikainstituudi doktorant Tõnu Leemet kaitseb EMÜ ruumis A202, Kreutzwaldi 56 Tartus 21. detsembril kell 12.00 oma väitekirja „Raskesti lõiketöödeldavate metallisulamite deformatsiooni kirjeldamine ja modelleerimine. The characterization and modelling of the dynamic behavior of hard-to-machine alloys“ filosoofiadoktori kraadi taotlemiseks tootmistehnika erialal.
  Doktoritöö juhendaja on prof. Jüri Olt ning oponendid prof. Jānis Rudzītis (Riia Tehnikaülikooli masinaehitustehnoloogia instituut) ja vanemteadur Jüri Majak (Tallinna Tehnikaülikooli masinaehitusinstituut).

01.12.2012
19. detsembril 2012. a. toimub TTÜ energeetikamajas, ruumis VII-226 projekti Energia- ja geotehnika doktorikool II raames Doktoriõppe juhendajate kvaliteediseminar. Seminar algab kell 13.30 ning käsitlevateks teemadeks on:

 • Värske doktori muljed doktoritööde juhendamise kvaliteedist TTÜ energeetikateaduskonnas
 • Doktoriõppe perspektiivid Eestis ja Euroopas
 • Energeetikateaduskonna doktoriõpe - Eesti majanduse edendaja
 • Mehaanikateaduskonna doktoriõppe arengutest
 • TTÜ doktorikool Eesti Maaülikoolis
 • Riia Tehnikaülikooli doktoriõppest
 • Doktorantide motiveerimisest Riias ja Tallinnas
 • Doktoriõppe kvaliteedi parandamise võimalusi energeetikateaduskonnas

Seminari ajakava on alla laetav doktorikooli kodulehelt
http://egdk.ttu.ee/files/2012/Juhendajate_kvaliteediseminar_19_dets_2012.pdf

Kõik juhendajad ja doktorandid on oodatud kuulama, küsimusi küsima ning ettepanekuid ja kriitikat tegema.

26.11.2012
Masinaehituse instituudi doktorant Marina Kostina kaitseb 20. detsembril algusega kell 14.00 ruumis V-215 oma doktoritööd "Reliability Management of Manufacturing Processes in Machinery Enterprises" (Tootmisprotsesside usaldusväärsuse haldamine masinaehituse ettevõtetes).
Juhendaja teadur Tatyana Karaulova (TTÜ)
Oponendid prof Andrzej Jardzioch (West Pomeranian University of Technology, Poola);
PhD Marcin Krolikowski (West Pomeranian University of Technology, Poola) ning PhD Olev Eljas (Software Engineering Center OÜ, Eesti)
Doktoritöö on avalikustatud raamatukogu digikogus aadressil http://digi.lib.ttu.ee/i/?812

23.11.2012
12 .- 13. detsembril 2012. a. toimub TTÜ Energeetikamajas, ruumis VII-431 projekti Energia- ja geotehnika doktorikool II raames intensiivkursus "BASICS OF SPECIFIC CONTROL FUNCTIONS OF POWER ELECTRONIC CONVERTERS WITH PROGRAMMABLE LOGIC DEVICES".
Intensiivkursus toimub inglise keeles.
Vaata ka kursuse programmi. Koolituse läbinuile väljastatakse tunnistus, mis kinnitab 1 EAP saamist.
Osavõtjate arvu õigeaegseks teadasaamiseks ja kohtade ning teeninduse tellimiseks palume registreeruda hiljemalt 10. detsembriks 2012. e-posti aadressil: dmitri.vinnikov@ieee.org .
Lisainfo telefonil 620 3705.

22.11.2012
Täiendatud 26. november!
06.- 12. detsembril 2012. a. viiakse läbi projekti Energia- ja geotehnika doktorikool II raames e-kursus "ALLMAAKAEVANDAMINE".
Kursus toimub eesti keeles e-õppe vormis.
Vaata ka kursuse infot
Soovijate arvu teadasaamiseks palume registreeruda hiljemalt 4. detsembriks 2012. e-posti aadressil: gaia.grossfeldt@ttu.ee .

09.11.2012
21 .- 22. novembril 2012. a. toimub TTÜ-s, ruumis VII-417 projekti Energia- ja geotehnika doktorikool II raames intensiivkursus "HIGH VOLTAGE TESTING AND MEASUREMENT TECHNIQUES".
Intensiivkursus toimub inglise keeles. Küsimusi saab küsida ka eesti ja soome keeles.
Vaata ka
kursuse päevakava.
Osavõtjate arvu õigeaegseks teadasaamiseks ja kohtade ning teeninduse tellimiseks palume registreeruda hiljemalt 19. novembriks 2012.
e-posti aadressil: paul.taklaja@ttu.ee
.

08.10.2012
Lisastipendiumite määramine Energia- ja geotehnika doktorikool II REV doktorantidele
Seoses heade õppe- ja teadustulemustega ning vastavalt partnerinstituutide direktorite soovitustele määratakse stipendium (383,47 eurot kuus) perioodiks 01.09.2012 – 28.02.2013 järgmistele REV doktorantidele:

 • Maido Hiiemaa
 • Marina Kostina
 • Sergei Melentjev
 • Merike Ring

01.10.2012
15 .- 17. oktoobril 2012. a. toimub TTÜ-s, ruumis VII-527 projekti Energia- ja geotehnika doktorikool II raames intensiivkursus "DISTRIBUTED GENERATION OF ELECTRICITY".
Intensiivkursus toimub inglise keeles.
Vaata ka kursuse päevakava. Kursuse maht on 1 EAP.
Osavõtjate arvu õigeaegseks teadasaamiseks ja kohtade ning teeninduse tellimiseks palume registreeruda hiljemalt 12. oktoobriks 2012.
e-posti aadressil: mari.andresen@ttu.ee .

01.10.2012
Stipendiumi määramine Energia ja Geotehnika Doktorikool II REV doktorantidele

Seoses heade õppe- ja teadustulemustega ning vastavalt partnerinstituutide direktorite soovitustele määratakse stipendium (383,47 eurot kuus) perioodiks 01.09.2012 – 28.02.2013 järgmistele REV doktorantidele:

 • Anna Andrijanovits
 • Eduard Brindfeldt
 • Irena Milaševski
 • Kristjan Peterson
 • Anton Rassõlkin
 • Priit Pikk
 • Viktoria Baškite
 • Dmitri Aleksandrov
 • Ahti Põlder
 • Sergei ˇigailov

13.09.2012
3. oktoobril 2012. a. toimub rahvusvahelise elektroonikaalase konverentsi „13th Biennial Baltic Electronics Conference BEC’2012“ raames seminar "ACTIVE POWER DISTRIBUTION GRIDS: APPLICATIONS, TOPOLOGIES AND CONTROL".
Loengutega doktorantidele esinevad TTÜ elektriajamite ja jõuelektroonika instituudi teadurid ning kutsutud välisprofessorid: prof. Joao Martins (Portugal), prof. Ilya Galkin (Läti) ja Prof. Ryszard Strzelecki (Poola). Vaata ka seminari programmi. Seminar toimub projekti „Energia- ja geotehnika doktorikool II” jõuelektroonikaalase interdistsiplinaarse töögrupi tegevuskava kohaselt.

Osavõtjate arvu teadasaamiseks ja seminari korraldamiseks palume registreeruda hiljemalt 30.09.2012 e-postiga dmitri.vinnikov@ieee.org , lisainfo 6203705.

13.09.2012
02 .- 03. oktoobril 2012. a. toimub TTÜ-s, ruumis VII-323 projekti Energia- ja geotehnika doktorikool II raames intensiivkursus "MITTETAVAPÄRASED MÕÕTETRAFOD KÕRGEPINGEVÕRKUDES".
Intensiivkursus toimub inglise keeles.
Vaata ka kursuse päevakava. Kursuse maht on 1 EAP.
Osavõtjate arvu õigeaegseks teadasaamiseks ja kohtade ning teeninduse tellimiseks palume registreeruda hiljemalt 25. septembriks 2012. e-posti aadressil: aino.moor@ttu.ee .
Lisainfo telefonil 620 3800

11.09.2012
08.-10.10.2012 toimub TTÜ energeetikamajas, Ehitajate tee 5, ruumis VII-323 projekti Energia- ja geotehnika doktorikool II raames intensiivkursus "MODERN ELECTRICAL MACHINES AND APPLICATIONS".

Vaata ka kursuse päevakava. Kursuse maht on 1 EAP.
Osavõtjate arvu õigeaegseks teadasaamiseks ja kohtade ning teeninduse tellimiseks palume registreeruda hiljemalt 5. oktoobriks 2012. e-posti aadressil: toomas.vaimann@ttu.ee .
Lisainfo telefonil 620 3800

05.09.2012
Stipendiumikonkurss REV doktorantidele
Alates 5.09.2012 kuni 21.09.2012 on avatud taotluste vastuvõtt REV doktorantide 2012/13 õppeaasta sügissemestri stipendiumite konkursile. Stipendium (383,47 eurot kuus) määratakse iga partnerinstituudi parimale REV doktorandile. Konkursil osalemiseks tuleb doktorandil esitada doktorikooli projektijuhile järgmised dokumendid:
- isiklik avaldus,
- õppetulemuste väljatrükk õppeinfosüsteemist (ÕIS),
- avaldatud publikatsioonide väljatrükk Eesti Teadusinfosüsteemist (ETIS),
- instituudi direktori soovitus.

Stipendiumitaotlusi võetakse vastu tööpäevadel kella 10.00-16.00 TTÜ VII õppehoone (energeetika maja) ruumis 407 ja 408.

04.09.2012
27.-28.09.2012 toimub TTÜ raamatukogu hoones, ruumis XI-215 projekti Energia- ja geotehnika doktorikool II raames intensiivkursus "Eesti maapõu".
Kursus käsitleb maapõue kasutamist ja sellega seonduvaid võimalusi ja piiranguid. Kursusel osaleja saab hea
ülevaate kivimite, maapõue ja sellega seotud seadusandluse ning majanduse olukorrast Eestis.
Lektoriteks on emeriitprof. Enn-Aavo Pirrus, emeriitprof. Enno Reinsalu, dots. Heidi Soosalu, dots. Mall Orru, assistent Veiko Karu.
Intensiivkursus toimub eesti keeles.
Vaata ka kursuse päevakava. Kursuse maht on 1 EAP.
Osavõtjate arvu õigeaegseks teadasaamiseks ja kohtade ning teeninduse tellimiseks palume registreeruda hiljemalt 24. septembriks 2012. e-posti aadressil: gaia.grossfeldt@ttu.ee .
Lisainfo telefonil 620 3850

08.06.2012
11.-16.06.2012 toimub Kuressaares, hotellis Meri kaheteistkümnes rahvusvaheline sümpoosion "Topical Problems in the Field of Electrical and Power Engineering" ning Energia- ja geotehnika doktorikool II, kus osalevad kokku ligikaudu 80 osavõtjat.
Loengutega doktorantidele esinevad kutsutud välisprofessorid ja lektorid: prof. Enrique-Romero Cadaval (Hispaania), prof. Joao Martins (Portugal), prof. Manfred Glesner (Saksamaa), prof. Helmuth Biechl (Saksamaa), prof. Istvan Vajda (Ungari), prof. Sandor Halasz (Ungari), prof. Johannes Steinbrunn (Ethiopia), prof. Ilya Galkin (Läti), prof. Mikael Rinne (Soome), prof. Piotr Czaja (Poola), prof. Volodymyr Ivakhno (Ukraina), Dr. Mohamed Abdel-Fattah (Soome), Dr. Robert Smolenski (Poola) ja Dr. Herwig Renner (Austria).
Rahvusvahelisest sümpoosionist ja doktorikoolist osavõtjatele esineb ka Tallinna Tehnikaülikooli energeetikateaduskonna dekaan prof. Arvi Hamburg.
Doktorikooli raames toimub ka 5 doktoritöö kaitsmist.
Sümpoosioni kavaga saab tutvuda aadressil http://egdk.ttu.ee/files/kuressaare2012/Kuressaare_2012_SYMPOSIUM%20PROGRAM_web.pdf.
Lisainfo telefonil 620 3705.

24.05.2012
Elektrotehnika aluste ja elektrimasinate instituudi doktorant Lauri Kütt kaitseb oma doktoritööd "Analysis and development of inductive current sensor for power line on-line measurements of fast transients" (Induktiivse voolutajuri uurimine ja välja töötamine kiirete siirdeprotsesside mõõtmiseks elektrivõrgus).
Kaitsmine toimub 15. juunil 2012 kell 16.00, Saaremaa Spa Hotel Meri konverentsiruumis (Pargi 16, Kuressaare) Energia ja geotehnika doktorikooli II suvekooli raames.

Juhendaja prof Jaan Järvik (TTÜ)
Oponendid PhD Herwig Renner (Grazi Tehnikaülikool, Austria) ning David Raisz (Budapesti Tehnika- ja Majandusülikool, Ungari)

24.05.2012
Elektrotehnika aluste ja elektrimasinate instituudi doktorant Heigo Mõlder kaitseb oma doktoritööd "Vedelmetalli juhitava segamisvõimaluse uurimine alalisvoolu kaarleekahjus" (Analysis of liquid metal controlled stirring method in dc electric arc furnace).
Kaitsmine toimub 15. juunil 2012 kell 14.00, Saaremaa Spa Hotel Meri konverentsiruumis (Pargi 16, Kuressaare) Energia ja geotehnika doktorikooli II suvekooli raames.

Juhendaja prof Jaan Järvik (TTÜ)
Oponendid PhD Juhani Tellinen (GAMGA OY, Soome) ning Viktor Keskküla (TTÜ emeriitdotsent)

24.05.2012
Mäeinstituudi doktorant Veiko Karu kaitseb oma doktoritööd „Potential usage of underground mined area in Estonian oil shale deposit” (Altkaevandatud alade kasutamine Eesti põlevkivimaardlas).
Kaitsmine toimub 13. juunil 2012 kell 14.00, Saaremaa Spa Hotel Meri konverentsiruumis (Pargi 16, Kuressaare) Energia ja geotehnika doktorikooli II suvekooli raames.

Juhendaja: professor Ingo Valgma (TTÜ mäeinstituut)
Oponendid: Piotr Czaja, PhD, professor, AGH University of Science and Technology, Poola
Mikael Rinne, PhD, professor, Aalto University, Soome

23.05.2012
Elektriajamite ja jõuelektroonika instituudi doktorant Andrei Blinov kaitseb oma doktoritööd "Research of Switching Properties and Performance Improvement Methods of High-Voltage IGBT based DC/DC Convertes." (Kõrgepingelistel IGBT transistoridel põhinevate alalispingemuundurite lülitusomaduste ja jõudluse suurendamise meetodite uurimine).
Kaitsmine toimub 11. juunil 2012 kell 16.00, Saaremaa Spa Hotel Meri konverentsiruumis (Pargi 16, Kuressaare) Energia ja geotehnika doktorikooli II suvekooli raames.

Juhendaja vanemteadur Dmitri Vinnikov (TTÜ)
Oponendid prof Enrique Romero-Cadaval (Hispaania) ning
prof Robert Smoleński (Poola)

23.05.2012
TTÜ elektriajamite ja jõuelektroonika instituudi doktorant Zoja Raud kaitseb oma doktoritööd teemal Research and Development of an Active Learning Technology for University-Level Education in the Field of Electronics and Power Electronics“ (Aktiivõppetehnoloogia uurimine ja väljatöötamine kõrghariduse õppekavale elektroonika ja jõuelektroonika valdkonnas).
Kaitsmine toimub 11. juunil 2012 kell 14.00, Saaremaa Spa Hotel Meri konverentsiruumis (Pargi 16, Kuressaare) Energia ja geotehnika doktorikooli II suvekooli raames.

Juhendajad professor Valery Vodovozov, PhD, TTÜ elektriajamite ja jõuelektroonika instituut ning
professor Tõnu Lehtla, PhD, TTÜ elektriajamite ja jõuelektroonika instituut
Oponendid: professor, Dr.-Ing. Dr. h. c. mult. Johannes Steinbrunn (Hawassa Ülikool, Etioopia) ning
professor, Dr. Vanja Ambro˛ič (Ljubljana Ülikool, Sloveenia)

25.04.2012
22 .- 23. mai 2012. a. toimub TTÜ-s, ruumis V-312 projekti Energia- ja geotehnika doktorikool II raames intensiivkursus "Visual SLAM: A How‐to Introduction / Visual SLAM: mis ja kuidas".
Intensiivkursus toimub inglise keeles.
Vaata ka kursuse päevakava. Kursuse maht on 1 EAP.
Osavõtjate arvu õigeaegseks teadasaamiseks ja kohtade ning teeninduse tellimiseks palume registreeruda hiljemalt 18. maiks 2012. e-posti aadressil: mh@ttu.ee  .
Lisainfo telefonil 620 3300, 512 0982, Skype: mehhatroonik

11.04.2012
24 .- 25. aprill 2012. a. toimub TTÜ-s, ruumis V-312 projekti Energia- ja geotehnika doktorikool II raames intensiivkursus "Holonomic-Nonholonomic Properties of Mechanical and Robotic Systems / Mehaaniliste ja robotsüsteemide holonoomsed-mitteholonoomsed omadused".
Intensiivkursus toimub inglise keeles.
Vaata ka kursuse päevakava. Kursuse maht on 1 EAP.
Osavõtjate arvu õigeaegseks teadasaamiseks ja kohtade ning teeninduse tellimiseks palume registreeruda hiljemalt 21. aprilliks 2012. e-posti aadressil: mh@ttu.ee  .
Lisainfo telefonil 620 3300, 512 0982, Skype: mehhatroonik

02.04.2012
26. aprillil 2012 kell 14.00 -17.00 toimub ruumis X-213 infoseminar 7RP MARIE CURIE MEETMED DOKTORANTIDELE JA JÄRELDOKTORITELE.
Loen edasi...
Osalemissoovist anda teada hiljemalt 25. aprilliks e-posti aadressil kaire.reispass@ttu.ee.

30.03.2012
Lisastipendiumite määramine Energia- ja geotehnika doktorikool II REV doktorantidele
Seoses heade õppe- ja teadustulemustega ning vastavalt partnerinstituutide direktorite soovitustele määratakse stipendium (383,47 eurot kuus) perioodiks 01.03.2012 – 31.08.2012 järgmistele REV doktorantidele:

 • Merike Ring
 • Aleksander Pototski 
 • Heigo Mõlder (kuni 2012 a. juuni)

30.03.2012
06.06.2012 kell 9.00-16.00 korraldab EASE Tallinna Tehnikaülikoolis ruumis X-211c doktorantidele kursuse Writing for Publication
Trainer: Elisabeth Heseltine
The purpose of the session is to help PhD students to publish their results in English-language journals. Students who have a good command of English are helped to structure their papers into a logical order so that the reader will be led through the arguments and thus understand the relevance of the results. If time permits, elements of style and publication process will be discussed. The session will be illustrated and discussed in relation to a paper that one of the participants will have submitted for use as an example.
Osaleda soovijad palun andke teada Kaire.Reispass@ttu.ee hiljemalt 31.05.2012.

29.03.2012
Tartu Ülikool ootab doktorantidelt põnevaid populaarteaduslikke artikleid

Juba teist õppeaastat järjest korraldab Tartu Ülikool kõigile doktorantidele populaarteaduslike artiklite konkurssi.
Tööde esitamise tähtaeg on 1. mai.
Parimaid auhinnatakse rahaliste preemiatega.:
Lisainfo: Aitel Käpp, TÜ teaduse populariseerimise peaspetsialist, tel 737 6531, aitel.kapp@ut.ee.
Loen edasi...

29.03.2012
18 .- 19. aprill 2012. a. toimub TTÜ-s, ruumis V-215 projekti Energia- ja geotehnika doktorikool II raames intensiivkursus "TEADUSARENGUD MASINAEHITUSES JA TOOTMISE AUTOMATISEERIMISES".
Intensiivkursus toimub inglise keeles.
Vaata ka kursuse päevakava. Kursuse maht on 1 EAP.
Osavõtjate arvu õigeaegseks teadasaamiseks ja kohtade ning teeninduse tellimiseks palume registreeruda hiljemalt 15. aprilliks 2012. e-posti aadressil: tauno.otto@ttu.ee.
Lisainfo telefonil 620 3266.

21.03.2012
12 .- 13. aprill 2012. a. toimub TTÜ-s, ruumis V-303 projekti Energia- ja geotehnika doktorikool II raames intensiivkursus "Vehicle Dynamics & Hybrid Vehicles / Sõidukite dünaamika ja hübriidsõidukid".
Intensiivkursus toimub inglise keeles.
Vaata ka kursuse päevakava. Kursuse maht on 1 EAP.
Osavõtjate arvu õigeaegseks teadasaamiseks ja kohtade ning teeninduse tellimiseks palume registreeruda hiljemalt 7. aprilliks 2012. e-posti aadressil: mh@ttu.ee  .
Lisainfo telefonil 620 3300, 512 0982, Skype: mehhatroonik

07.03.2012
28 .- 29. märtsil 2012. a. toimub TTÜ Energeetikamajas, ruumis VII-430 projekti Energia- ja geotehnika doktorikool II raames intensiivkursus "MADALPINGELISED ELEKTRIPAIGALDISED: STANDARDID JA NORMID, EHITUS, KÄIT, KONTROLL, ELEKTRIOHUTUS".
Intensiivkursus toimub eesti keeles.
Vaata ka kursuse programmi. Kursuse maht on 1 EAP.
Osavõtjate arvu õigeaegseks teadasaamiseks ja kohtade ning teeninduse tellimiseks palume registreeruda hiljemalt 23. märtsiks 2011. e-posti aadressil: raivo.teemets@ttu.ee.
Lisainfo telefonil 620 3710. 

07.03.2012
Täiendav stipendiumikonkurss REV doktorantidele
Kuni 16.03.2012
on avatud taotluste vastuvõtt REV doktorantide 2011/12 õppeaasta kevadsemestri täiendavale stipendiumite konkursile. Stipendium (383,47 eurot kuus) määratakse kuni kolmele nominaalajas õppivale REV doktorandile. Konkursil osalemiseks tuleb doktorandil esitada doktorikooli projektijuhile järgmised dokumendid:
- isiklik avaldus,
- õppetulemuste väljatrükk õppeinfosüsteemist (ÕIS),
- avaldatud publikatsioonide väljatrükk Eesti Teadusinfosüsteemist (ETIS),
- instituudi direktori soovitus.

Stipendiumitaotlusi võetakse vastu tööpäevadel kella 10.00-16.00 VII õppehoone (TTÜ energeetika maja) ruumis 407 ja 408.
 

05.03.2012
Stipendiumi määramine Energia ja Geotehnika Doktorikool II REV doktorantidele

Seoses heade õppe- ja teadustulemustega ning vastavalt partnerinstituutide direktorite soovitustele määratakse stipendium (383,47 eurot kuus) perioodiks 01.03.2012 – 31.08.2012 järgmistele REV doktorantidele:

 • Anna Andrijanovits
 • Andrei Blinov
 • Eduard Brindfeldt
 • Julia Gulevitš
 • Irena Milaševski
 • Kristjan Peterson
 • Jelena Priss
 • Roman Zahharov
 • Anton Rassõlkin
 • Dmitri Aleksandrov
 • Priit Pikk

ning järgmistele jätkuõppe doktorantidele:

 • Taavi Leola
 • Madis Pennar

01.03.2012
On avatud registreerumine osavõtuks 11.-16. juunil 2012. Kuressaares toimuvale rahvusvahelisele sümpoosionile “TOPICAL PROBLEMS IN THE FIELD OF ELECTRICAL AND POWER ENGINEERING” ning Energia- ja geotehnika doktorikooli II.

07.02.2012
Stipendiumikonkurss REV doktorantidele
Alates 13.02.2012 kuni 27.02.2012
on avatud taotluste vastuvõtt REV doktorantide 2011/2012 õppeaasta kevadsemestri stipendiumite konkursile. Stipendium (383,47 eurot kuus) määratakse iga partnerinstituudi parimale REV doktorandile. Konkursil osalemiseks tuleb doktorandil esitada doktorikooli projektijuhile järgmised dokumendid:
- isiklik avaldus,
- õppetulemuste väljatrükk õppeinfosüsteemist (ÕIS),
- avaldatud publikatsioonide väljatrükk Eesti Teadusinfosüsteemist (ETIS),
- instituudi direktori soovitus.

Stipendiumitaotlusi võetakse vastu tööpäevadel kella 10.00-16.00 VII õppehoone (TTÜ energeetika maja) ruumis 407 ja 408.

27.01.2012
16 .- 17. veebruaril 2012. a. toimub TTÜ Energeetikamajas, ruumis VII-430 projekti Energia- ja geotehnika doktorikool II raames intensiivkursus "PATHFINDER IN SCIENCE / RAJALEIDJA TEADUSES".
Intensiivkursus toimub eesti keeles.
Vaata ka kursuse programmi. Kursuse maht on 1 EAP.
Osavõtjate arvu õigeaegseks teadasaamiseks ja kohtade ning teeninduse tellimiseks palume registreeruda hiljemalt 10. veebruariks 2011. e-posti aadressil: egdk@ttu.ee.
Lisainfo telefonil 620 3704.

03.01.2012
16.-21.01.2012 toimub Pärnus, Tervis Medical SPA-s üheteistkümnes rahvusvaheline sümpoosion "Topical Problems in the Field of Electrical and Power Engineering” ning Energia- ja geotehnika doktorikool II, kus osalevad kokku ligikaudu 90 osavõtjat.
Loengutega doktorantidele esinevad kutsutud välisprofessorid ja lektorid: prof. prof. Enrique-Romero Cadaval (Hispaania), prof. Joao Martins (Portugal), prof. Manfred Glesner (Saksamaa), prof. Helmuth Biechl (Saksamaa), prof. Vanja Ambrozic (Sloveenia), prof. Istvan Vajda (Ungari), prof. Ryszard Strzelecki (Poola), prof. Grzegorz Benysek (Poola), prof. Ivars Rankis (Läti), Tapani Jokinen (Soome), Dr. Tuomo Lindh (Soome), Dr. Pia Lindh (Soome), Dr. Robert Smolenski (Poola). Rahvusvahelisest sümpoosionist ja doktorikoolist osavõtjatele esineb ka Tallinna Tehnikaülikooli rektor Andres Keevallik.
Lisainfo telefonil 620 3705. Osavõtjatele tutvumiseks on lisatud ka sümpoosioni kava.


EL soitsiaalfondi logo
Ehitajate tee 5, 19086 Tallinn    E-mail: egdk@ttu.ee    Tel. +372 620 3705    Fax +372 620 3701